Ceza Hukuku

Kamu Davasının Ertelenmesi Kapsamındaki Suçlar

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu Türk Hukuk sistemine yeni girmiş olup eski ve köklü bir uygulama değildir. İlk olarak Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kullanılmaya başlanan kamu davasının ertelenmesi kurumu sonradan Ceza Muhakemesi Kanunu’na da dahil edilmiştir. Kamu davasının ertelenmesi kapsamındaki suçlar aşağıda tek tek belirtilmiştir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

TCK m.154/2-3          : Hakkı olmayan yere tecavüz

TCK m.170                : Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

TCK m.179/2-3          : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

TCK m.183                : Gürültüye neden olma

TCK m.197/2-3          : Parada sahtecilik

TCK m.203                : Mühür bozma

TCK m.206                : Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

TCK m.228/1             : Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

TCK m.268                : Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

m.13/1-3-5

m.15/1-2-3

6831 Sayılı Orman Kanunu

m.93/1

1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunu

m.2

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Kapsamında 

Ek m.2/2(1)

Kamu Davasının Ertelenmesinin Uygulanamayacağı Suçlar

CMK m.171/6-a         : Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar

CMK m.171/6-b        : Kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar

CMK m.171/6-c         : Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar

Kamu davasının ertelenmesi kapsamındaki suçlar yargılanan kişilerin ceza avukatı ile çalışması faydalarına olacaktır.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Nedir? (CMK 171)

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi nedir? Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kavramı CMK 171/2 maddesinde düzenlenmiştir. Erteleme, belirli şartların varlığı halinde Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonunda şüpheli hakkında iddianame tanzimine yeter şüphe olmasına rağmen, kamu davası açılmasında yarar görmeyerek, iddianame tanzimini kanunda belirtilen süre kadar ertelemesidir.

agir ceza mahkemesi

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ile basit suçlardan dolayı kişilerin yargılanmasının önüne geçilmekte ve mahkemelerin iş yükü azaltılmaktadır. Bu uygulama ile daha önce suç işlememiş ve gelecekte de suç işlemeyeceği düşünülen kimseler, cezaevinin olumsuz koşullarından uzak tutulmuş olmaktadır. Gerçekten de iyi hal göstererek suç işlemeyen fail hakkında kamu davasının açılmaması, suç işlediği takdirde hakkında kamu davasının açılacağının bildirilmesi iyi bir ceza siyasetinin gerçekleştirilmesine hizmet edecektir.Kamu davasının ertelenmesi adli sicil kaydı bakımından da önemlidir. Zira bu karar adli sicile işlenmez.

Başa dön tuşu