Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

hukuki danismanlik

Hukuki danışmanlık; gerçek ve tüzel kişilerin gerçek hayatta karşılaştığı her türlü hukuki uyuşmazlıklarda veya maruz kaldıkları hukuk ihlallerinde; konusunda uzman, bilgili, tecrübeli ve uygulama bilgisi olan bir avukatın sunduğu, olay ya da durumun analizi, tespit ve teşhisi, olası sonuçlar ve alternatif çözümler ile alınması gereken önlemler konusunda doğru bilgilere ulaştırılması, bu amaçla gerekli hukuksal işlemlerin gerçekleştirilmesi hizmetlerine denir. Günlük hayatta gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler çeşitli nedenlerden dolayı hukuksal problemlerle karşılaşabilmektedir. Bu problemlere zamanında ve doğru şekilde çözümler sunulmaması, problemlerin çıkılmaz bir hal almasına neden olur. Bu nedenlerle hukuki bir problemin varlığı halinde etkin ve doğru çözümler bulmak için işinde uzman hukuki danışmanlardan, avukatlardan hizmet alınması son derece önemlidir. Hukuki danışmanlık;

 • Hukuki danışmanlık kişilerin ilerleyen karşılaşması muhtemel veya şimdi karşılaştıkları mağduriyetleri önleyici ve giderici bir hizmettir.
 • Hukuki danışmanlık ile kişiler, sorunlarıyla ilgili doğru bilgilere ve hukuki alternatif çözümlere ulaşabilmektedir.
 • Hukuki danışmanlık ile gerçek ve tüzel kişiler, girişeceği hukuki işlemler ve karşılaştığı hukuki ihtilafların olası sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.
 • Hukuki danışmanlık ile gerçek ve tüzel kişiler, ileride karşılaşılabilecek olası sonuçlar analiz ve tespit edildikten sonra gerekli önlemlerin alınması mümkün olabilmektedir.
 • Hukuki Danışmanlık en etkili ve az masraflı hukuksal hizmettir.
hukuki danismanlik nedir
hukuki danismanlik nedir

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Hukuki danışmanlık, en basit haliyle bir hukuki problemle ilgili olarak avukatlardan bilgi almak şeklinde tanımlanabilir. Danışmanlık hizmetiyle kişi, şirket ve kurumların hukuksal problemleri hakkında ve belli bir ücret karşılığında avukatların problem hakkında yazılı veya sözlü düşüncesi, bilgisi alınmaktadır. Avukatlar, danışanlarına hukuki problem karşısında doğru karar verebilmesi adına problemin çözümünde karşılaşılabilecek tüm olumlu ve olumsuz sonuçları bildirir. Bu sayede danışanlar hukuki problem karşısında doğru ve etkin çözüm yolunu seçebilirler.

Hukuki danışmanlık hizmeti, mevcut bir hukuki uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için yapılması gerekilen hukuki adımların belirlenmesi için olduğu kadar, ileride karşılaşılabilecek hukuki ihtilafların henüz ortaya çıkmadan önce tespit edilip, bunun önüne geçilebilmesi için en başından bilinçli adımlar atmak adına da başvurulan bir hukuki yöntemdir.

Hukuki danışmanlık hizmeti için vekaletname çıkarılmasına gerek yoktur.  Avukat-müvekkil ilişkisi kurulması için tarafların anlaşması yeterlidir. Hukuki destek ihtiyacı içinde olan gerçek ve tüzel kişiler, danışmanlık hizmetinden yararlanmak istediği hukuk bürosu veya avukat ile gerekli bilgileri paylaşarak hukuki danışmanlık hizmeti alabilirler.

Önleyici Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Hukuki danışmanlık hizmeti, önleyici danışmanlık hizmetini kapsamaktadır. Hukuki danışmanlık sadece hukuki problem ortaya çıkınca alınacak bir hizmet olmayıp kişiler hukuksal bir problem olmasa da hukuksal problemleri uyuşmazlık çıkmadan öngörebilme ve problemi çözme arayışına girebilirler. Bu durumda da önleyici danışmanlık hizmeti söz konusu olmaktadır. Hukuksal problem çıkmadan önce önlem almak adına alınan önleyici danışmanlık hizmeti son zamanlarda yaygınlaşmıştır ve sadece hukuki bir problem ortaya çıktığında avukata danışma durumundan vazgeçilmeye başlanmıştır.

Önleyici danışmanlık hizmeti ile gerçek veya tüzel kişilerin yaşayabileceği hukuki problemler, problem çıkmadan önlenmeye çalışılmaktadır. Böylece danışanlar ileride karşılaşabilecekleri bir hukuki problemle ilgili önceden önlemlerini alabilmektedir. Bu sayede ileride ortaya çıkabilecek hukuki problemlerden en az zararla çıkılabilmektedir. Önleyici danışmanlık hizmeti ile uyuşmazlığın zorunluluk olmadıkça davaya dönüşmesi önlenmekte ve danışanlar uzun, yorucu ve masraflı olan dava sürecinden kurtulmaktadır.

avukat danismanlik
avukat danismanlik

Hukuki Danışmanlıkta Sunulacak Hizmetler Nedir?

Hukuki danışmanlık hizmetinde danışanlara, hukuki problemiyle ilgili problemin çözümünde karşılaşılabilecek tüm olumlu ve olumsuz sonuçlar bildirilir. Hukuki danışmanlıkta danışanlara sunulabilecek hizmetler;

 • Danışmanlık hizmetini alan gerçek veya tüzel kişiye, hukuki probleminin çözümüne yönelik dava açmak istiyorsa; açılacak davada neler talep edilebileceği,
 • Danışanın hukuki problemle ilgili elindeki bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı veya hukuka uygun deliller olup olmadığı,
 • Danışanlar eğer davayı kendisi açmışsa davanın seyri, dava sürecinde neler olabileceği, nasıl hareket edilmesi gerektiği,
 • Danışana karşı bir dava veya icra takibi açılmışsa; danışanın hakları, davaya veya takibe verilmesi gereken cevaplar,
 • Danışanlar sözleşme, ihtarname, ödeme emri, mahkeme kararı gibi hukuksal metinler hakkında bilgi istiyorsa bu belgelerin analizi ve buna ilişkin her türlü hukuki sorular,

Hakkında yazılı veya sözlü bilgi verilerek hukuki danışmanlık hizmeti sağlanır.

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Ücreti Nedir?

Hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatlar vermiş oldukları danışmanlık ücreti karşılığında TBB asgari ücret tarifesi gereğince danışanlardan asgari tutarın altında olmayacak şekilde ücret talep etmeleri gerekir. Hukuki danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak yapılamaz. Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlanmaktadır ve hukuki danışmanlık hizmetinde istenebilecek ücrete alt sınır çizilmektedir. Tüm avukatlar bu tarife ile bağlı olup avukatlar, yaptıkları iş için bu tarifede öngörülen ücretlerin altında bir fiyat talep edemezler. Hukuki danışmanlık hizmeti için alınabilecek ücrete TBB tarafından yıllık olarak yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde alt sınır çizilmektedir. 2022 yılı için 3 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan TBB Asgari Ücret Tarifesine göre;

 • Büroda sözlü olarak danışmanlık hizmeti almanın asgari ücreti ilk 1 saate kadar 1.200,00 TL’dir. Bu ücret, ilk 1 saati takip eden her saat için 700,00 TL artış göstermektedir.
 • Avukattan çağrı üzerine gittiği bir yerde sözlü danışmanlık hizmeti almanın asgari tutarı 2.500,00 TL’dir. Bu ücret, ilk saati takip eden her saat için 1.300,00 TL olarak artırılmaktadır.
 • Avukattan yazılı olarak danışmanlık hizmeti almanın asgari tutarı ilk 1 saate kadar 2.500,00 TL’dir. Takip eden her saat için 1.200,00 TL artırım yapılmaktadır.
 • Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde ödenmesi gereken asgari ücret 1.900,00 TL’dir.
 • Avukat tarafından hazırlanacak kira ve benzeri sözleşmeler hazırlanması asgari olarak 2.300,00 TL’dir.
 • Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerinin avukat tarafından hazırlanması için ödenmesi gereken asgari tutar 10.000,00 TL’dir.
 • Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi ve benzeri gibi ticari işlerle ilgili sözleşmelerin avukat tarafından hazırlanmasının asgari ücreti 6.000,00 TL’dir.

Ayrıca Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesi dışında barolar tarafından da asgari ücret tarifesi yayınlanmaktadır. Ankara Barosu Asgari Ücret Tarifesi’ne göre;

 • Büroda sözlü olarak danışmanlık hizmeti almanın asgari ücreti ilk 1 saate kadar 3.000,00 TL’dir. Bu ücret, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 450,00 TL artış göstermektedir.
 • Avukattan çağrı üzerine gittiği bir yerde sözlü danışmanlık hizmeti almanın asgari tutarı 6.000,00 TL’dir. Bu ücret, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 450,00 TL olarak artırılmaktadır.
 • Avukattan yazılı olarak danışmanlık hizmeti almanın asgari tutarı 6.000,00 TL’dir.
 • Her türlü dilekçe yazılması (temyiz ve karar düzeltme dilekçesi hazırlama hariç), ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde ödenmesi gereken asgari ücret 5.065,00 TL’dir.
 • Temyiz ve karar düzeltme dilekçesi hazırlanması için ödenmesi gereken asgari ücret 10.500,00 TL’dir.
 • Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme için ödenmesi gereken asgari ücret 25.690,00 TL’dir.
 • Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme için ödenmesi gereken asgari ücret 17.250,00 TL’dir.
 • Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme için ödenmesi gereken asgari ücret 30.475,00 TL’dir.
hukuki danismanlik ucretsiz
hukuki danismanlik ucretsiz

Hukuki Danışmanlık Hizmeti İçin Bize Ulaşın

Ankara’da faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık, gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukatlarımız Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Polis, Asker, Memur Hukuku, İş Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku ve Şirketler Hukuku alanlarında hukuki işlemlerin yerine getirilmesi, hukuki problemlere yönelik sağlıklı bir çözümün oluşturulması, hukuki problemlere yönelik çözümlerde karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanmasında daima müvekkillerinin yanındadır. 2017 yılından bugüne çalışmalarına devam eden hukuk büromuzdan hukuki danışmanlık hizmeti alabilmek için iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Gündelik hayatın yoğunluğunda hukuk bürosunu bizzat ziyaret etme zamanı ve imkanı olmayan gerçek veya tüzel kişiler, gün içerisinde buldukları kısıtlı zaman aralıklarında, internet erişimlerinin olduğu herhangi bir yerde online hukuki danışmanlık hizmeti alabilmektedirler. Başka bir anlatımla, farklı şehirlerde, hatta farklı ülkelerde bulunanların, konum engeli olmaksızın hukuki destek ihtiyaçlarını temin edebilmeleri, online hukuki danışmanlık hizmeti ile mümkün hale gelmiştir. Hukuki danışmanlık hizmeti, hizmet kapsamını ve bu verilecek hizmete dair ücret teklifi almak isteyen kişi ve şirketler Kadim Hukuk ve Danışmanlığa ulaşabilir veya uzun süreli olmayacak işlerde direk hizmet alabilirler.

online hukuki danismanlik
online hukuki danismanlik

Online Hukuki Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Hukuki danışmanlık hizmeti almak isteyen ancak avukatla aynı şehirde veya ülkede bulunmayan danışanlara sağlanan bir kolaylıktır. Danışanlar, hukuki danışmanlık hizmetini Skype, Zoom, Whatsapp Web gibi uygulamalar üzerinden alabilmektedir. Öncelikle hukuki problemle ilgili evraklar ve gerekli bilgiler avukata iletilir. Randevu zamanına kadar avukat gerekli araştırmayı ve incelemeyi yapar. Randevu zamanında danışana hukuki problemi hakkında gerekli bilgiler verilir.

Online hukuki danışmanlık hizmeti ihtiyacınızı, internet erişimizin olduğu her yerde, masaüstü bilgisayarınızdan, laptoptan, tabletinizden ya da cep telefonunuzdan, randevuda belirtilen gün ve saatte, alanında uzman Kadim Hukuk ve Danışmanlık avukatı ile canlı görüntülü veya sesli görüşme yoluyla karşılamanızı sağlayacak bir platformdur.

Hukuki danışmanlık hizmetindeki insanların aklında, danışanın, hizmet alacağı avukat ile bizzat ve yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeler olarak bilinir.  Gelişen teknolojinin yanı sıra, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının getirdiği ivmeyle beraber, hemen her alanda olduğu gibi hukuk alanında da dünyanın herhangi bir yerinde, evden ya da işyerinden ayrılmaya gerek olmaksızın, online hukuki danışmanlık hizmeti alınması mümkündür.

Online Hukuki Danışmanlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık Kanunu uyarınca, avukatın bilgi ve tecrübesi kapsamında, profesyonel kimliğine binaen sunduğu online hukuki danışmanlık hizmeti karşılığında ücret talep, yasal bir zorunluluktur.  Bu kapsamda, yüz yüze ya da online olması fark etmeksizin hukuki danışmanlık hizmeti, her yılın başında Resmi Gazete’de yayımlanan güncel Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun olarak belirlenen ücret karşılığında hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretler, hukuki danışmanlık hizmeti karşılığında avukatların talep edebilecekleri asgari ücretler olup, Kadim Hukuk ve Danışmanlık üzerinden hukuki danışmanlık hizmeti almak için danışan tarafından tercih edilen avukata göre ücretler farklılık gösterebilir.

Danışanlar, online hukuki danışmanlık hizmetinden randevu saatinden önce, hiçbir gerekçe göstermeksizin görüşme talebinden vazgeçebilirler. Danışanın görüşme talebinden vazgeçme beyanının Kadim Hukuk ve Danışmanlığa iletilmesi halinde derhal ücret iade süreci başlatılır. Ödeme yapılan bankaya bağlı olarak birkaç gün içerisinde ödeme yapılan hesaba ücret iadesi yansıtılır.

Online Hukuki Danışmanlık Hizmetinden Nasıl Faydalanabilirim?

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, müvekkil ve danışanlarının hukuki destek taleplerini internet aracılığıyla görüntülü veya sesli olarak karşılayabilmek için Zoom, Whatsapp ve Telefon üzerinden online hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen danışanların şu adımları izlemeleri gerekmektedir:

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile telefon veya mail üzerinden hukuki danışmanlık almak istediğinize dair talep oluşturulur.
 • Hukuki danışmanlığın konusu ve bilgileri paylaşılır.
 • Danışmanlık almak istediğiniz avukat belirtilir.
 • Avukat ve danışanın uygun olduğu tarih ve saatte randevu oluşturulur.
 • Uyuşmazlık bilgileri ve sorular randevu öncesi avukat iletilir.
 • Bu aşamada, konuya dair avukatınızla paylaşmak istediğiniz her türlü belge ve dokümanı avukatımızın incelemesine sunabilirsiniz. İlgili belge ve dokümanlara yalnızca seçtiğiniz avukatınız erişebilecektir.
 • Belirtilen İban adresine hukuki danışmanlık ücreti yatılır. Dekont Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılır.
 • Randevu tarihinden önce, danışmanlık hizmeti almaktan vazgeçmeniz halinde, ücretiniz iade edilir. Kullandığınız bankaya göre, ücretin hesabınıza iadesi birkaç gün sürebilir.
 • Ödemeniz onaylandıktan sonra randevu günü hukuki danışmanlık hizmeti için taraflar görüntülü veya sesli toplantı gerçekleştirir.
 • Randevu esnasında, avukatımızla belirlenen süre boyunca sorularınızı rahatlıkla sorabilirsiniz.
kadim hukuk danismanlik
kadim hukuk danismanlik

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık