Mirasın Paylaşılması

20 Ağustos 2019
ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı

Mirasın Paylaşılması

Mirasın Paylaşılması A. Genel Açıklamalar Kişinin malvarlığını oluşturan hakları ve borçları, ölümüyle birlikte başka hiçbir işleme gerek olmaksızın doğrudan mirasçılarına intikal etmektedir. Mirasçılar, mirasbırakanın malvarlığının aktif değerleri üzerinde hak sahibi oldukları gibi, aynı zamanda onun borçlarından da şahsen sorumlu olmaktadırlar. Miras hukuku kapsamında mirasın paylaşılmasın da ortaya çıkan en önemli davalar; miras bölünmesi noktasında haksız miras paylaşımı, muvazalı devirler ve […]