Ceza Muhakemesi Kanunu 159. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 159. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 159 madde

Ceza Muhakemesi Kanunu 159. Madde

Şüpheli Ölümün İhbarı

  1. Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak bir durumun varlığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesi halinde; kolluk görevlisi, köy muhtarı ya da sağlık veya cenaze işleriyle görevli kişiler, durumu derhâl Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmekle yükümlüdürler.
  2. Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün gömülmesi ancak Cumhuriyet savcısı tarafından verilecek yazılı izne bağlıdır.

Ceza Muhakemesi Kanunu 159. Madde Gerekçesi

Madde, ölümün, Cumhuriyet savcılığına veya sulh ceza hâkimine bildirilmesini, belirli merciler için zorunlu kılan hâlleri göstermektedir. Bu hâller ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak emarelerin varlığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesidir. Bu iki halde kolluk, belediye memurları veya köy muhtarları durumu derhâl Cumhuriyet savcılığına veya sulh ceza hâkimine bildirmekle yükümlü kılınmışlardır. Bu ihbar üzerine, ceset hakkında ne gibi işlemlerin yapılması gerektiğini adı geçen merciler takdir edecekler ve defin ancak onların verecekleri yazılı ruhsat ile yapılabilecektir.

  • İlgili Makale: 
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

Ceza Muhakemesi Kanunu 159. Madde Şüpheli Ölümün İhbarı Emsal Kararlar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi E:2015/5251, K:2015/4545

  • Ceza Muhakemesi Kanunu 159. Madde
  • Şüpheli Ölümün İhbarı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Suç tarihinde… Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan sanık …’ın, …Devlet Hastanesinde 15.02.2011 tarihli trafik kazası neticesinde beyin travması sonucu hastaneye yatan ve 19.02.2011 tarihinde de vefat eden… isimli bebeğin ölüm belgesinde başhekim olarak imzasının bulunması karşısında; CMK’nın 159. maddesi gereğince bildirim yükümlülüğünün ihlal edilmesi TCK’nın 257. maddesinde yazılı görevi ihmal suçunu oluşturabileceğinden bu suçun unsurlarının tartışılarak karar verilmesi yerine suç vasfında hataya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle bozulmasına, CMUK’un 326/son gereğince ceza bakımından hakkının saklı tutulmasına, 25.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 159. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/ 
ceza muhakemesi kanunu 159 madde cmk
ceza muhakemesi kanunu 159 madde cmk

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık