Kars Boşanma Avukatı

Kars Boşanma Avukatı

kars bosanma avukati

Evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biri Medeni Kanunumuzun 161 ve 166. maddeleri arasında düzenlenen boşanmadır. Boşanma, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birisinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesine denir. Eşlerin boşanma ile evlilik birliğini sonlandırdığı ve günümüzde de bu oranın arttığı düşünüldüğünde, boşanma davaları önem arz etmektedir. Bu nedenle Kars boşanma avukatı seçiminde son derece dikkatli davranılmalıdır. Boşanma davaları genel olarak ikiye ayrılır.

 • Anlaşmalı boşanma: Eğer iki taraf da boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaşması durumunda anlaşmalı boşanma davası söz konusu olur.
 • Çekişmeli boşanma: Taraflardan biri boşanmak istemiyorsa ya da taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte velayet, nafaka, tazminat gibi boşanmanın hukuki sonuçlarında anlaşamadı ise çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır.

Kars Boşanma Avukatı – Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Kars ilinde aile ve boşanma davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanma davası, evliliğin sona ermesine yönelik bir dava olup, mahkemeye başvurularak yenilik doğuran bir dava söz konusudur.

Kars Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 • Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası
 • Zina Nedeniyle Boşanma Davası
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası
 • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası
 • Terk Nedeniyle Boşanma Davası
 • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası
 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası
 • Anlaşmalı Boşanma
 • İştirak Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • Yardım Nafakası
 • Tedbir Nafakası
 • Nafaka Cezası ve İcrası
 • 6284 Kapsamında Koruma Kararı
 • Şiddete Yönelik Suç Duyurusu
 • İddet Süresinin Kaldırılması
 • Velayet Davası
 • Mal Paylaşımı
 • Maddi ve Manevi Tazminat
 • Evlilik Sözleşmesinin Hazırlanması
kars bosanma avukati ucretleri
kars bosanma avukati ucretleri

Kars Boşanma Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Kars boşanma avukatı; aile hukukunun en temel konusu ve toplumun temel yapı birimi olan ailenin oluşmasını sağlayan nişanlanma ve devamında evlilik ile evlilik birliğinin kurulması, devamı ve dağılması sürecinde ortaya çıkacak uyuşmazlıklarla ilgilenir. Bu bağlamda boşanma davası başta olmak üzere ferileri olan nafaka davası, velayet davası, mal paylaşımı davası gibi davalara ve ayrıca soybağının reddi davası, babalık davası gibi davalara bakar. Bu davalara bulunduğu il çevresinde bakmak mecburiyeti yoktur. Her ne kadar avukatın sadece bir ilde kaydı bulunmak zorunda ise de tüm Türkiye genelinde dava yürütme yetkisi vardır. Bu noktada Adalet Bakanlığınca avukatların kullanımına sunulan UYAP Portal avukatların diğer illerde olan işlerinin takibini online olarak yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Kars boşanma avukatı hizmet verdiği yerler;

 • Akyaka(Kars Adliyesi)
 • Arpaçay(Kars Adliyesi)
 • Digor(Digor Adliyesi)
 • Kağızman(Kağızman Adliyesi)
 • Sarıkamış(Sarıkamış Adliyesi)
 • Selim(Selim Adliyesi)
 • Susuz(Kars Adliyesi)

En İyi Boşanma Avukatı Kars

Boşanma sebepleri, özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. Özel boşanma sebeplerinden olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk ve genel boşanma sebeplerinden olan eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması halinde, bu olayın ispat edilmesi durumunda hakim, bunun diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araştırmak zorunda olmaksızın boşanmaya karar verebilecektir. En iyi boşanma avukatı Kars bu süreci yürütür.

Genel boşanma sebeplerinden olan evlilik birliğinin sarsılması ve özel boşanma sebeplerinden olan suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı halinde ise, bu olayın gerçek leşmiş ve ispatlanmış olması boşanma için yeterli değildir. Hakimin ayrıca ortaya çıkan ve ispatlanmış olan bu durumun diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araştırması ve ancak bu şart da gerçekleşmişse boşanmaya karar vermesi gerekecektir.

Özel Boşanma Sebepleri

 • Zina
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
 • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Terk
 • Akıl Hastalığı

Genel Boşanma Sebepleri

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
 • Eşlerin Anlaşması (Anlaşmalı Boşanma)
 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması (Fiili Ayrılık)

Kars Boşanma Avukatı Ücreti

Avukat ile müvekkil Kars boşanma avukatı ücretini kararlaştırma konusunda sözleşme özgürlüğü uyarınca serbesttirler. Devlet bu kuralın istisnası olarak bir asgari sınır getirmekte olup avukatlık ücret tarifesi olarak her yıl yayınlamaktadır. Avukatlar her ne kadar serbestçe kararlaştırma hürriyetine sahip olsa da Avukatlık Asgari Ücret Tarife uyarınca belirlenen ücretin altında iş almaları yasaktır. Bu durum sadece asgari sınır olarak belirlenmiş olup avukat ile müvekkil arasında daha yüksek ücretlerle anlaşma yapılmasında sakınca yoktur. Kars boşanma avukatı ücreti belirlenirken davanın türü, dava için harcanacak mesai ve emek ve aynı zamanda tarafların sosyo-ekonomik durumları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Ankara Barosu Tavsiye Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası: 28.500.00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davası: 44.500.00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Çekişmeli Boşanma Davası: 44.500.00 TL’den az olmamak koşuluyla dava değerinin %15’i

Devlet tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi:

 • Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi): 9.200.00 TL

Adli yardım; avukat seçebilecek durumda olmadığını beyan eden kişilere ücretsiz olarak devlet tarafından avukatlık hizmetlerinden yararlanmasına denir. Maddi durumu olmayıp, avukat tutamayacak kişiler adli yardıma başvurabilir.

Kars Boşanma Avukatı Tavsiye ve Danışma

Boşanma davası hem maddi olarak hem de manevi olarak taraflar ve evlilik birliğindeki müşterek çocuklar için sancılı bir süreçtir. Taraflar bu süreçte sosyal hayatlarındaki insan ilişkilerinde duruma dair birçok yorum ve yönlendirmeye maruz kalacaktır. Fakat tarafların bu yanlış yönlendirmelerden uzaklaşarak bu konuda profesyonel bir yardıma başvurması gerekmektedir. Boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olması fark etmeksizin sürecin takibinin titizlikle yürütülmesi çok önemlidir. Çünkü dava takip sürecindeki işlemlerde bilgisizlikten veya dikkatsizlikten doğan yanlış bir işlem sonucu verilecek karar kişinin tüm hayatını etkileyecektir. Bu sebeple Kars boşanma avukatı seçerken toplumsal bilince sahip, müvekkil ilişkilerinde iş etiğine sahip olmaları önemlidir.

Kars Boşanma Avukatı – Kadim Hukuk ve Danışmanlık avukat ve psikolog ekibi ile müvekkillerine boşanma davalarında profesyonel hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermektedir. Aile mahkemesine açılacak boşanma davasında; dilekçelerin hazırlanması ve mahkemeye sunulması, duruşmaların takibi, istinaf ve temyiz yollarına başvuru, nafakaların icraya konulması, gerekli suç duyurularında bulunulması ve diğer süreçleri yürütmektedir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık