Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam