Boşanma Davasında WhatsApp Yazışmaları Delil Olur mu?

Boşanma Davasında WhatsApp Yazışmaları Delil Olur mu?

bosanma davasinda whatsapp yazismalarini delil olarak kullanabilir miyim

Boşanma davasında whatsapp yazışmalarını delil olarak kullanabilir miyim? Bu soru tarafımıza çok fazla sorulmaktadır. Öncelikle bilinmesi gerekir ki hangi dava türü olursa olsun, sunulacak olan delilin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması zorunludur. Hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olan deliller mahkemede haklılığı ispat açısından kullanılamayacağı gibi bu delili elde eden kişiye de cezai yaptırım uygulanabilir. Whatsapp konuşmalarının mahkemede delil olarak kullanılabilmesi için hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekir. Örneğin boşanma davasında Whatsapp konuşmaları delil olarak kullanılmak istenmesi durumunda eşin sizle yapmış olduğu konuşmalardaki hakaret, küfür, tehdit, aşağılama gibi mesajlar size atıldığından ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmediğinden dolayı kullanılabilir.

Kural olarak boşanma davalarında, boşanma sebepleri her türlü delille ispat edilebilir. İspatı mümkün olan her türlü belge, tanık beyanı, bilirkişi, keşif, ses, görüntü kaydı, film, cd, sosyal medya görüntüleri, günlük, telefon kaydı, fotoğraflar, otel kayıtları, hamilelik testi ve benzeri ispat araçları delil olarak kullanılabilir. Bu deliller hukuka aykırı yollara başvurulmaksızın elde edilmiş olmalıdır. Teknolojinin zamanla gelişmesi ile birlikte bireysel ve toplumsal yaşantımızda gözle görülür pek çok değişim olmuştur. Teknolojinin yaşantımıza etkilerinden biride bazı davranışların teknoloji yardımıyla gerçekleşmesi sonucudur.

Teknoloji hayatımızın her alanına etki ettiği gibi hukuk alanında da pek çok gelişim ve değişime neden olmuştur. Teknolojinin ilerlemesiyle günlük hayatta sık sık kullandığımız iletişim araçları (telefon, tablet, bilgisayar vb.) günümüzde pek çok davaya konu olmaktadır. Boşanma davaları da bu davalara örnek dava türlerindendir. Eşler birbirlerinin teknolojik cihazlarından veya kendi teknolojik cihazları yardımıyla elde ettikleri delilleri boşanma davalarına konu edebilirler. Peki, mahkemeye sunulan bu deliller hukuka uygun mudur?

bosanma davasinda whatsapp yazismalarini delil olarak kullanabilir miyim guncel
bosanma davasinda whatsapp yazismalarini delil olarak kullanabilir miyim guncel

WhatsApp Yazışmalarını Boşanma Davalarında Delil Olarak Kullanabilir miyim?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber kişilerin birbirleriyle mesajlaşması günlük hayatlarında çok önemi bir aktivite haline geldi. Bu mesajlaşma açısından 2010 yılıyla birlikte WhatsApp çok iyi bir çıkış yaptı. Bugün hemen hemen herkesin akıllı telefonunda WhatsApp uygulaması yüklü vaziyette. Artık dilediğimiz kişiyle saniyeler içinde iletişime geçebiliyoruz. Karşımızdaki kişiye çok kısa sürede ses, görüntü, video kayıtları gönderebiliyoruz.

Tüm bunlar içinde çoğumuz WhatsApp uygulamasını kullanıyoruz. WhatsApp kişilerin birbirleriyle olan iletişiminde önem taşıdığı gibi içindeki yazışmaların içerdiği potansiyel bilgiler açısından mahkemeler içinde oldukça önemlidir. Bu yazışmalarla birlikte bazı suçların veya olguların kanıtlanması artık oldukça kolay hale gelmektedir. WhatsApp yazışmalarının mahkemeye delil kapsamında sunulup sunulamayacağı boşanma davaları içinde çok önemli bir sorundur. Çünkü WhatsApp yazışmaları zina, haysiyetsiz yaşam sürme gibi sebeplere dayanan boşanma davalarında boşanmak isteyen tarafın iddialarını kanıtlayabilecek önemli delillerdendir.

WhatsApp yazışmaları boşanma davalarında önem teşkil eden delillerden birisidir. Ancak mahkemenin bu yazışmaları delil kabul edip etmeyeceği de oldukça önemlidir. Zira bazı durumlarda WhatsApp yazışmaları özel hayatın gizliliğinin ihlaline neden olabilir. WhatsApp mesajları boşanma davalarında delil kapsamında ileri sürülebilir. Ancak mahkemeye sunulmadan önce bilirkişi vasıtasıyla gerçekliğinin tespiti gerekir. Boşanma davasında whatsapp kayıtları hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

WhatsApp Yazışmalarının Boşanma Davalarında Delil Olarak Kullanılabilmesinin Şartları

  • Yazışmaları hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir. Örneğin; boşanma davasında eşlerden biri diğerine WhatsApp yoluyla hakaret ve tehdit içeren mesajlar atmışsa bu mesajlar mahkemeye delil kapsamında sunulabilir. Çünkü eşlere ait bu mesajlaşmalar birbirlerine atılan mesajlardan oluştuğundan özel hayatın gizliliğini ihlal etmez. Eğer bahse konu yazışmalar hukuka aykırı şekilde elde edilmişse diğer eş bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkına sahiptir.
  • Bilirkişi incelemesi ile birlikte WhatsApp konuşmalarının gerçek olduğundan emin olunmalıdır.
  • Yazışmalar kişisel veri ihlali teşkil etmemelidir.
  • Taraflar birbirlerinin yazışmalar üzerinden onur ve haysiyetini zedelememelidir.

WhatsApp Yazışmalarını Boşanma Davalarında Delil Kapsamında Mahkemeye Nasıl Sunmalıyım?

Boşanma davalarında WhatsApp (https://www.whatsapp.com/) yazışmalarının delil olarak kullanılabilmesi mümkündür. Ancak bu yazışmaların mahkemeye sunulması noktasında usule uygun davranmak önemlidir. Bunun için hususun öncelikle dava dilekçesinde vakıanın ispatı için kullanılacağı şeklinde belirtilmesi gerekmektedir. Davaların dilekçeler aşaması, yazılı aşamayı oluşturmaktadır. Tarafların dilekçe vasıtasıyla şikâyetlerini, savunmalarını vs. belirttikleri aşamadır.

İddiaların kanun gereği ileri sürülebilmesi için yazılı aşama olan dilekçeler aşamasında bu hususlar belirtilmelidir. Yazılı aşamanın bitmesiyle beraber WhatsApp deliline dayanılmamışsa sonradan mahkemeye sunulmasının herhangi bir hukuki geçerliliği olmayacaktır. Bahse konu yazışma kayıtlarının usulen uygun sürede mahkemeye sunulması gerekir. Çünkü yazılı aşama sonrasında mahkemeye sunulması mümkün değildir. Bu yüzden delil olarak kullanılmayacaktır.

Son yıllarda öne sürülen hukuki nedenin ispatı açısından sıklıkla whatsapp konuşmaları, Whatsapp üzerinden yapılan yazışmalar, Fotoğraf paylaşımları, ses kayıtları gibi durumlar boşanma davasında delil olarak kullanılmaktadır. Özellikle Whatsapp üzerinden eşlerin tehdit edilmesi, hakarete uğraması, yine Whatsapp üzerinden yapılan tartışmalar boşanma davasında delil olarak sunulabilmektedir. Burada bilirkişi incelemesi ile Whatsapp konuşmalarının gerçekliği ortaya çıkarılıp boşanmada ispat aracı olarak Whatsapp Konuşmaları kullanılabilir.

bosanma davasinda whatsapp yazismalarini delil olarak kullanabilir miyim yargitay
bosanma davasinda whatsapp yazismalarini delil olarak kullanabilir miyim yargitay

Boşanma Davasında WhatsApp Yazışmaları Delil Olur mu Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2022/2910 E. 2022/5235 K. Sayılı Kararı

  • Boşanma Davasında WhatsApp Yazışmaları Delil Olur mu?

Davacı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan ve erkek tarafından da içeriği kabul edilen mesaj kayıtlarına göre, whatsapp sohbet programı üzerinden erkeğin kadına, başka bir kadın görseli ile birlikte “kalan bu var sen yoksun” şeklinde mesaj gönderdiği anlaşılmaktadır. Anılan bu mesajın gönderildiği zamanın tespiti amacıyla gerekirse bilirkişi incelemesine de başvurulmak suretiyle araştırma yapılması, mesajın tarafların birbirlerine ait kusurları affetmiş olduğu 14.12.2017 tarihli otel konaklamalarından önce mi sonra mı gerçekleştirildiğinin açıklığa kavuşturulması ile varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2019/1601 E., 2019/8698 K., 16.09.2019 Tarih

  • Boşanma Davasında WhatsApp Yazışmaları Delil Olur mu?

Davacı-karşı davalı kadın, erkeğin güven sarsıcı davranışları vakıasına ilk kez davalı-karşı davacı erkeğin karşı dava dilekçesine verdiği cevap dilekçesinde dayanmış ve erkeğin davacı-karşı davalı kadının arkadaşına sosyal medyadan mesajlar gönderdiğini belirtmiştir. Davalı-karşı davacı erkeğe kusur olarak yüklenen güven sarsıcı davranışa konu olan mesaj kayıtları davacı-karşı davalı kadının delil listesi ekinde sunulan ve erkeğin, kadının arkadaşı dışında, başka bir kadınla yaptığı yazışmalardır.

Bölge adliye mahkemesi kararında, erkeğin yazışmaları kabul ettiğinden bahisle, erkeğin başvurusunun esastan reddine karar verilmişse de fiili ayrılık döneminde yapıldığı ileri sürülen yazışmaların tarihi belli değildir. Bunun yanında, davalı-karşı davacı erkeğin fiili ayrılık döneminde üçüncü bir kişi ile yaptığı yazışmaların davacı-karşı davalı kadın tarafından ne şekilde elde edildiği belli olmadığından, hukuka aykırı olan bu delile itibar edilerek davalı-karşı davacı erkeğe kusur yüklenmesi yerinde olmamıştır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık