0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam

11guvenlik sorusturmasi kisinin icinde bulundugu ortam nedir

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kişinin içinde bulunduğu ortamın da incelenerek yapılması ile sonuçlandırılır. Kişinin sadece kendisi değil güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine göre kişinin içinde bulunduğu ortama da bakılır. Kişinin içinde bulunduğu ortamdan ne anlaşılması gerektiği konusunda ise kanunumuzda ya da yönetmeliğimizde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Güvenlik soruşturması kişinin içinde bulunduğu ortam incelenirken; anne, baba, kardeş, veli ve vasi gibi ilk derece yakınlar dikkate alınmalıdır.

Ancak kişinin güvenlik soruşturması yapılmadan önce kendisine hazırlatılan güvenlik soruşturması formunda kişinin anne baba kardeş ve eşine ilişkin bilgilerin bulunması sebebiyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kişinin içinde bulunduğu ortam ile yani anne baba kardeş ve eşin de araştırılarak yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu sebeple kişinin içinde bulunduğu ortama kişinin anne baba kardeş ve eşi dahil olmalıdır. Fakat idare takdir yetkisini aşan kararlar vererek ne yazık ki kişileri anne baba kardeş ve eş haricindeki akrabaları sebebiyle de eleyebilmektedir. Açılan davalarda yapılacak gerekçeli savunmalar ile bu olumsuzluğun üstesinden gelinebilmekte ve kişinin tekrar ataması yapılarak kurumuna dönüşü sağlanabilmektedir.

Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Hangi Kanunda Yer Alır?

Kişinin içinde bulunduğu ortam güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinde yer almaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kişinin içinde bulunduğu ortamla yapılacağı belirtilmiş ve şu düzenlemeye yer verilmiştir.

Kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;

Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,

Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, araştırılır.

Güvenlik Soruşturması Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Nedeniyle Olumsuz Sonuçlananlar Ne Yapmalı?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kişinin içinde bulunduğu ortam ne mevzuatta, ne de yargı kararlarında tanımlanmış bir kavram değildir. Uygulamada daha çok anne, baba, çocuk, kardeş ve eş gibi yakınların durumu, hatta kimi zaman dayı, amca, hala, teyze ve yeğen gibi yakınlar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yakınlarının durumu kişinin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olabilmektedir.

Oysa ki kişinin içinde bulunduğu ortam yakınlarından çok daha farklı anlamlar taşıyabilir. Ülkemizde kişiler genellikle üniversite eğitimiyle birlikte, hatta daha öncesinde ailelerinden ayrılmakta ve kendi hayatlarını kurmaktadırlar. Farklı bir çevre edinmektedirler. Farklı bir şehirde üniversite okuyan ve farklı bir şehirde çalışıp yakınlarıyla nadiren görüşebilen kişilerin yakınlarının durumu nedeniyle içinde bulunduğu ortam bahane edilerek kamu hizmetlerine girme haklarından mahrum bırakılmaları kabul edilemez.

Diğer taraftan ilk dereceden bile olsa yakınları nedeniyle kişi haklarının ihlali herşeyden önce suç ve cezaların şahsiliği ilkesine ve masumiyet karinesine aykırıdır. Yakının durumu nedeniyle bir başkasının mağdur edilmesi hukukun ve bilimin gelişmediği zaman ve yerlere özgü bir durum olup bir hukuk devletinde ve hukuka bağlı bir idarede asla söz konusu olamaz.

Bu nedenle muğlak ve belirsiz olan ve aynı zamanda suiistimale müsait bulunan kişinin içinde bulunduğu ortam kavramından vazgeçilmesi ve güvenlik soruşturmasında kişinin kendisine odaklanılması hukuk devletinin ve hukuka bağlı bir idarenin görevidir. Ancak bu durum uygulamaya her zaman doğru bir şekilde yansımadığından içinde bulunulan ortam gerekçesiyle olumsuz sonuçlanan güvenlik soruşturmalarında konunun uzmanı olan bir avukattan profesyonel hukuki destek alınması yaralı olacaktır.

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.