0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Dövme Polisliğe Engel Mi?

11dovme polislige engel mi

Dövme polisliğe engel mi? Bu soru Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim görmek isteyen adayların sıklıkla sorduğu sorulardandır. Günümüzde birçok gencin bir aksesuar niteliğindeki dövmesi mevcuttur. Ancak, kimi meslek gruplarına başvuru aşamasında dövme engel teşkil etmektedir. Polislik mesleğini icra etmek isteyen kişilerin de öncelikle polis adayı öğrenciliği için başvurmuş oldukları POMEM’de dövmenin bir engel teşkil edip etmeyeceği bir merak konusudur.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu), PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi), PÖH (Polis Özel Harekât), Çarşı ve Mahalle Bekçileri fark etmeksizin aynı kriterlere tabi tutulan dövmenin engel teşkil edip etmeyeceği hususu 30290 sayılı 03.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde düzenlenmektedir. İlgili hususa ilişkin yönetmeliğin ekler kısmında EK-3’te yer alan Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu’nun 12 numaralı Cilt Hastalıkları başlığı altında yer alan A bölümünde düzenlenmiş. Bu düzenlemeye göre;

  1. Beş metreden bakmakla eşkal belirleyici olan lezyonlar öğrenciliğe engeldir.
  2. Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun açık bölgelerinde kalan her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe engeldir.

şeklinde düzenlenmiştir. Görülmektedir ki, dövme eşkal belirleyici olması nedeniyle POMEM, PMYO, PAEM, PÖH ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri yazlık üniforma giyildiğinde vücudun açık bölgelerinde yer alması halinde mesleğin icrası için bir engel sebebi olarak görülmektedir. Yani POMEM Dövme Engel Mi? Sorusunun cevabı şayet eşkal belirleyici ise evet, aksi durumda hayır.

Dövme Polisliğe Engel Mi? POMEM PYMO PAEM

Yukarıda belirtilen yönetmelik maddelerinde görüldüğü üzere, yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövmenin vücutta yer alması her ne kadar yönetmelik maddelerine uygunluk sağlasa da bu şartı sağladığı halde vücutta yer aldığı takdirde öğrenciliğe engel teşkil edecek dövmeler mevcuttur. Örneğin, toplum ahlakı, meslek ahlakı, milli teamüller, toplumun tamamı yahut bir kısmının benimsediği değerler, Anayasa ve Kanunlar da düzenlenmiş hükümler yahut bu hükümlerin bir kısmı ile bağdaşmayan veya bu hususlara aykırılık teşkil eden sembol ve belirtileri olan dövmeler her ne kadar yazlık üniforma giyildiğinde görünmeseler de bu dövmelerin vücutta yer alması Pomem için engel teşkil etmektedir.

POMEM, PMYO, PAEM, PÖH ve Bekçilik gibi meslekler ve kurumlar için dövmenin engel olup olmayacağı konusu 30290 numaralı 03 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte düzenlenmektedir. Alakalı hususa ilişkin yönetmeliğin ekler bölümünde EK-3 alanında bulunan Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek raporun 12 nolu cilt hastalıkları başlığında bu konu açıklanmıştır. Buna göre: 5 metreden bakmakla eşkal belirleyici olan lezyonlar öğrenciliğe teşkil oluşturmaktadır. Yazlık üniforma giyildiği zaman vücudun açık olan alanlarında kalan her çeşit dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe engel olmaktadır.

PAEM, PÖH ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri, POMEM, PMYO öğrencileri için dövme eşkal belirleyici olmasından dolayı, yazlık üniforma giyildiği zaman vücudun açık alanlarında yer alması durumunda mesleğin icrası için engel nedeni olarak sayılmaktadır. Yani dövme polisliğe engel mi sorusunun yanıtı eğer ki eşkal belirleyici ise evet aksi durumda hayırdır. Bu nedenle PMYO, POMEM veya PAEM’e başvuran adayların dövmeleri sildirmesi gereklidir. Aksi durumda ileride sorunla karşılaşabilirler. Dövme polisliğe engel mi değil mi gelin detaylı olarak açıklayalım.

pomem dovme engelmi
pomem dovme engel mi

Silinen Dövme POMEM’e Engel Mi?

Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde dövme sildirmek, oldukça yaygın bir husus olmakla birlikte POMEM, PMYO, PAEM, PÖH ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri için bir takım hal ve şartlarda engel teşkil etmesi nedeniyle de oldukça tercih edilmektedir. Birçok yöntemi bulunan dövme silinmesi, dövmenin renkli olması yahut büyüklüğü nedeniyle değişen seans süreleri nedeniyle uzun bir süreç olabilmektedir. Bir başka deyişle, dövmenin tamamen silinmesi biraz zaman alabilmektedir.

POMEM başvurusu yapacak bireyler tarafından silinen dövme polisliğe engel mi diye de soruluyor. Gelişen teknoloji ile beraber dövme sildirme durumu son derece yaygın bir konu olmakla beraber, PÖH, PAEM, PMYO, POMEM için birtakım koşul ve hallerde engel teşkil oluşturması sebebi ile oldukça popülerdir. Pek çok tekniği olan dövme sildirme işlemi, dövmenin renkli olması ya da büyüklüğü sebebi ile değişen seans zamanları nedeni ile uzun bir süreç olabilmektedir. Bir diğer ifade ile dövmenin tam anlamı ile silinmesi biraz zaman almaktadır. Dövmenin POMEM, PMYO, PAEM, PÖH ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri için engel teşkil etmesinin nedeni dövmenin eşkal belirleyici özelliğidir. Dövmenin tamamen vücuttan silinmesi halinde, bu durum yaşanmayacağından POMEM, PMYO, PAEM, PÖH ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri için engel teşkil etmesi durumu da ortadan kalkacaktır.

Silinen Dövmenin İzinin Kalması Polisliğe Engel Midir?

Dövme silinirken, vücutta iz bırakması halinde POMEM, PMYO, PAEM, PÖH ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri için engel teşkil edecek bir durumun oluşmaması adına , ilgili yönetmelikte yer alan “Beş metreden bakmakla eşkâl belirleyici olan lezyonlar öğrenciliğe engeldir.” düzenlemesi gereğince, silinme işleminden kalan izin beş metreden bakmakla eşkal belirleyici olmaması gerekmektedir. Silinme işlemi sonrasında vücutta kalan iz, beş metreden çıplak göz ile bakılması halinde eşkal belirleyici bir unsur olarak görülecek, bu nedenle de POMEM, PMYO, PAEM, PÖH ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri için engel teşkil edecektir.

Dövme nedeniyle PMYO veya Pomem’den ilişiği kesilen polis öğrencileri 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. İdari dava açmak isteyen adaylar profesyonel hukuki destek almak Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilir.

Kısaca tekrar etmek gerekirse, POMEM, PMYO, PAEM, PÖH, çarşı ve mahalle bekçiliği adayları için görünen dövme, yara ve silinmiş olmasına rağmen dövme kalıntısı engel teşkil etmektedir. Ancak bu şekilde olmayan ve farklı bir duruma ilişkin olarak elenmeniz durumunda 60 günlük sürenizi geçirmeden Kadim Hukuk ve Danışmanlık ofisi ile bağlantıya geçmeniz hailnde sizlere hukuki hizmet vermekten ve sorununuzu çözmekten zevk duyacağımızı bilmenizi isteriz.

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.