bilisim yoluyla islenen hakaret sucu nedir
Çağımızda yoğun olarak kullanılan ve insanların vazgeçilmez bir kullanım aracı olan internet iletişim aracı ve buna bağlı olarak kullanılan sosyal medya ağlarının doğru olarak kullanılmaması halinde bir çok suç tipiyle karşılaşabilirsiniz. Türk Ceza Kanunun kapsamında kişinin onur, şeref, haysiyet gibi değerlerinin toplum nazarında korunması ve bu değerlere yapılacak olağan saldırıların ortadan kaldırılması gereklidir. Bu da yapılacak suç duyurusu ile mümkündür. Bilişim yoluyla işlenen hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1 ve 125/2’de düzenlenmiş olup bahse konu kanun hükmü şu şekildedir:
Madde 125-

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Bilişim Yolu İle Hakaret Etmek Suç Mudur?

Gelişen teknoloji ile birlikte günlük hayatın da vazgeçilmez bir unsuru haline gelen internet, birçok işi kolaylaştırmasının yanı sıra bazı olumsuzlukların da daha rahat bir şekilde meydana gelebilmesine mahal vermiştir. Türkiye sınırları içerisinde de yüksek kullanım oranına sahip olan mail sunucuları, Facebook, Twitter, Instagram ve çeşitli sözlük platformları gibi dijital ortamda faaliyet gösteren internet siteleri vasıtasıyla insanların hakaret suçunu işlemeleri ve bu bağlamda ceza almaları yahut soruşturma geçirmeleri günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir durum haline gelmiştir. TCK m.125/2 ‘de hakarete konu fillin “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde…” şeklinde devam eden hüküm açık şekilde internet ortamında gerçekleşen hakaretin de suç teşkil edeceği konusunu açıklığa kavuşturmaktadır. Hakaret fiili mail yolu ile muhataba ulaştırılabileceği gibi, sosyal medya platformları üzerinden paylaşımlara yorum yapılmak suretiyle olabilir yahut kişiyi hedef alan paylaşım ya da direk olarak kişiye atılacak bir özel mesaj ile de gerçekleştirilebilir.

Bilişim yoluyla işlenen hakaret suçu sayılan nedenlerle büyük bir kitlenin karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Bu sebeple karşılaştığımız sorulardan biri de tarafıma internet üzerinden hakaret edildi ne yapmalıyım şeklindedir. Bu sorunun da cevabına değindiğimiz yazımızda bilişim yoluyla şahıslar hakkında gerçekleştirilen hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu’ndaki hangi maddelere göre cezalandırıldığını da anlatmış olduk.

Tarafıma İnternet Üzerinden Hakaret Edildi Ne Yapmalıyım?

Bilişim yoluyla işlenen hakaret suçu şikayete bağlı bir suç olup, zamanaşımı içeren yani mağdura suçun failinin yahut hakaret fiilinin öğrenildiği tarihten itibaren altı aylık şikayet etme süresi tanıyan bir suçtur. Hakaret ile ilgili şikayetler kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılmaktadır. İnternet, bilginin çok hızlı yayılıp bir o kadar da hızlı toplanabildiği bir ortam olduğu için konu ile ilgili delillerin toplanması ve failin bulunması zorluğu da göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur.

Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Ceza avukatı olarak, gıyabında hakarete uğrayan, onur, şeref ve haysiyetine saldırılan mağdur müvekkillerimiz ile ilgili gönderinin bir an evvel sanal ortamdan kaldırılması, şikayetin yapılması ve takibi ile ilgili gerekli tüm hukuki prosedürü uygulayarak mağduriyetlerinin giderilmesi için titizlikle çalışmaktayız. Aynı şekilde kovuşturma aşamasında davaya müşteki olarak katılarak, hakarette bulunan sanığın en adil ve doğru cezayı almasını sağlıyoruz. Bu nedenle avukat tutmak zorunlu mu sorusunun cevabı karşılaştığınız durumun somut niteliği ile yakından ilgilidir.

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Instagram/Twitter/Face)