0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Google AdSense Gelirlerin Vergilendirilmesi

11

Google adsense sistemi ile elde edilen gelirlerle ilgili olarak son günlerde vergi dairesi tarafından vergi incelemeleri yapıldığını ve kazanç elde elden kişiler adına gelir vergisi, gelir geçici vergisi ve katma değer vergisi tarhiyatları yapıldığını duymaktayız. Bu nedenle google adsense gelirlerin vergilendirilmesi  hususunda makale yazma ihtiyacı duyduk.

Başta ticaret olmak üzere kazanç elde faaliyetleri, günümüzde artık sadece fiziki imkanlarla sınırlı olmayıp gelişen internet teknolojisi ile birlikte dijital ortamda da bu tür faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Vergi oranları;

  • Sermaye şirketleri için kurumlar vergisi %22 (2020’den sonra %20)
  • Şahıs şirketleri için gelir vergisi için %15 ile %35 arası kazanca göre değişir.
  • Her fatura için ayrıca %18 KDV.

Şayet geliri elde eden kimse 29 yaşından küçükse ve ilk defa kazanç elde ediyorsa Genç Girişimcilikten yararlanabilir. Bu kapsamda Google AdSense kazancı üzerinden gelir vergisinden 75 bin TL’ye kadar istisnadan yararlanabilir. Yani 75 bin TL’ye kadar gelir vergisi ödemez. Fakat KDV öder.

Ulaşım, hava koşulları vb. birçok faktörde yaşanan olumsuzluklar fiziki olarak yürütülen kazanç elde etme yollarının hem süreçlerini uzatmakta hem de maliyetlerini arttırmaktadır. İnternet sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler, internete erişimin yaygınlaşması, internet platformlarında insanlara cazip gelen eğlence amaçlı çok çeşitli aktivitelere, bilgiye ulaşıma ve kişilerin kendilerini ve emeklerini herkese aktarabilme kolaylığı ve rahatlığı, kişileri bu alanda yer alan uygulamalar üzerinden gelir elde etme düşüncesine sevk etmiştir. Bu düşünce de internet arama motorlarını da buna yönelik uygulamalar ortaya koyma ve olanı da geliştirme yollarını sevk etmiştir.

Aşağıda açıklanacak hususlar sadece Google AdSense’ten elden edilen gelirleri değil, benzeri “Reklam Store”, “Wordego” “Admatic”, “Linkwise”, “Ligatus”, “AdCash” ve benzeri uygulamalar üzerinden elde edilen gelirleri de kapsamaktadır.

Google AdSense Nedir?

Google Adsense, yayıncılar için para kazabilme imkanı sağlayan bir uygulamadır. Yayıncılar, online içerik hazırlayan ve bunu internet platformlarında yayınlayan kişilerdir. Söz konusu online içerik, ilgi görmesiyle orantılı tıklanmakta ve içeriğe ziyaret eden kişi sayısı buna göre değişmektedir. Kamuoyunda talep gören online içerikler, reklam verenler açısından bu ziyaretçilere ulaşma konusunda önemli bir araçtır. Örneğin, karavan içeriği ile ilgili paylaşımlara elbette karavana ilgi duyan kişiler tarafından takip edilen karavan içerikli online içerikler, karavan veya kamp malzemesi ticareti yapan kişiler açısından bu kitleye ulaşmak açısından kolay bir yol sağlamaktadır. Böylece karavana ilgi duyan kişiler, internet ortamında yayıncının karavanla ilgili sunmuş olduğu online içeriği takip ederken aynı zamanda karavan ve kamp malzemesi tanıtımlarını da görmüş olacak ve alışveriş için bu reklam sahiplerine yönlenmiş olacaktır.

Resmi evrakta sahtecilik suçu hakkında bilgi almak için bu makalemizi okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/resmi-belgede-sahtecilik-sucu-cezasi-tck-204/

Diğer bir değişle Google adsense; bir web siteniz veya Youtube kanalınız varsa Google AdSense’i kullanarak, bu mecralarda reklam yayınlayıp para kazanmanızın önünü açar. Bu uygulamanın mantığına göre, oluşturduğunuz bir web sitesi ya da Youtube kanalı ile, reklam veren şahıs ya da firmalar sizin siteniz üzerinde veya videonuzun içinde reklamlarını yayınlar. Yayınlanan reklamlar ile siz de para kazanmış olursunuz.

Google AdSense ile internet üzerinden para kazanmanlar için oldukça güvenli ve kolay bir yöntemdir. Bir web siteniz ya da Youtube hesabınız varsa Google AdSense’i kullanarak, bu sayfalarda reklam yayınlayıp para kazanmanız mümkündür. Google AdSense mantığına göre, oluşturduğunuz bir web sitesi ya da açtığınız bir Youtube kanalı olması halinde, reklam veren şahıs veya firmalar sizin siteniz üzerinde ya da videonuzun içinde reklamlarını yayınlar. Yayınlanan reklamlar üzerinden siz de para kazanırsınız.

Google adsense hakkında detaylı bilgiyi kendi sitesinden alabilirsiniz. https://www.google.com/intl/tr_tr/adsense/start/

Google Adsense Nasıl Çalışır?

Google AdSense ile Google ve diğer uygulamalara (Youtube, Admob vs.) ve web sitelerine içerik hazırlayan ve yükleyen yayıncılara, Google AdSense üzerinde hesap oluşturmaları kaydıyla, elde edilen reklam gelirinden pay verilmektedir. Uygulama, yayıncıların içeriklerinin popülerlik (tıklanma, izlenme, paylaşılma gibi ölçütlere göre) durumuna göre belirlediği bir dağıtım kriteri belirlemektedir. Bu kritere göre içeriklerin yayınlandığı uygulama ve web sayfasının AdSense kaynaklı reklam gelirlerinden yayıncılara pay vermektedir.

Yayıncıların hazırlayıp sundukları online içerikte yer alacak reklamlar, reklam verenler tarafından oluşturulmakta, yayıncının popülaritesine ve izlenme oranına göre reklam verenler tarafından ücret belirlenmektedir. Reklam açık arttırma uygulamasına sahip AdSense, en fazla ödeme yapan reklamı, yayıncının önceden seçme hakkı olmaksızın yayıncının içeriğinde/sitesinde gösterir. Dolayısıyla her bir online içerik için reklam ücreti de değişkenlik göstereceğinden yayıncıların bu yolla elde ettikleri kazanç da değişecektir.

Google AdSense Üzerinden Elde Edilen Gelirin Niteliği

Katılımı ücretsiz olan bu uygulama, içerik yayıncılarına reklam gelirlerinden pay vermektedir. Vergi idaresinin bu tür gelirlere genel yaklaşımı; bu geliri reklam gelirlerinden alınan pay olarak değerlendirerek ticari kazanç olarak kabul etmekte, aynı yıl içerisinde birden fazla dönem ya da birden fazla yılda peş peşe gelir elde etme durumu söz konusu ise gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek yönündedir. Buradan da anlaşılacağı üzere vergi idaresi, internet uygulamaları ya da web sayfalarına içerik üreten yayıncıların Google Adsense üzerinden elde ettiği geliri doğrudan elde edilen bir reklam geliri gibi değerlendirip vergilendirmeyi tercih etmektedir.

Oysaki buradaki önemli ayrıntı şudur; Google Adsense aracılığıyla gelir elde eden yayıncılar, reklam verenle doğrudan bir reklam anlaşması yapmamakta, yayımladığı içeriklerle ilgili olarak reklam verene karşı doğrudan hiçbir taahhüt altına girmemektedir. İçerik üreten yayıncının durumu tamamen üretilen içeriğe bağlı olarak değişmekle birlikte ağırlıklı olarak bu tür içerikler telif kazançlarının konusunu oluşturmaktadır. Telif kazançları ise Gelir Vergisi Kanunu sistematiğinde “Serbest Meslek Kazancı” olarak nitelendirilmektedir.

Google AdSense Üzerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Türk vergi sisteminde, gerçek kişiler ve şahıs şirketlerinin kazançları Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) tabi iken, kurumların kazançları ise Kurumlar Vergisi Kanunu’na (KVK) göre vergilendirilmektedir. GVK’nun 1. maddesinde göre gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Şahıs şirketleri de GVK vergilendirme açısından GVK’ya tabidirler. KVK’nın 1. maddesine göre; sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadî kamu kuruluşlarının, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin ve iş ortaklıklarının kurum kazancı KVK’ya tabidir.

Kurum kazancının tespiti açısından GVK’nın ticari kazanç hükümleri uygulanmaktadır. GVK’nın 37. maddesine göre “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır” denilmekte, ticari kazancın ise Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği ifade edilmektedir.

Google Adsense uygulaması ya da diğer elektronik uygulamalar aracığıyla elektronik uygulamalara yüklenen içerikler nedeniyle elde edilen gelirlerin ve bu uygulamalar aracılığıyla elde edilen reklam gelirlerinin niteliği geliri elde edene ve gelirin elde ediliş biçimine bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup aşağıda farklı durumlara bağlı olarak gelirin vasfı irdelenmektedir.

Google Adsense gelirli elde ediyorsanız;

  • Sermaye şirketi (A.Ş. – Ltd.) veya şahıs şirketi kurulması gerekir.
  • Şirket kurmakla birlikte ayrıca fatura kesilmesi gerekir.

Bu durumda Google AdSense geliri hem Kurumlar/Gelir vergisine +  KDV’ye tabidir.

  • İçerik Yükleyen Gerçek Kişi Yayıncıların Elde Ettiği Gelirin Niteliği ve Vergilendirilmesi

Uygulama içerik yayıncılarına reklam gelirlerinden pay vermektedir. Vergi idaresinin bu tür gelirlere genel yaklaşımı; bu geliri reklam gelirlerinden alınan pay olarak değerlendirerek ticari kazanç olarak kabul etmek, aynı yıl içerisinde birden fazla dönem ya da birden fazla yılda peş peşe gelir elde etme durumu söz konusu ise gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek yönündedir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 11.12.2020 tarih ve E.5342 sayılı özelge/mukteza ile “Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlara yüklenilen içerikler, bu platformlardan silinmediği müddetçe, takipçi ve izlenme oranları gibi çeşitli kriterlere göre belirli periyodlar itibariyle içerik sahibine gelir sağlamaktadırlar. Bu bakımdan şahsınıza ait Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerik/içerikler nedeniyle her ne kadar bir defaya mahsus gelir elde ettiğinizi belirtmiş olsanız da, söz konusu içeriklerin Youtube kanalınızda halen yüklü olması, bu içerikler nedeniyle gelecek dönemlerde de kazanç elde etme potansiyelini barındırmaktadır.

Öte yandan, Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlarda benzer şekilde içerik/içerikler üretmek ticari kazancın tespitinde aranılan devamlılık kastı ve bir organizasyonun varlığına karine teşkil etmektedir.

Bu bağlamda, Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerikler nedeniyle tarafınıza yapılan ödeme/ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesine göre “ticari kazanç” kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, adınıza gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesi ayrıca söz konusu gelirin Gelir Vergisi Kanununun 85. maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir” denilerek elde edilen gelirin niteliği irdelenmeksizin vergilendirme yönünde görüş oluşturulmuştur.

Buradan da anlaşılacağı üzere vergi idaresi, internet uygulamaları ya da web sayfalarına içerik üreten yayıncıların Google Adsense vs. uygulamalar aracılığıyla elde ettiği geliri reklam geliri ya da diğer ticari kazanç unsuru olarak değerlendirip vergilendirmeyi tercih etmektedir.

Oysaki buradaki önemli ayrıntı şudur; Google Adsense aracılığıyla gelir elde eden gerçek kişi yayıncılar, reklam verenle doğrudan bir reklam anlaşması yapmamakta, yayınladığı içeriklerle ilgili olarak reklam verene karşı doğrudan hiçbir taahhüt altına girmemektedir. Gelir Vergisi Kanunu Md. 65 hükmüne göre;

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”

İçerik üreten yayıncının durumu tamamen üretilen içeriğe bağlı olarak değişmekle birlikte ağırlıklı olarak bu tür içerikler telif kazançlarının konusunu oluşturmaktadır. Telif kazançları ise Gelir Vergisi Kanunu sistematiğinde “Serbest Meslek Kazancı” olarak nitelendirilmektedir.

GVK Md. 18 hükmüne göre;

“Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 103. maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.”

Vergi idaresi, Google Adsense üzerinden elde edilen gelirleri VUK Md. 11/7 kapsamında %15 stopaja tabi olarak değerlendirse ve gelirin sürekliliğine bağlı olarak da ticari kazanç yönüyle gelir vergisi mükellefiyeti gerektiğini belirtse de Google Adsense uygulamasından, içerik yükleyen gerçek kişi yayıncıların elde ettiği gelir doğrudan bir reklam geliri değildir. Yayıncılar herhangi bir reklamcı ile reklam ya da reklama aracılık anlaşması/sözleşmesi yapmadığı gibi doğrudan bir taahhüt altına girmemektedir. Bu uygulamada reklam gelirini Google elde etmekte ve içerik yükleyen yayıncılara popülaritelerine göre telif eser niteliğindeki içerikleri için bir bedel ödemektedir.

Bu durumda yayıncıların elde ettiği kazanç telif kazancı (Serbest Meslek Kazancı) olup Gelir Vergisi Kanunu Md. 18 hükmüne istinaden 2021 yılı için 650.000 TL’yi geçmediği sürece istisna olup mükellefiyet ve beyan yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu içerik hizmeti vergi mükellefi olmayanlara ya da yurtdışındaki kişi ve kurumlara sağlandığında ise 650.000 TL’ye kadar elde edilecek bu mahiyette kazanç üzerinden stopaj yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Eğer bu içerik hizmeti Türkiye’de vergi mükellefi olanlara sağlanırsa 650.000 TL’ye kadar elde edilecek bu mahiyette kazanç üzerinden %17 stopaj yapılır.

Bu mahiyetteki kazancın yıllık olarak 650.000 TL’yi (2021 yılı için) aşması halinde ise istisna ortadan kalkmakta ve beyan yükümlülüğü doğmaktadır. Bu gelirlerin beyan edilmesi halinde ise belgelendirmek kaydıyla giderlerde indirilebilmektedir.

Gerçek kişilerin telif kazancı olarak elde edecekleri bu tür kazançlar istisna sınırı içerisinde kalmak ve vergi mükellefi olmayanlardan elde edilmek kaydıyla Katma Değer Vergisi’nin de konusuna girmemektedir. Bu tür kazançlar istisna sınırını aşması ve vergi mükelleflerinden elde edilmesi halinde Katma Değer Vergisi hesaplanması ve ödenmesi durumu da ortaya çıkacaktır.

Gerçek kişi içerik sağlayıcıların Google Adsense ya da diğer elektronik uygulamalarla yapacakları yazılı sözleşmeler tutar içeriyorsa binde 9,84 (0,00984) oranında damga vergisine tabi olacaktır.

  • İçerik Yükleyen Tüzel Kişi (Kurum/Kuruluş) Yayıncıların Elde Ettiği Gelirin Niteliği ve Vergilendirilmesi

Elektronik uygulamalara, kendi adına ya da kendi adına olmayan web sayfalarına veya diğer elektronik hesaplara içerik yükleyen kurumlar vergisi mükelleflerinin (sermaye şirketleri, fonlar, kamu iştirakleri vs. kurum ve kuruluşlar) bu içerik nedeniyle elde ettikleri gelirler ise bu kurumların kurum kazancına dahil olacaktır. Bu tür kazanç elde eden kurumlar elde ettikleri kazançlar için fatura düzenleyeceklerdir.

Kurumların bu tür kazançları KVK Md. 5/1-g ya da Md. 5/B’de belirtilen istisnalardan herhangi birisinin kapsamına girmediği takdirde kurumlar vergisine tabidir.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin elektronik uygulamalara vb. elektronik ortamlara yüklediği içerik hizmetinden yurtdışındaki takipçiler faydalanmışsa işlem KDV’nin konusuna girmezken bu içerik hizmetlerinden Türkiye’deki takipçiler faydalandığında elde edilen kazanç üzerinden KDV hesaplanacaktır.

İçerik sağlayıcı kurumların Google Adsense ya da diğer elektronik uygulamalarla yapacakları yazılı sözleşmeler tutar içeriyorsa binde 9,84 (0,00984) oranında damga vergisine tabi olacaktır.

  • Gerçek Kişilerin Kişisel Web Sayfası, Kişisel Elektronik Hesaplarda Yayınlanmasına Aracılık Edilen Reklamlar Nedeniyle Elde Ettiği Gelirin Niteliği ve Vergilendirilmesi

Gerçek kişilerin kişisel web sayfası, kişisel elektronik hesaplar vs. kişiselleştirilmiş elektronik ortamlarda yayınlanan ya da yayınlanmasına aracılık edilen reklamlar nedeniyle Google Adsense ya da diğer elektronik uygulamalardan elde ettikleri reklam gelirleri arızi olarak (geçici olarak ya da tek seferlik) ya da sürekli olarak elde edilebilmektedir. Bu durumda Google Adsense ya da diğer elektronik uygulamalarla reklam ya da reklam aracılık sözleşmeleri düzenlenebilmekte ve taraflar birbirine karşı taahhüt altına girmektedir. Bu mahiyetteki reklam ya da reklam aracılık gelirleri GVK Md. 37 kapsamında ticari kazanç olarak değerlendirilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 17.11.2020 tarih ve E.50644 sayılı özelge/mukteza’ya göre;

“Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şahsınıza ait internet sitesinde yayımladığınız Google Adsense reklamlardan dolayı Google firması tarafından adınıza yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu gelirlerinizi anılan Kanunun 85 inci maddesi uyarınca ilgili dönemlere ait vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kanunda belirten şekil ve şartları taşıması kaydıyla, Google firması tarafından tarafınıza yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmışsa, kesilen bu vergileri beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup etmeniz mümkün bulunmaktadır.”

Vergi Usul Kanunu Md. 11/7. Fıkrası hükmüne istinaden 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mükellef olup olmamasına bakılmaksızın GVK Md. 94, KVK Md. 15 ve 30’da sayılanlara (kamu kurumları, mükellefler vs.) internet üzerinden reklam hizmeti veren ya da bu hizmete aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 oranından stopaj/tevkifat uygulanmaktadır.

Google Adsense ya da diğer elektronik uygulamalar aracılığıyla elde edilen bu tür gelirler eğer gelir ya da kurumlar vergisi mükelleflerinden elde edilmişse, ödemeyi yapan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefleri bu ödeme üzerinden %15 oranında stopaj/tevkifat yapacaktır. Bu tür gelirler gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olmayanlardan elde edilmişse stopaj/tevkifat söz konusu olmayacaktır.

Geliri elde eden gerçek kişi bu nitelikteki geliri arızi olarak elde etmişse, elde ettiği gelirin GVK Md. 82/2 fıkrası hükmüne istinaden 43.000 TL’si (2021 yılı için) gelir vergisinden istisna olup bu tutara kadarlık gelir için beyanname verilmeyecek bu tutar üzerinden stopaj yapılmışsa yapılan stopaj nihai vergi olarak kişi üzerinde kalacaktır. 43.000 TL istisna tutarını aşan arızi kazançlar için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Geliri elde eden gerçek kişi bu nitelikteki geliri süreklilik arz edecek şekilde elde etmişse, ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis ettirerek, defter ve belge ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirecek, gelirleri için fatura düzenleyecek ve yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir. Dönem içerisinde gelirleri üzerinden stopaj yoluyla kesilen vergileri beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edebileceklerdir.

Gerçek kişilerin sağladığı reklam ya da reklam aracılık hizmetlerinden yurtdışındaki takipçiler/müşteriler faydalanmışsa işlem KDV’nin konusuna girmezken bu hizmetlerden Türkiye’deki takipçiler/müşteriler faydalandığında elde edilen kazanç üzerinden KDV hesaplanacaktır (bu faaliyeti arızi olarak yapanların elde ettiği gelir hariç).

Reklam ya da reklam aracılık hizmeti veren kişilerin Google Adsense ya da diğer elektronik uygulamalarla yapacakları yazılı sözleşmeler tutar içeriyorsa binde 9,84 (0,00984) oranında damga vergisine tabi olacaktır.

464 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde aracılık ettikleri reklam hizmetlerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS (Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi) sistemi üzerinden tebliğde belirtilen bilgileri içerecek şekilde bildirim vereceklerdir.

  • Kurumların Kurumsal Web Sayfası, Kurumsal Elektronik Hesaplarda Aracılık Edilen Reklamlar Nedeniyle Elde Ettiği Gelirin Niteliği ve Vergilendirilmesi

Kurumlar vergisi mükelleflerinin kurumsal web sayfası, kurumsal elektronik hesaplar vs. elektronik ortamlarda yayınlanan ya da yayınlanmasına aracılık edilen reklamlar nedeniyle Google Adsense ya da diğer elektronik uygulamalardan elde ettikleri reklam gelirleri kurum kazancı kapsamında olup bu tür gelirler için geliri elde eden kurum fatura düzenleyecektir.

Google Adsense ya da diğer elektronik uygulamalar aracılığıyla elde edilen bu tür gelirler eğer gelir ya da kurumlar vergisi mükelleflerinden elde edilmişse, ödemeyi yapan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefleri bu ödeme üzerinden %15 oranında stopaj/tevkifat yapacaktır. Bu tür gelirler gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olmayanlardan elde edilmişse stopaj/tevkifat söz konusu olmayacaktır.

Kurumların bu tür kazançları KVK Md. 5/1-g ya da Md. 5/B’de belirtilen istisnalardan herhangi birisinin kapsamına girmediği takdirde kurumlar vergisine tabidir.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin sağladığı reklam ya da reklam aracılık hizmetlerinden yurtdışındaki takipçiler/müşteriler faydalanmışsa işlem KDV’nin konusuna girmezken bu hizmetlerden Türkiye’deki takipçiler/müşteriler faydalandığında elde edilen kazanç üzerinden KDV hesaplanacaktır.

Reklam ya da reklam aracılık hizmeti veren kurumların Google Adsense ya da diğer elektronik uygulamalarla yapacakları yazılı sözleşmeler tutar içeriyorsa binde 9,84 (0,00984) oranında damga vergisine tabi olacaktır.

464 Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde aracılık ettikleri reklam hizmetlerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS (Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi) sistemi üzerinden tebliğde belirtilen bilgileri içerecek şekilde bildirim vereceklerdir.

Google Adsense sistem üzerinden elde edilen gelir kayıt ve beyan dışı bırakılmış ve bu nedenle cezalı tarhiyatlarla karşılaşılmışsa da, bu tek başına yapılan cezalı tarhiyatların doğru olduğu anlamına gelmez.

Bu durumda cezalı tarhiyata ilişkin vergi inceleme raporunu tetkik edilip gelir ve giderlerin nasıl hesaplandığına incelenmelidir. Sonrasında doğru savunma ile Vergi Mahkemesi dava açılmalıdır

Daha önce belirttiğimiz üzere, vergi yargısı özel bir yargı alanıdır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu yanında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda da usule ilişkin özel düzenlemeler vardır. Vergi tekniği bilgisi yanında vergi hukuku bilgisi de gerektirir. Bu sebeple vergi davalarında alanında uzman vergi hukukçuları tarafından yürütülmesi olumlu sonuç alabilmek açısından önemlidir.

Google adsense vergi konusunda bir sıkıntı yaşamamak için hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadim Hukuk ve Danışmanlık ofisi vergi hukuku konusunda uzman kadrosu ile; google adsense gelirlerinin vergilendirilmesi, adsense gelirlerinin vergilendirilmesi, google adsense vergi, adsense gelir vergisi gibi konularda her zaman yanınızdadır.

Google AdSense Gelirlerin Vergilendirilmesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Youtube’a gezi videoları paylaşıyorum. Takipçi sayım artmasından sonra Google Adsense üzerinden reklam payı almaya başladım. Almış olduğum bu reklam payı nedeniyle vergi verecek miyim?

Gelir Vergisi Kanunu Md. 65 hükmüne göre “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” Bu mahiyetteki kazancın yıllık olarak 650.000 TL’yi (2021 yılı için) aşması halinde ise kanunda yer alan istisna ortadan kalkmakta ve beyan yükümlülüğü doğmaktadır. Bu gelirlerin beyan edilmesi halinde ise belgelendirmek kaydıyla giderlerde indirilebilmektedir. Gerçek kişilerin telif kazancı olarak elde edecekleri bu tür kazançlar istisna sınırı içerisinde kalmak ve vergi mükellefi olmayanlardan elde edilmek kaydıyla Katma Değer Vergisi’nin de konusuna girmemektedir. Bu tür kazançlar istisna sınırını aşması ve vergi mükelleflerinden elde edilmesi halinde Katma Değer Vergisi hesaplanması ve ödenmesi durumu da ortaya çıkacaktır.

A.Ş. olarak faaliyet yürütmekteyiz. Şirketimizin web sitesindeki uygulamalar nedeniyle Google Adsense üzerinden reklam payı alıyoruz. Acaba fatura düzenlememiz gerekiyor mu?

Elektronik uygulamalara, kendi adına ya da kendi adına olmayan web sayfalarına veya diğer elektronik hesaplara içerik yükleyen kurumlar vergisi mükelleflerinin (sermaye şirketleri, fonlar, kamu iştirakleri vs. kurum ve kuruluşlar) bu içerik nedeniyle elde ettikleri gelirler, bu kurumların kurum kazancına dahil olacaktır. Bu tür kazanç elde eden kurumlar elde ettikleri kazançlar için fatura düzenleyeceklerdir.

A.Ş. olarak faaliyet yürütmekteyiz. Şirketimizin web sitesindeki uygulamalar nedeniyle Google Adsense üzerinden reklam payı alıyoruz. Acaba damga vergisi vermemiz gerekiyor mu?

Şirketinizin Google Adsense ya da diğer elektronik uygulamalarla aranızda yapılmış yazılı sözleşme varsa ve bu sözleşme tutar içeriyorsa bu tutar, binde 9,84 (0,00984) oranında damga vergisine tabi olacaktır.

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.