ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı
Günümüzde arsa fiyatları ve inşaat maliyetlerindeki büyük artış, kişilerin  satın alma gücünü zorlamakta ve insanlarımızı gayrimenkullerden istifade hususunda pratik çözümler bulmaya sevk etmiştir. Bu tarz iktisadi çözümlerin hukuki çerçeveye oturtulma zarureti karşısında kanun koyucu, ilk önce kat mülkiyeti rejimini, devamında  bir bina veya bağımsız bölümden yılın belirli dönemlerinde yararlanma yetkisi veren devremülk rejimini düzenlemiştir. Bu makalemizde devremülk nedir? Devremülk sözleşme iptali İçin ne yapmalıyım? sorularının cevabını vereceğiz. 

Devremülk Nedir?

Devremülk sözleşmesi Kat Mülkiyeti Kanununda düzenlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu 57. maddesine göre devremülk; ”Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Devremülk hakkı ve sözleşmelerine ilişkin diğer bir düzenleme de 14.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile tüketicilerin mağduriyetini en aza indirmek için yürürlüğe giren Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’dir. Bu yönetmelik uyarınca; satıcı sözleşmenin kurulmasından en az bir (1) gün önce tüketicilere yani alıcılara yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorunda olduğu gibi sözleşmenin şekli ve içeriği hususunda da detaylı bilgi vermek ve aydınlatmak zorundadır.

Ön Bilgilendirme Formu

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4.maddesi ve Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 5.maddesi uyarınca satıcı, devremülk ve devre tatil sözleşmelerinin imzalanmasından en az bir gün önce tüketiciye ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur. Ön bilgilendirme formu şekli “En az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur.” olarak belirlenmiştir. Ön bilgilendirme formunun alıcıya sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile verilmemesi, yönetmeliğe aykırı düzenlenmesi durumunda alıcılar sözleşmenin ilgili yasal dayanağa aykırı olması sebebiyle iptalini isteyebilirler.

Devremülk Sözleşmesi İptali

Devremülk sözleşmesi iptali için öncelikle karşılıklı bir anlaşma özelliği taşıyan bu sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması sırasında uyulması gereken birtakım kurallara uyulmaması halinde gerçekleşmektedir. Devremülk sözleşmesi iptali için aşağıda belirtilen şartlara uyulmadan yapılmış bir sözleşmeniz olması gerekmektedir.

1- Devremülk sözleşmesi ve barındırdığı hak ayni bir hak olup bu sözleşmenin tapuda resmi şekilde yapılması zorunludur. Adi yazılı şekilde veya farklı usullerle yapıldığı takdirde mahkemece iptali sağlanacaktır. Ancak; devre tatil sözleşmeleri şahsi bir hakkı kapsadığı için tapuda resmi şekilde yapılma zorunluluğu yoktur.

2- Devremülk sözleşmelerine bahse konu taşınmazın tapu senedinin eklenmesi zorunludur. Tapu senedi eklenmeyen sözleşmeler geçersizdir.  Mahkemeler vasıtasıyla, başvurduğunuz takdirde sözleşmenin iptali sağlanacaktır.

Bunların dışında ise alıcı sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep olmadan ve cezai şart ödemeden sözleşmeyi tek taraflı olarak devremülk sözleşmesini feshedebilir.

Tüketicilerin devremülk sözleşmelerinde yaşadıkları mağduriyetleri dışında maddi manevi ikinci bir mağduriyet yaşamamaları için bu konuda uzman avukatlar ile haklarını aramaları sonucunda sözleşmenin feshi ile ödenen bedellerin iadesi ve senetlerin iptali sağlanacak olup davanın kazanılması sonrasında kaybeden firmanın tüketiciye yaşatmış olduğu maddi manevi zarar için de ayrıca tazminat davası açılabilecektir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Olarak Biz Ne Yapıyoruz?

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak hukuka aykırı olarak düzenlenen, alıcı/tüketicileri dolandırmaya yönelik (Devremülk Dolandırıcılığı) şirketlere ödediğiniz paraların iadesi, düzenlenen senetlerin iptali ve sözleşmenin iptali için gerekli hukuki süreci yürütüyor, en kısa sürede mağduriyetinizi gideriyoruz. Maddi ve manevi yaşadığınız mağduriyete yeni bir mağduriyet yaşamamak için alanında uzman avukatlar ile çalışmanız sizin menfaatinize olacaktır.

Devremülk Nedir? Devremülk Sözleşme İptali konularında yaşadığınız hukuki uyuşmazlıklar için Ankara avukatlık ofisimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656