0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Sağlık Hukuku Avukatları

11saglik hukuku avukatlari

Sağlık hukuku avukatları tıp hukuku olarak da bilinen ve özellikle malpraktis davaları ile ilgilenen avukatlardır. Sağlık Hukuku alanında üzerinde durulan en önemli kavram kişi dokunulmazlığıdır. Zira; hasta, hekim, sağlık kurum ve kuruluşları arasında gerçekleşecek sözleşme ilişkisinde ve yine tıbbi müdahale konusu olarak kişi dokunulmazlığı kavramı karşımıza çıkmaktadır. Sağlık hukuku avukatları; özel veya devlet hastanesinde hekim hatasından kaynaklı davalara bakan avukattır. Sağlık hukuku, bireylerin yani gerçek kişilerin sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma haklarını, sağlık bakım hizmetlerinin düzenlenmesini, önleyici sağlık hizmetlerini, toplum ve aile sağlığının korunmasını, salgınlarda alınacak önlemleri, sağlık hizmeti verenlerle sağlık hizmeti alanlar arasındaki ilişkileri, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının güvenliklerinin sağlanmasını düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hukuku birtakım alt dallara ayrılmaktadır. Kamu sağlığı hukuku, Sağlık idaresi hukuku, Tıp hukuku gibi alt dallara ayrılmaktadır. 

Anayasamızın 17.maddesi gereği kişilerin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenledir ki tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kimsenin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı gibi kişi rızası olmadan bilimsel veya tıbbi deneylere tabi tutulamayacaktır. Sağlık hukuku avukatları ise bu konuda meydana çıkan uyuşmazlıklardan tutun, yanlış uygulama ve rıza alınmadan gerçekleştirilen tıbbi işlemlerden dolayı yaşadığınız sorunlara ilişkin hukuki süreç takibinde yanınızda olacaktır.

Sağlık hukuku avukatları, sağlık personellerinin tıbbi müdahaleleri sonrası hukuka aykırı bir müdahale gerçekleşmiş ise bu süreçte profesyonel bir şekilde sizlere destek verecek, yaşadığınız zorlu süreçte sizin için süreci kolaylaştıracaktır. Tıbbi müdahalelerde bulunan sağlık personelleri, bu tıbbi müdahaleleri meşru kılacak şartları içermeyen tıbbi müdahalelerde bulunmuş ise, bu durumlarda hukuki, cezai, idari ya da bunlara bağlı olarak mesleki bir yaptırımla karşılaşmaktadır. Bu süreçte, meşru olmayan tıbbi müdahalede bulunulan kişi de tazminat hakkına sahip olmakla birlikte kimi hallerde cezai yönden de bir takım haklara sahip olabilmektedir.

saglik hukuku avukatlari ankara
saglik hukuku avukatlari ankara

Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Sağlık hukuku avukatları Ankara ilinde bulunan avukatlar arasından seçilebilir. Sağlık hukukunun alanı hasta haklarını korumak olduğu kadar hekim haklarını korumayı da kapsamaktadır. Şöyle ki; hekim hak ve yükümlülükleri kapsamında herhangi bir hak veya yükümlülüğünü yerine getirmeyen hekimler bu konuda hukuki problemler yaşayabilmektedir. Sağlık hukuku avukatı hasta haklarını güvence altına almak adına açılmış davalara bakar. Hasta ve tıp hizmeti gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalarda taraflara hukuki yardım sağlar. Hassas bir yaklaşım ve uzmanlık gerektiren sağlık hukuku kavramı, sağlık sistemini oluşturan her fert ve kuruluşu kapsamı altına alır. Sağlık hukuku avukatı olmak için tıp ve sağlık alanında deneyim kazanılması ve ayrıca ceza hukuku, disiplin hukuku ve tazminat hukuku sorumlulukları hakkında da tecrübe sahibi olunmalıdır.

Hekimlere yüklenen yükümlülüklerden bahsetmek gerekirse; hastalıkları önleme ve iyileştirme yükümlülüğü, etik ilkelere uygun davranış yükümlülüğü, sır saklama ve kişisel verileri koruma yükümlülüğü, odaya bildirim yükümlülüğü ile aydınlatma ve rıza alma yükümlülüğü olarak sayılabilir. Sağlık hukuku avukatları Ankara ilinde bu gibi konularda meydana çıkan çeşitli anlaşmazlıklara ve hukuki problemlere çözüm üreten avukatlardır.

Hasta hakları sağlık hukuku anlamında korunması ve ihlal edilmemesi gereken haklar olup bunlar; sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, ötenazi yasağı, organ ve doku alınmasında rıza alınmasıyla ilgili haklardır. Sağlık hukuku avukatları bu hakların ihlali halinde size profesyonel hukuki destek sağlayacaktır.

Sağlık hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Sağlık hukuku, tıp hukukuna kıyasen daha geniş kapsamlı olup tıbbi müdahale talep eden ile bu müdahalenin uygulanacağı hekim ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkilerin düzenlendiği kamu hukuku dalıdır. Sağlık hukuku avukatı; tıp hizmetlerinde gerçekleşen yanlış tedavi uygulamaları, tedavi sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar ve son zamanlarda artış gösteren sağlık çalışanlarına saldırı durumlarında hukuki güvenliğinizi sağlamanız konusunda size destek olur. Sağlık hukuku avukatının tıp terminolojisine hâkim ve alanında deneyimli olması gerekir.

Sağlık hukuku avukatı;

  • Hasta haklarının ihlal edildiği durumlarda,
  • Sağlık çalışanlarına karşı uygunsuz ve şiddet içeren eylemlerin gerçekleşmesi durumunda,
  • Vekalet veyahut da eser sözleşmesinin bir örneği sayılabilecek tedavi uygulamalarından doğan uyuşmazlıklarda,
  • Tüketim ilişkisine konu olabilecek özel hastane- hasta arasında çıkan uyuşmazlıklarda
  • Haksız fiil tazminatına ilişkin talepler hususunda,
  • Devlet hastanelerinin gerçekleştirmiş olduğu yanlış tedaviler sonucunda maruz kalınan zararın tazmini konusunda,
  • Hatalı tedavinin suç teşkil ettiği durumlarda görülecek ceza yargılamasının takibinde
kadim hukuk danismanlik
kadim hukuk danismanlik

Sağlık Konusunda Uzman Avukat

Sağlık konusunda uzman avukat daha önce sağlık hukuku ile ilgili dava süreci yürütmüş, bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi avukatlardır. Sağlık konusunda meydana gelen uyuşmazlıklarda üç tür sorumluluktan bahsedilebilir. Bunlar; ceza hukuku sorumluluğu, disiplin hukuku sorumluluğu ve tazminat hukuku sorumluluğudur. Sağlık konusunda uzman avukat bu üç türden oluşan tüm davalarınızda size hukuki destek verebileceği gibi bu üç farklı sağlık davası ile ilgili olarak farklı bir sağlık konusunda uzman avukat aracılığı ile de davalarınızı yürütebilirsiniz. Ancak tek bir avukatla tüm süreci yönetmeniz konu üzerindeki hukuki hakimiyet açısından daha faydalı olacaktır.

Sağlık hukuku avukatı nasıl olunur? Öncelikle idare hukuku ve özel hukuk bilgisine sahip olunmalıdır. Zira devlet hastanesinden kaynaklı davalar idari mahkemelerde açılır. Fakat özel hastanede gerçekleşen hekim hataları tüketici mahkemelerinde açılır. Bu sebeple iki alanda da bilgi sahibi olmak gerekir. İdare hukuku avukatı ile çalışmanız bu noktada önemlidir.

Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Sağlık davalarına bakan avukatlar Ankara ilinde bir hayli fazla olmakla birlikte bu süreçte hem gerekli güveni inşa edebilmek hem de iyi bir savunma mekanizması geliştirebilmek için doğru bir tercih yapmanız büyük önem arz etmektedir. Zira sağlık davalarına bakan avukatlar Ankara içerisinde yeterli tecrübeye sahip olmadan davanızı üstlenirlerse hak kayıpları yaşamanız muhtemel olup, hekimin ceza sorumluluğu kapsamında aldığı cezanın suçla dengeli olmamasına veya tazminat hukukundan kaynaklanan alacağınızda maddi kayıplar yaşamanıza neden olabilir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak sağlık hukuku davaları tecrübemiz ile bilgi ve birikimimiz, sizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm çabasıyla çalışan uzman kadromuz ile sağlık hukuku ile ilgili olarak karşılaşacağınız her türlü sorunda yanınızdayız. Aynı zamanda sağlık hukuku danışmanlığı hizmeti de vermekteyiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık hukuku avukatları, sağlık personellerinin tıbbi müdahaleleri sonrası hukuka aykırı bir müdahale gerçekleşmiş ise bu süreçte profesyonel bir şekilde sizlere destek verecek, yaşadığınız zorlu süreçte sizin için süreci kolaylaştıracaktır.

Her ilde olduğu gibi Ankara'da da sağlık hukuku ile ilgilenen avukatlık ofisi bulunmaktadır. Kadim Hukuk bunlardan biridir.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.