20 Ağustos 2019
ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı

Mirasın Denkleştirilmesi, Miras Payının Devri Ve Emsal Kararlar

Mirasın Denkleştirilmesi, Miras Payının Devri Ve Emsal Kararlar A. Mirasın Denkleştirilmesi Mirasın hakkaniyete uygun bir şekilde ve adilane paylaştırılması için Kanunda denkleştirme hükümlerine yer verilmiştir. Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler. Mirasbırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak vb. gibi karşılık […]