Kastamonu Boşanma Avukatı

Kastamonu Boşanma Avukatı

kastamonu bosanma avukati

Evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biri Medeni Kanunumuzun 161 ve 166. maddeleri arasında düzenlenen boşanmadır. Boşanma, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birisinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesine denir. Eşlerin boşanma ile evlilik birliğini sonlandırdığı ve günümüzde de bu oranın arttığı düşünüldüğünde, boşanma davaları önem arz etmektedir. Bu nedenle Kastamonu boşanma avukatı seçiminde son derece dikkatli davranılmalıdır. Boşanma davaları genel olarak ikiye ayrılır.

 • Anlaşmalı boşanma: Eğer iki taraf da boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaşması durumunda anlaşmalı boşanma davası söz konusu olur.
 • Çekişmeli boşanma: Taraflardan biri boşanmak istemiyorsa ya da taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte velayet, nafaka, tazminat gibi boşanmanın hukuki sonuçlarında anlaşamadı ise çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır.

Kastamonu Boşanma Avukatı – Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Kastamonu ilinde aile ve boşanma davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanma davası, evliliğin sona ermesine yönelik bir dava olup, mahkemeye başvurularak yenilik doğuran bir dava söz konusudur.

Kastamonu Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 • Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası
 • Zina Nedeniyle Boşanma Davası
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası
 • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası
 • Terk Nedeniyle Boşanma Davası
 • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası
 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası
 • Anlaşmalı Boşanma
 • İştirak Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • Yardım Nafakası
 • Tedbir Nafakası
 • Nafaka Cezası ve İcrası
 • 6284 Kapsamında Koruma Kararı
 • Şiddete Yönelik Suç Duyurusu
 • İddet Süresinin Kaldırılması
 • Velayet Davası
 • Mal Paylaşımı
 • Maddi ve Manevi Tazminat
 • Evlilik Sözleşmesinin Hazırlanması
kastamonu bosanma avukati ucretleri
kastamonu bosanma avukati ucretleri

Kastamonu Boşanma Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Aile hukukunun en önemli konularından olan evlilik birliğinin kurulması, devamı ve sona ermesi sürecinin her aşamasında Kastamonu boşanma avukatı takibini yapar. Boşanma davası, nafaka davası, mal paylaşımı davası gibi davalarda görev almakla birlikte anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, mal rejimi sözleşmesinin hazırlanması gibi görev alır. Avukatlık Kanunu uyarınca avukatın bir il barosuna kayıtlı olması gerekmekte olup bu durum bulunduğu il dışında başka bir ilde dava almasına sorun teşkil etmez. Bu sebeple Kastamonu boşanma avukatı Antalya ilinde boşanma davasına bakabilir. UYAP sisteminin hayatımıza girmesi ile birlikte avukatların tüm Türkiye’de dosyalarını online olarak takip etmeleri ve dosyalarında işlem yapmaları kolaylığı sağlanmıştır. Kastamonu boşanma avukatı hizmet verdiği yerler;

 • Merkez(Kastamonu Adliyesi)
 • Cide (Cide Adliyesi)
 • Çatalzeytin (İnebolu Adliyesi)
 • Abana (İnebolu Adliyesi)
 • Bozkurt (İnebolu Adliyesi)
 • Doğanyurt (İnebolu Adliyesi)
 • İnebolu(İnebolu Adliyesi)
 • Ağlı( Küre Adliyesi)
 • Pınarbaşı(Azdavay Adliyesi)
 • Şenpazar(Cide Adliyesi)
 • Tosya(Tosya Adliyesi)
 • Taşköprü(Taşköprü Adliyesi)
 • Hanönü(Taşköprü Adliyesi)
 • Devrekani(Devrekani Adliyesi)
 • Azdavay(Azdavay Adliyesi)
 • Araç(Araç Adliyesi)
 • Küre(Küre Adliyesi)
 • İhsangazi(Kastamonu Adliyesi)
 • Seydiler(Devrekani Adliyesi)
 • Daday (Kastamonu Adliyesi)

En İyi Boşanma Avukatı Kastamonu

Boşanma sebepleri, özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. Özel boşanma sebeplerinden olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk ve genel boşanma sebeplerinden olan eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması halinde, bu olayın ispat edilmesi durumunda hakim, bunun diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araştırmak zorunda olmaksızın boşanmaya karar verebilecektir. En iyi boşanma avukatı Kastamonu bu süreci yürütür.

Genel boşanma sebeplerinden olan evlilik birliğinin sarsılması ve özel boşanma sebeplerinden olan suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı halinde ise, bu olayın gerçek leşmiş ve ispatlanmış olması boşanma için yeterli değildir. Hakimin ayrıca ortaya çıkan ve ispatlanmış olan bu durumun diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araştırması ve ancak bu şart da gerçekleşmişse boşanmaya karar vermesi gerekecektir.

Özel Boşanma Sebepleri

 • Zina
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
 • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Terk
 • Akıl Hastalığı

Genel Boşanma Sebepleri

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
 • Eşlerin Anlaşması (Anlaşmalı Boşanma)
 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması (Fiili Ayrılık)

Kastamonu Boşanma Avukatı Ücreti

Kastamonu boşanma avukatı ücretini taraflar aralarında serbestçe kararlaştırabilirler. Her yıl bu konuda devlet tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belirlenip yayınlanmaktadır. Bu tarife ile devlet bir asgari sınır belirlemiş olup avukatın bu sınırın altındaki ücretlerle anlaşması imkansızdır. Bununla birlikte daha yüksek bir ücretle anlaşmasına engel teşkil edecek bir durum yoktur. Kastamonu boşanma avukatı ücreti, avukatın sarf edeceği emek avukatın bu konudaki bilgisi ve mesleki tecrübesi ve uyuşmazlığın türüne bağlı olarak belirlenecektir.

Ankara Barosu Tavsiye Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası: 28.500.00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davası: 44.500.00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Çekişmeli Boşanma Davası: 44.500.00 TL’den az olmamak koşuluyla dava değerinin %15’i

Devlet tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi:

 • Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi): 9.200.00 TL

Adli yardım; avukat seçebilecek durumda olmadığını beyan eden kişilere ücretsiz olarak devlet tarafından avukatlık hizmetlerinden yararlanmasına denir. Maddi durumu olmayıp, avukat tutamayacak kişiler adli yardıma başvurabilir.

Kastamonu Boşanma Avukatı Tavsiye ve Danışma

Boşanma davasının açılmasından sona ermesine kadar taraflar ve müşterek çocuklar için zorlu bir süreç söz konusudur. Davanın öncesinde ve devamı aşamasında süreci sürdürecek avukat tercihinde taraflar sürekli olarak sosyal çevrelerinden gelen tavsiyelerle bilinçsiz olarak araştırılmadan yönlendirileceklerdir. Fakat bilinçsizce yapılan tercih sonucu davanın takibi sırasında yanlış bir işlem yapılması nedeniyle kişinin hayatını etkileyecek kararlar verilmesi ile sonuçlanacak telafisi çok zor zararlara yol açacaktır. Boşanma davası sürecinin takibinin hassasiyetle sürdürülmesi büyük önem arz eder. Bu nedenle Kastamonu boşanma avukatı seçerken sadece toplumda rağbet gören tanıdık avukat profiline değil gerçek bir araştırma ile alanında uzman olan profesyonel bir çalışma prensibine sahip avukatları tercih etmeleri daha doğru olacaktır.

Kastamonu Boşanma Avukatı – Kadim Hukuk ve Danışmanlık avukat ve psikolog ekibi ile müvekkillerine boşanma davalarında profesyonel hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermektedir. Aile mahkemesine açılacak boşanma davasında; dilekçelerin hazırlanması ve mahkemeye sunulması, duruşmaların takibi, istinaf ve temyiz yollarına başvuru, nafakaların icraya konulması, gerekli suç duyurularında bulunulması ve diğer süreçleri yürütmektedir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık