Kalecik Avukat ve Hukuk Bürosu

Kalecik Avukat ve Hukuk Bürosu

kalecik avukat hukuk burosu

Kalecik avukat ve hukuk büroları, Ankara Kalecik bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Kalecik bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Avukatlık mesleğini icra edebilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak, avukatlık stajını tamamlamak, bağlı olduğu baro bünyesinde serbest veya bir kuruma bağlı olarak çalışmak gerekmektedir. Avukatlar, müvekkillerini vekaletnamenin kapsamına göre; devlet kurumları ve yargılama merciileri önünde temsil etme yetkisine haiz kimselerdir.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ankara’da kurulan, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti veren, Kadim Hukuk Bürosu, gerek Ankara’da gerekse, Adana, Kayseri, Isparta, Antalya, Konya, Kırşehir, gibi şehirlerimizde bulunan hukuk büroları ile tam uyum içerisinde çalışmaktadır. Kadim Hukuk Bürosu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz aynı zamanda ülkemizde yaşayan yabancılarla ilgili hukuki ihtilafların çözümünde de hukuki destek vermektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Kalecik Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Kalecik Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Kalecik Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Kalecik ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Kalecik ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olurnur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
kalecik avukat ucretleri
kalecik avukat ucretleri

Kalecik Avukat Ücreti

Kalecik avukat ücreti, Kadim Hukuk Bürosu ile müvekkilimiz arasında Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde kararlaştırılmaktadır. Bu ücret, her yıl Ankara Barosu tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden yenilerek belirlenir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde her dava ve her iş için ayrı kalemler halinde ücret belirlenmektedir. AAÜT’de belirtilen avukatlık ücreti tavsiye ücret mahiyetindedir.

Kalecik avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 12.190,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 8.000,00 TL
 • Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 6.000,00 TL
 • El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 11.690,00 TL
 • Tahliye Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i
 • Ecrimisil Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 12.190,00 TL
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 12.190,00 TL
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL
 • Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 9.815,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası 19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Çekişmeli Boşanma Davaları, Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi 19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İstihkak Davaları 11.500,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmasız 16.315,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmalı 19.315,00 TL
 • Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları 13.625,00 TL
 • İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) 7.815,00 TL
 • Evlat Edinme Davası 10.190,00 TL

Ankara Kalecik Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Kalecik ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Kalecik İş Hukuku Avukatı

Ankara Kalecik bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİş akdi devamında işçi lehine hakların işverene karşı korunması hususunda hukuki destek ve işçinin işten çıkarılma durumunda bu hususun hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi,
Arabuluculuk sürecinin başlatılması ve sonuçlandırılması,
Dava açmadan önce açılacak davanın mahiyetine göre, ön hazırlıkların tamamlanması.
Davanın AçılmasıAçılacak iş davasının konusuna göre yargılama sürecinin değerlendirilmesi açılacak dava ile ilgili dilekçelerin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin toplanmasının sağlanması.
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, UGBT, hafta sonu çalışması gibi davalar. İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin UyuşmazlıklarBelirli süreli ya da belirsiz iş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi özlük dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan ihtilaflara ilişkin tüm hukuki sürecin ve yargılama ile ilgili prosedürün takibi.

Kalecik Boşanma ve Aile Avukatı

Kalecik boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava Öncesi    Müvekkil ile karşı taraf arasında açılan boşanma davasının konusuna göre, gerekli ön hazırlık ve delillerin toplanması işlemlerinin takibi, koruma kararının aldırılması.
Dava Süreci     Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, müşterek çocuk adına geçici velayet talep edilmesi, duruşmaların takibi,  nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası yargılama sürecinde mal kaçırma tehlikesini önlemek adına karşı tarafın mallarına tedbir konulması
Dava Sonrası  Nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
mal paylaşımı ve eşya teslimiyle ilgili eşya teslim tesellüm tutanağının hazırlanması, kesinleştirilmesi gereken kararların takibinin sağlanması.

Kalecik Ceza Avukatı

Ankara Kalecik bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaMüşteki müvekkil adına şikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz,  cezaevi işleri, ifadeye katılma, takipsizlik kararına itiraz sürecinin hazırlanması.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasına müvekkilin katılan olarak duruşmalara katılması ve sürecin takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, dosyanın durumuna göre müvekkilin duruşmadan vareste tutulması için gerekenlerin yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi.
İstinaf  ve Temyiz SüreciMüvekkil katılan ya da müvekkil sanık adına istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci, hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi.

Kalecik Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKMüvekkil şirketlere KVKK eğitimi ve KVKK kapsamında alınacak tedbirler hakkında bilgi verilmesi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması, KVKK ihlallerine karşı idari para cezaları ve cezai yaptırımlara karşı başvuru sürecinin takibi.
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu gibi sıklıkla karşılaşılan suçlar hakkında müvekkilin yargılama sürecinin takibi.
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma,  şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler, Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru için gerekenlerin yapılması, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının icraasının sağlanması.
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçlerin takibi. Müvekkili sahte hesaplarla saldırgan kullanıcı gruplarının arama motorlarında olumsuz içerikler yayınlaması nedeniyle bu husustaki yargısal sürecin takibi.

Kalecik Yabancılar Avukatı

Kalecik bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması, kurum açma ve öğretime başlama izni, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
Deport ve İdari Gözetim Kararları,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz, sınırdışı işlemi hakkında yürütmeyi durdurma talepli itiraz ve dava süreci, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu, kurulacak şirketin TTK kapsamında nev’i bakımından gerekli ön hazırlıkların tekamülünün sağlanması veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Kalecik Gayrimenkul Avukatı

Kalecik ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıOrtaklığın giderilmesi, muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, miras paylaşımı, kadastro işlemleri, taşkın yapıya ilişkin dava, kira ve ecrimisil davaları, tapu davaları vs
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler, toplulaştırma işlemlerine itiraz sürecinin takibi.
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi, taşınmaz icar sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi.

Kalecik İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Kalecik bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, icra takibine itiraz, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, hacze iştirak işlemleri, hacizli malın muhafazası hususunda gerekli işlemlerin yürütülmesi.
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması,  sıra cetveline itiraz, kıymet takdirine itiraz, haczin kaldırılması, memur muamelesini şikayet, taahhüdü ihlal vs. davaların açılması ve takibi.

Kalecik Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Kalecik ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik olarak hukuki destek verilmesi, şirketlerin nev’i değişikliği ve birleşmeleri durumlarında gerekli sürecin takibi.
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi, şirketlerin iflası durumunda sürecin takibi.

Kalecik İdare Hukuku Avukatı

Kalecik ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kalecik Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Kalecik avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı itiraza ilişkin prosedürün takibi, iptal davasının açılması, idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma talebinde bulunulması, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin haksız ve hukuka aykırı fiilinden kaynaklı doğan zarardan dolayı idareye itiraz süreci ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Kalecik Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Kalecik ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık