Hasarsızlık İndirimi ve Mini Onarım

Hasarsızlık İndirimi ve Mini Onarım

hasarsizlik indirimi mini onarim

Hasarsızlık indirimi, kasko veya sigorta alırken %60’a varan büyük indirim avantajları sunarak iyi sürücüleri ödüllendiren bir sistemdir. Söz konusu indirim oranları, hasarsızlık kademeleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Hasarsızlık indirimi, poliçenin ilk yenileme döneminden itibaren söz konusu olan uygulamadır. Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi kapsamında araç sahiplerine belirli oranlarda kasko ücretlerinde indirim imkanı sunar. Hasarsızlık indirimi ile araç sahibi tarafından hasarsızlığın korunduğu yıl süresi arttıkça daha avantajlı olur. Hasarsız geçirilen her bir yıl, indirim oranında artış imkanı verir. Hasarsızlık indirimi hesaplama, zorunlu trafik sigortasındaki yönteme benzemekle zorunlu trafik sigortasında kademelerin oluşmasında yenileme süresi dikkate alınırken, hasarsızlık indiriminde kazasız geçirilen yıl süresi dikkate alınır.

 • Basamak          İndirim Oranı   Sürprim Oranı
 • 1.basamak            0%                        150%
 • 2.basamak            0%                        100%
 • 3.basamak            0%                        50%
 • 4.basamak           Standart                Standart
 • 5.basamak            15%                      0%
 • 6.basamak            30%                      0%
 • 7.basamak            45%                      0%

Tarife basamak kodu açıklamaları şu şekilde:

 1. Basamak: Poliçenin üçüncü yılının da hasarla kapatılması halinde %150 artış uygulanır.
 2. Basamak: Poliçenin ikinci yılının da hasarla kapatılması halinde %100 artış uygulanır.
 3. Basamak: Poliçenin ilk yılının hasarla kapatılması halinde %50 artış uygulanır.
 4. Basamak: İlk kez trafiğe çıkacak sürücüler uygulanan tarifedir.
 5. Basamak: Poliçenin ilk yılında hasarsızlık olması halinde %15 indirim uygulanır.
 6. Basamak: Poliçenin ikinci yılında hasarsızlık olması halinde %30 indirim uygulanır.
 7. Basamak: Poliçenin üçüncü yılında da hasarsızlık olması halinde %45 indirim uygulanır.

İlk kez trafiğe çıkacak kişiler için indirimsiz prim uygulanır. Araç hasar aldığı zaman, trafik sigortasının yenileme döneminde hasarsızlık indirimi bir basamak aşağı düşer.

Mini onarım ise, kasko sigortalarında sunulan bir ek teminat seçeneğidir. Mini onarım teminatı, küçük boyuttaki hasarlarda onarım sürecini kolaylaştırmayı sağlayan, kasko sigortası ile faydalanılabilen hizmettir. Mini onarım ile kasko poliçesi geçerliliği süresince ücret ödemeden kasko dahilindeki araçta meydana gelen minik hasar olarak kabul edilen hasarların tamir ettirile bilinir. Bu yazımızda araç sahiplerinin merak ettiği “Mini Onarım Nedir?”, “Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir?” ve benzeri soruların cevaplarını sizlere vereceğiz.

İnfaz Hesaplama Yapmak İçin Tıklayınız

Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Kasko hasarsızlık indirimi, sigorta şirketlerinin araç sahiplerine hasarsız geçirdikleri yıl süresi dikkate alınarak sundukları indirim imkanıdır.  Hasarsız olarak geçirilen yıl süresi dikkate alınarak indirim oranında artış yapılır. Kasko hasarsızlık indirim oranı sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir. Her bir sigorta şirketi, kademe kademe hasarsızlık indirimi oranı belirler. Bu oran belirlenirken kazasız geçirilen yıl süresi dikkate alınır. Hasarsızlık indirimi, Kasko Sigortası alırken %60’a varan büyük indirim avantajları sunarak iyi sürücüleri ödüllendiren bir sistemdir. Söz konusu indirim oranları, hasarsızlık kademeleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Hasarsız geçirilen dönem 4 evre şeklinde değerlendirilmektedir. Bulunduğunuz dönemde herhangi bir hasar yaşamamanız halinde bir sonraki dönem için belli bir oranda indirim kazanmış olursunuz. Böylece her dönem için daha uygun fiyatlara kasko elde etmiş olursunuz.

Kasko hasarsızlık kademeleri evrelere ayrılır. Bu evreler ilk sigortalı olunan yıldan yenileme dönemlerine göre periyotlar şeklinde belirlenmiştir. Sigorta şirketleri, hasarsızlık kademelerine göre indirim oranları belirlendiği için bu indirim oranları dahilinde kaskodan indirim yapar. Bir başka deyişle hasarsız geçirilen her yıl kasko fiyatlarında araç sahiplerine indirim oranı artışı imkanı sağlar. Ayrıca yaşanan bir kazada kusur karşı tarafta ise ve aracınızda meydana gelen hasarı karşı taraf karşılayacaksa poliçenizdeki indirim hakkınız yine devam etmektedir. Kasko hasarsızlık indirirminin bozulmadığı durumlar aşağıdaki gibidir:

 1. Cam kırılması
 2. Radyo teyp hasarı
 3. Mini onarım gerektiren hasarlar
 4. Yaşadığınız kaza sonucu karşı tarafın tamamen hatalı olması
Aracınıza Trafik Kazasından Sonra Expert Atamak İçin E Devleti Kullanabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/sbgm-eksper-atama
hasarsizlik indirimi nedir
hasarsizlik indirimi nedir

Kasko Hasarsızlık İndirim Oranları

Kasko hasarsızlık kademeleri, tablodan da görüleceği üzere beş evredir. Araç ile hasar yaşanmayan her 12 aylık sigorta döneminin sonunda, gelecek yıl için hazırlanacak olunan kasko sigortasında araç sahibine indirim uygulanır. Kasko hasarsızlık indirimi sayesinde, araç sahipleri kazasız geçirdiği her yıl daha uygun fiyatlar ile kasko yaptırabilir. Sigorta şirketleri, belirledikleri indirim oranları dahilinde araç sahiplerine hasarsızlık indirimi yapar. Hasarsızlık indirim oranları, sigorta şirketleri arasında değişiklik göstermek ile genel olarak kullanılan oranlar;

 • Kasko hasarsızlık kademeleri:
Kasko Yenileme SüresiHasarsızlık İndirim Oranı

İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede

% 30
İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede

% 40

Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede

% 50
Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede

% 60

Beşinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede

% 65

Kasko Hasarsızlık İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Kasko hasarsızlık kademeleri, sigorta şirketleri tarafından beş evre şeklinde düzenlenmiştir. Birinci evre, ilk 12 aylık sigortalılık süresinin sonundaki yenileme dönemindeki indirimi ve diğer evreler ise devam eden 12 aylık sigorta dönemlerindeki indirimi kapsar. Evreler, 12 ayın sonundaki yenileme dönemleri şeklinde devam eder. Kasko hasarsızlık evrelerinin herhangi birinde kusurlu olarak kazaya taraf olunması halinde indirim hakkı sona erer.

Sigorta şirketleri, yenileme dönemlerinde kazasız geçirilen her yıl için araç sahiplerine değişen oranlarda hasarsızlık indirimi imkanı sunar. Sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermekle ilk 12 aylık dönemin sonundaki yenileme döneminde uygulanan indirim oranı genelde %30 ve devam eden evrelerde de indirim oranı %10 artarak en son evrede indirim oranı %60 olur. İlk defa kasko sigortası yaptıran araç sahiplerine sigorta şirketi politikaları kapsamında hasarsızlık indirimi dışında farklı indirimler imkanları da sunulur.

Kasko Hasarsızlık İndirimi Ne Zaman Bozulur ve Bozmayan Durumlar Nelerdir?

Kasko sigortasının geçerlilik süresi bir yıl olup bu bir yıllık sürenin sonunda araç sahibi kasko poliçesini yenilemezse, elde etmiş olduğu kasko hasarsızlık indirim hakkını kaybeder. Kasko hasarsızlık indirimi kademeleri araç sahiplerine devamlılık esasına göre uygulanan bir imkandır. Bu nedenle kasko poliçesinin kesintili olarak yaptırılması halinde de benzer sonuçlar doğacaktır. Araç sahipleri aralıklarla kasko poliçesi yaptırılır ise hasarsızlığa bağlı indirim hakkını kaybeder. Kasko hasarsızlık indiriminin bozulmasına sebep olan başka durumlar da mevcuttur;

 • Poliçenin geçerlilik süresi dahilinde kusurlu olarak bir kazaya karışılması
 • Prim ödemelerinin yapılmaması nedeniyle poliçenin iptal olması
 • Araç sahibinin vefatı
 • Poliçenin mini onarım hizmetini ve hasarsızlık koruma teminatını içermemesi

Sigorta şirketlerine göre kasko hasarsızlık indiriminde mini hasarın tanımı ve içeriği değişiklik gösterir. Bazı sigorta şirketleri radyo, teyp ve cam hasarı gibi durumları mini hasar kapsamında değerlendirirken bazı sigorta şirketlerinde ise bu gibi hasarlar mini hasar kapsamında değerlendirilmez ve kasko hasarsızlık indirimi bozulur. Bu nedenle araç sahiplerinin, kasko sigortası yaptırırken ve sigorta şirketi değiştirirken kasko hasarsızlık indirimi kapsamında sayılan ve sayılmayan koşullar hakkında detaylı bilgi talebinde bulunmasında fayda vardır.

Kasko hasarsızlık indirim koşullarını arasında tüm sigorta şirketleri için geçerli olan ve hasarsızlığı bozmayan bir durum mevcuttur. Bu durum %100 rüculu hasarlardır. Kasko sigortalı aracın karıştığı kazada sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı, karşı tarafın tamamen kusurlu olduğu hasarlar %100 rüculu hasarlardır. Bu hasarlarda kasko sigortalısı araç sahibi,  sigorta şirketinden hasar tazminatını almasının yanı sıra kasko poliçesinden doğan indirim hakkını kaybetmez. Sigortalının, bu durumdan faydalanabilmesi için kazada kusursuz olduğunun tutanakla belgelenmesi ve kazaya sebep olan diğer tarafın tespit edilmesi gereklidir.

hasarsizlik indirimi kasko sigorta
hasarsizlik indirimi kasko sigorta

Kasko Hasarsızlık İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

Kasko hasarsızlık indirim imkanından, ilk yenileme döneminden itibaren tüm poliçe sahipleri yararlanabilir. Kasko hasarsızlık indirimden faydalanabilmek için bir yıllık poliçe dönemi içerisinde herhangi bir kazaya karışılmaması gerekir. Bir başka deyişle araç sahibi, hasar bildiriminde bulunulmayan her yıl için hasarsızlık indiriminden faydalanır. Sigorta şirketleri kapsamında değişkenlik göstermekle hasarsızlık indirimini bozmayan haller de mevcuttur;

 • Karışılan kazada karşı tarafın tamamen kusurlu olması (%100 rüculu hasarlar)
 • Poliçede hasarsızlık koruma teminatının bulunması
 • Cam kırılması, boya çizilmesi gibi durumları kapsayan mini onarımın poliçeye dahil olması
 • Sigorta poliçesi özel şartlarında belirtilen küçük hasarların, sigorta şirketi ile anlaşmalı servis noktalarında tamir edilmesi

Bu sayılan koşulların yanında araç sahibinin, araç veya şirket değişikliği yapması da hasarsızlık indirimini bozmayan durumlardandır. Poliçe yenileme dönemleri içerisinde yapılacak bu gibi değişikliklerde sigorta şirketleri arasında kasko hasarsızlık indirimi aktarımı yapılır. Kasko hasarsızlık indirim hakkının aktarımı, aracın alım ve satımının tarafı olan eşler arasında da mümkün olmakla eşler haricindeki diğer akrabalar için bu mümkün değildir.

Hasarsızlık İndirimi Araç Değişimlerinde Kaybedilir mi?

Araç sahiplerinin yaptırmış olduğu kasko ve trafik sigortaları araç sahiplerini takip eder. Bir başka deyişle, kasko ve trafik poliçesi eski araçla devam etmez ve araç sahibi yeni aldığı aracına kasko yaptırırken de kasko hasarsızlık indiriminden yararlanabilir. Sigorta şirketinin değiştirilmesi halinde de araç sahibi kasko hasarsızlık indiriminden yararlanabilir. Kasko hasarsızlık indiriminde poliçenin devamlılığı esas olup sigorta şirketi değiştirilse bile araç sahibinin hak ettiği hasarsızlık indirimi hakkı devam eder. Aynı şekilde aracın eşe devredilmesi halinde de hasarsızlık indirimi devam eder.

Kasko hasarsızlık indirimi araca göre değil, sigortayı yaptıran araç sahibinin geçmişine göre değerlendirilir. Bu nedenle eski araç için faydalanılan hasarsızlık indirimi yeni araç alınması halinde de devam eder. Hasarsızlık indirimi hakkı elde eden araç sahiplerinin, radyo teyp ve cam kırılması hasarları, %100 rüculu hasarlar ve sigorta şirketlerinin hasarlar için hizmet verdiği hasar noktalarından verilen hasar hizmetleri ile mini onarım hizmeti dahilinde olan hasarları kasko hasarsızlık indirimi kapsamındadır.

Mini Onarım Nedir?

Küçük boyuttaki hasarlarda onarım sürecini kolaylaştıran hizmet mini onarım olarak tanımlanır. Mini onarım ile kasko poliçesi süresince ekstra ücret ödemesine gerek kalmadan araçtaki kaporta, iç döşeme, ön cam, boya, plastik tamponda meydana gelen boyutu küçük hasarların belirlenen limitler kapsamında tamir edilmesi sağlanır. Mini onarımın hangi boyutta bir hasarı teminat altına alacağı hasarın yapısına, boyutuna ve miktarına göre değişir.

Mini onarım hizmeti sigorta şirketlerine göre değişmekle bazı sigorta şirketlerinde ek teminat olarak kabul edilip kasko poliçesine ek ücret olarak yansıtılırken bazı sigorta şirketlerinde ise mini onarım hizmeti ücretsizdir. Kasko poliçesi kapsamında kabul edilen mini onarım teminatı sayesinde, araçta meydana gelen küçük boyuttaki hasarları, sigorta poliçesinde belirlenen teminatlar ve limitler dahilinde sigorta şirketi karşılar. Hasarın, kasko poliçesi kapsamında mini onarım olarak değerlendirileceğini hasarın boyutuna, miktarına ve yapısına göre değişir. Kasko mini onarım limiti, kasko sigortasının yapıldığı şirkete ve sigorta teminatları ile limitlerine göre belirlenir.

mini onarim nedir
mini onarim nedir

Mini Onarım Kapsamı

Mini onarımın kapsamı, sigorta şirketlerine ve belirlenen teminata değişir. Sigorta şirketlerinin genelinde mini onarım kapsamında kabul edilen hasarlar ise; leke çıkarma, döşeme yırtıkları, ön camda meydana gelebilen küçük boyuttaki hasarlar, boyalı veya boyasız kaporta göçüğü düzeltme, tampon sıyrıklarına, anahtar çiziklerine, kapılarda dış darbeler sebebi ile oluşan çiziklere uygulanan boya tamirleri ve benzerleridir. Bu gibi hasarların mini onarım kapsamında karşılanmasında hasarın boyutu, yapısı ve miktarı etkili olup bu hasar poliçedeki limitler dahilinde karşılanır.

Mini onarım kapsamında araç boya tamiri, kaporta göçük düzeltme ile dış darbeler sonucunda çamurluk, kapı ve tamponda oluşan çizik, sıyrık ve benzeri küçük boyuttaki boya hasarları da tamir edilir. Aynı şekilde araç döşemesi tamirleri kapsamında deri, halı, kumaş, plastik yüzeylerde gerçekleşen yanıklar ile döşeme yırtıkları tamir edilir. Ön cam tamiratında ise camın dış yüzeyinde, oluşan dış darbelerden kaynaklı olan hasarların onarımı yapılır.

Kasko Mini Onarım Limiti Ne Kadar?

Mini onarım teminatı, kasko sigortası kapsamında araç sahiplerine sunulan bir hizmet ve poliçeye eklenen bir ek teminattır. Mini onarım kapsamında, kasko poliçesi süresince ek bir ücret ödenmeksizin araçta meydana gelen minik hasarlar tamir edilir. Mini onarım hizmeti, kasko sigortasına ek primler eklenmesi ile araç sahibinin minik hasarlarını poliçedeki teminatlar ve limitler dahilinde karşılar. Mini onarım teminatı kapsamında; kaporta göçüğü düzeltme, ön cam tamiri, araç iç yüzey tamirleri, araçtaki boya tamirleri ile leke çıkarma gibi hizmetler yer alır.

Mini onarım teminatının kasko poliçesi kapsamında olmaması halinde araç sahipleri, çizik, sıyrık gibi mini onarım kapsamındaki küçük hasarları karşılamak durumunda kalır. Bu nedenle araçtaki herhangi bir hasar durumunda poliçeden faydalanan araç sahipleri, kasko sigortası yenileme döneminde hasarsızlık indirimi hakkını kaybeder. Kasko hasarsızlık indirim hakkını kaybetmek istemeyen araç sahiplerinin, kasko sigortası yaptırırken mini onarım teminatını da poliçeye dahil etmesi faydalı olacaktır.

Mini Onarım Kaskoyu Bozar mı?

Mini onarımın kapsamı ve kasko poliçesindeki şartları sigorta şirketine göre değişir. Mini onarım hizmetinin, kaskoyu bozup bozmayacağı merak edilen bir sorudur. Çoğu sigorta şirketinde mini onarım kaskoyu bozmaz ve araç sahiplerine sunulan bir ek teminattır. Bu nedenle genellikle mini onarım hasarsızlığı bozmaz. Kasko sigortası limitleri ve poliçe kapsamı dahilinde mini onarım hizmetinden faydalanılması kasko hasarsızlık indirimi hakkını kaybettirmez. Ancak mini onarım kapsamı dışındaki işlemler hasarsızlık durumunu etkiler.

Bazı sigorta şirketlerinde ise mini onarım hizmetinden faydalanılması kasko hasarsızlığını bozar. Sigorta şirketleri, araç sahiplerine yenileme dönemlerinde kendi şirketlerinden kasko yaptırılması şartı ile de mini onarımı kapsama dahil edebilir. Örneğin, A sigorta şirketinden kasko sigortası yaptırdıysanız ve mini onarım teminatı var ise yenileme döneminde A sigorta şirketinden kasko yenilenirse mini onarım hizmeti kullanılmış olsa da kasko hasarsızlığını bozmadan devam edilebilir. Bu itibarla sigorta şirketlerin farklı uygulamaları olup kasko sigortası yaptırırken mini onarım, hasarsızlık indirimi gibi hizmetlerin kapsamına bakmak gerekir.

 • Mini Onarım İşlemleri TRAMER’e İşlenir mi?

Mini onarım teminatı kapsamındaki işlemler kaza olarak değerlendirilmez. Bu nedenle, TRAMER’e hasar ve kaza olarak işlenmez. TRAMER kayıt bilgilerini araç sahipleri sigorta şirketleri aracılığıyla ve online hizmetler sayesinde öğrenir. Sigorta şirketlerinde göre mini onarım işlemlerinin TRAMER sistemine yansıması da değişmektedir. Bazı sigorta şirketlerinde, verilen mini onarım hizmetleri, TRAMER’e işlenmez. Bazı sigorta şirketlerinde ise mini onarım hizmeti kaza tamiri kapsamında değerlendirilebilir ve TRAMER’e kaza veya hasar kaydı olarak işlenir. Trafiğin yoğun olduğu özellikle büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri için mini onarım hizmeti faydalı olup mini onarım hizmeti kapsamında alınan hizmetin TRAMER kaydına işlememesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle kasko yaptırırken sigorta şirketinin mini onarımı kaza veya hasar olarak değerlendirip değerlendirmediğine dikkat edilmelidir.

 • Kasko Sigortasında Mini Onarım Teminatı Yoksa Ne Olur?

Kasko sigortası kapsamında mini onarım hizmetinden faydalanılmaması halinde en ufak bir çizik dahi olsa kaskodan karşılanması halinde hasarsızlık bozulur. Bu nedenle, araç sahipleri yenileme döneminde kasko hasarsızlık indiriminden faydalanamaz. Kasko sigortası yenilenirken araç sahibine cezalı olarak işlem yapılır. Kasko sigortası prim ücretinin artmaması için araç sahiplerinin kasko yaptırırken mini onarım teminatını poliçe kapsamına alması gerekir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık