Devlet Memurları Kanunu 21. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 21. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 21 madde

Devlet Memurları Kanunu 21. Madde (DMK)

Müracaat, Şikayet ve Dava Açma

(Değişik: 12/5/1982 – 2670/9 md.) Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.  Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Devlet Memurları Kanunu 21. Madde Açıklaması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurlara sağlanan ve genel haklar içinde sayılan müracaat, şikâyet ve dava açma hakkının kullanılmasında da belirli usul ve esaslar belirlenmiştir. Memurlar müracaat ve şikâyet haklarını “Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş usul ve esaslara uyarak yaparlar.

Bu Yönetmelik; memurların idari veya şahsi sorunları ile taleplerini amirlerine ve kurumlarına aktarma hakkı verirken, bunun dışında memurlar Anayasa ve diğer Kanunlarla sağlanan müracaat, dilekçe, bilgi edinme veya şikâyet haklarını da kullanabilirler.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 


Devlet Memurları Kanunu 21. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/
devlet memurları kanunu 21 madde dmk
devlet memurları kanunu 21 madde dmk

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık