İdare Hukuku

Sağlık Hukuku Avukatları

Sağlık hukuku avukatları tıp hukuku olarak da bilinen ve özellikle malpraktis davaları ile ilgilenen avukatlardır. Sağlık Hukuku alanında üzerinde durulan en önemli kavram kişi dokunulmazlığıdır. Zira; hasta, hekim, sağlık kurum ve kuruluşları arasında gerçekleşecek sözleşme ilişkisinde ve yine tıbbi müdahale konusu olarak kişi dokunulmazlığı kavramı karşımıza çıkmaktadır. Sağlık hukuku avukatları; özel veya devlet hastanesinde hekim hatasından kaynaklı davalara bakan avukattır.

Anayasamızın 17.maddesi gereği kişilerin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenledir ki tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kimsenin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı gibi kişi rızası olmadan bilimsel veya tıbbi deneylere tabi tutulamayacaktır. Sağlık hukuku avukatları ise bu konuda meydana çıkan uyuşmazlıklardan tutun, yanlış uygulama ve rıza alınmadan gerçekleştirilen tıbbi işlemlerden dolayı yaşadığınız sorunlara ilişkin hukuki süreç takibinde yanınızda olacaktır.

Sağlık hukuku avukatları, sağlık personellerinin tıbbi müdahaleleri sonrası hukuka aykırı bir müdahale gerçekleşmiş ise bu süreçte profesyonel bir şekilde sizlere destek verecek, yaşadığınız zorlu süreçte sizin için süreci kolaylaştıracaktır. Tıbbi müdahalelerde bulunan sağlık personelleri, bu tıbbi müdahaleleri meşru kılacak şartları içermeyen tıbbi müdahalelerde bulunmuş ise, bu durumlarda hukuki, cezai, idari ya da bunlara bağlı olarak mesleki bir yaptırımla karşılaşmaktadır. Bu süreçte, meşru olmayan tıbbi müdahalede bulunulan kişi de tazminat hakkına sahip olmakla birlikte kimi hallerde cezai yönden de bir takım haklara sahip olabilmektedir.

Hasta hakları sağlık hukuku anlamında korunması ve ihlal edilmemesi gereken haklar olup bunlar; sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, ötenazi yasağı, organ ve doku alınmasında rıza alınmasıyla ilgili haklardır. Sağlık hukuku avukatları bu hakların ihlali halinde size profesyonel hukuki destek sağlayacaktır.

Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Sağlık hukuku avukatları Ankara ilinde bulunan avukatlar arasından seçilebilir. Sağlık hukukunun alanı hasta haklarını korumak olduğu kadar hekim haklarını korumayı da kapsamaktadır. Şöyle ki; hekim hak ve yükümlülükleri kapsamında herhangi bir hak veya yükümlülüğünü yerine getirmeyen hekimler bu konuda hukuki problemler yaşayabilmektedir.

Hekimlere yüklenen yükümlülüklerden bahsetmek gerekirse; hastalıkları önleme ve iyileştirme yükümlülüğü, etik ilkelere uygun davranış yükümlülüğü, sır saklama ve kişisel verileri koruma yükümlülüğü, odaya bildirim yükümlülüğü ile aydınlatma ve rıza alma yükümlülüğü olarak sayılabilir. Sağlık hukuku avukatları Ankara ilinde bu gibi konularda meydana çıkan çeşitli anlaşmazlıklara ve hukuki problemlere çözüm üreten avukatlardır.

Sağlık Konusunda Uzman Avukat

Sağlık konusunda uzman avukat daha önce sağlık hukuku ile ilgili dava süreci yürütmüş, bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi avukatlardır. Sağlık konusunda meydana gelen uyuşmazlıklarda üç tür sorumluluktan bahsedilebilir. Bunlar; ceza hukuku sorumluluğu, disiplin hukuku sorumluluğu ve tazminat hukuku sorumluluğudur. Sağlık konusunda uzman avukat bu üç türden oluşan tüm davalarınızda size hukuki destek verebileceği gibi bu üç farklı sağlık davası ile ilgili olarak farklı bir sağlık konusunda uzman avukat aracılığı ile de davalarınızı yürütebilirsiniz. Ancak tek bir avukatla tüm süreci yönetmeniz konu üzerindeki hukuki hakimiyet açısından daha faydalı olacaktır.

Sağlık hukuku avukatı nasıl olunur? Öncelikle idare hukuku ve özel hukuk bilgisine sahip olunmalıdır. Zira devlet hastanesinden kaynaklı davalar idari mahkemelerde açılır. Fakat özel hastanede gerçekleşen hekim hataları tüketici mahkemelerinde açılır. Bu sebeple iki alanda da bilgi sahibi olmak gerekir. İdare hukuku avukatı ile çalışmanız bu noktada önemlidir.

Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Sağlık davalarına bakan avukatlar Ankara ilinde bir hayli fazla olmakla birlikte bu süreçte hem gerekli güveni inşa edebilmek hem de iyi bir savunma mekanizması geliştirebilmek için doğru bir tercih yapmanız büyük önem arz etmektedir. Zira sağlık davalarına bakan avukatlar Ankara içerisinde yeterli tecrübeye sahip olmadan davanızı üstlenirlerse hak kayıpları yaşamanız muhtemel olup, hekimin ceza sorumluluğu kapsamında aldığı cezanın suçla dengeli olmamasına veya tazminat hukukundan kaynaklanan alacağınızda maddi kayıplar yaşamanıza neden olabilir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak sağlık hukuku davaları tecrübemiz ile bilgi ve birikimimiz, sizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm çabasıyla çalışan uzman kadromuz ile sağlık hukuku ile ilgili olarak karşılaşacağınız her türlü sorunda yanınızdayız. Aynı zamanda sağlık hukuku danışmanlığı hizmeti de vermekteyiz.

En yukarı çık