Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği

İdare Hukuku

Emniyet Sağlık Şartları Yönetmeliği

Okullara alınacak öğrenciler, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalar, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalar, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumu…

Daha Fazla Bilgi
Memur Hukuku

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları

Mesleki hak ve menfaatleri doğrudan etkilemeleri nedeniyle rütbe terfi işlemleri sıklıkla idari dava konusu olmaktadır. Rütbe terfi mahkeme kararları aşağıda yer verilmektedir. Rütbe terfi mahkeme emsal kararı tek tek esas numarasıyla ele alınmıştır. Emniyet rütbe terfi davaları emsal kararları; Danıştay 5. Dairesinin 06.02.2019 tarihli ve 2016/7444 E.  ,  2019/757 K.…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu