0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Hastalık Boşanma Sebebi Midir? Medeni Kanun 165. Madde

11hangi hastaliklar bosanma sebebidir

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri belirtilmiş olup genel ve özel boşanma sebepleri olarak boşanma sebepleri ikiye ayrılır. Bu doğrultuda, akıl hastalığı Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesinde “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.” şeklinde düzenlenmiş, boşanma sebepleri arasında yer almaktadır.  Bu makalemizde “hastalık boşanma sebebi midir?” sorusunun cevabını vereceğiz. Makaleye başlamadan önce akıl hastalığı ve normal biyolojik hastalığı birbirinden ayırmak gerekir. Zira akıl hastalığı özel boşanma sebebiyken normal hastalık genel boşanma sebebidir.

Boşanma davasında mal paylaşımı makalemizi okudunuz mu? https://kadimhukuk.com.tr/makale/bosanmada-mal-paylasimi-davasi-bosanma-avukati/

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilecek eş, akıl hastalığı olmayan eştir. Akıl hastası eş için ise, davalı olabilmesi adına öncelikle fiili ehliyete sahip olup olmadığı hususuna dair Mahkemece re’sen yapılmaktadır. Bu hususa ilişkin öncelikle akıl hastalığı olduğu iddia edilen kişi için resmi kurumlardan bir rapor talep edilmelidir. Resmi kurumlardan gelen bu rapor ile kişinin akıl hastası olduğuna kanaat getirilir ise, akıl hastalığı olan davalının yasal temsilcisinin davaya katılması gerekmektedir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

Yukarıda verilen kanun maddesinden de görüldüğü üzere, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmanın üç şartı bulunmaktadır. Şöyle ki;

  • Eşlerden Birinin Akıl Hastalığı Olması

Eşlerden birinin akıl hastalığı olması, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmanın ilk ve öncelikli şartıdır. Öyle ki, bu akıl hastalığının evlilik birliği içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Evlilik birliği öncesinde gerçekleşen akıl hastalığı durumuna ilişkin, resmi sağlık kurulu raporunda akıl hastası kişinin evlenmesinde bir mahsur bulunmuş ise bu hal Kanunen evliliğe engel hususlar olarak sayılmıştır. Evlilik birliği öncesinde gerçekleşen bu şekilde bir akıl hastalığı durumu var ise, bu durumda akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası değil, mutlak butlan davası açılmalıdır. Belirtmek gerekir ki, akıl zayıflığı, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak için yeterli bir durum değildir. Bu kanun maddesiyle belirtilen hastalıklar, iyileşmesine imkân bulunmayan şizofreni, paranoya, Alzheimer, bipolar bozukluk gibi hastalıklardır. AIDS, kanser, sara gibi hastalıklar akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılması mümkün değildir.

  • Eşlerden Birinin Akıl Hastalığı Olması Nedeniyle Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmesi

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için eşlerden birinin akıl hastalığı olması yeterli bir durum olmayıp bu durumun da diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirmiş olması şartı da aranmaktadır. Bu nedene dayanarak boşanma davası açan eşin, ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Burada eşin bu ispatı tanık deliline dayanarak gerçekleştirmesi de mümkündür. Akıl hastalığı bulunan eşin, ayırt etme gücünden sürekli yoksun olması, davacı eş ya da varsa çocukların hayatına kasti saldırgan davranışları olması, sürekli olarak hastanede tedavi edilmesi gerekliliği bulunan hallerde diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale geldiği kabul edilebilmektedir.

  • Hastalığının Tedavisinin Mümkün Olmadığının Hastane Raporu ile İspat Edilmesi

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılmasının son şartı ise, kanun koyucu tarafından akıl hastalığı bulunan eşin tedavisinin mümkün olmaması olarak belirlenmiştir. Hastalığın iyileşme olanağı var ise, ilgili hâkim tarafından söz konusu dava reddedilecektir.

Hastalık boşanma sebebi midir? Üstte belirttiğimiz gibi hastalığın çeşidine ve evresine göre özel veya genel boşanma sebebi olabilir. Her somut olay için ayrı ayrı incelemek gerekir.

Medeni Kanunun 165. maddeyi buradan okuyabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Ne Zaman Nerede Açılmalıdır?

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak herhangi bir süreye tabi değildir. Akıl hastalığının evlilik birliğinde ne zaman ortaya çıktığının bir önemi bulunmayıp, dava açmak isteyen eş istediği zaman bu davayı açabilmektedir. Boşanma davası açabilmek için bir dilekçe ile yetkili Aile Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir. Yetkili aile mahkemesi ise, tarafların son 6 ay oturdukları aile mahkemesi ya da taraflardan birinin yerleşim yeri aile mahkemesinde açılabilir. Tarafların bulunduğu yerde aile mahkemesi yok ise, aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde boşanma davası açılabilir.

Koronavirüs Taşıyıcısı Olmak Boşanma Nedeni Midir?

Eşlerden birinin koronavirüs taşıyıcısı yani COVID Pozitif olması, tek başına bir boşanma nedeni değildir. Başlı başına bir boşanma sebebi olmamakla birlikte, belirtmek gerekir ki, bu hastalığın taşıyıcısı olan eşin tedbirsiz davranışlar sergilemesi, karantina şartlarını dikkate almaması, neticede eşin yahut aile bireylerinin sağlığını tehlikeye atarak aile üyelerinde bulaşıcı hastalıklar tespit edilmesine sebep olması halinde, açılacak bir boşanma davasında COVID pozitif olan eşe bu davranışları nedeniyle kusur isnadı olarak bu hususun öne sürülmesi mümkündür.

Boşanma davası Aile Mahkemesinde açılır. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Boşanma davası ortalama 6-10 duruşması olan uzun bir süreçtir. Bu nedenle boşanma avukatı ile sürecinizi yürütmeniz davanız açısından yararlı olacaktır.

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.