Bıçak Taşımak Suç mu? Taşınması Yasak Olmayan Bıçaklar

Bıçak Taşımak Suç mu? Taşınması Yasak Olmayan Bıçaklar

bicak tasimak suc mu

Bıçak taşımak suç mu? Bıçak taşımak, Türkiye’de genel olarak suç olarak kabul edilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi, genel güvenliği, huzuru ve düzeni bozabilecek her türlü aleti izinsiz olarak taşımayı suç kabul eder. Bıçak taşımak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında suçtur. 6136 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine göre: “Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.” Fakat bazen bıçağın boyutu, türü ve taşıma amacına bağlı olarak suç olup olmaması değişebilir. Yani genel olarak bıçak taşımak suçtur olduğunu söylemek doğru olmaz. Günlük hayatta, etkinliklerde ve güvenlik amacıyla bıçak ve benzeri aletler sıklıkla taşınıyor. Yine bir suçun 6136 sayılı kanun kapsamındaki aletlerle işlenmesi, suçun cezasında arttırım sebebi olabiliyor. Aynı zamanda bu kanun kapsamında, suç teşkil eden aletlerle ilgili ayrıca TCK kapsamında ceza verilmektedir. Bıçak taşımanın cezası hapis cezası ve adli para cezasıdır. Bıçak taşımada kişilerin kullanım alanı ve bir olaya karışılmış olması halinde incelenen bazı detaylar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Yasak olmayan bıçak ve alet kullanımları
 • Kullanılan bıçağın delici, kesici ve öldürücü sonuçları
 • Kullanılan ve taşınan bıçağın cm
 • Bıçağın satışını yapmak, satışına aracı olmak ve bıçağı üzerinde bulundurmak
 • Ruhsatlı olup olmaması

Yukarıda belirtildiği alanların hepsi inceleme alanına girer bu incelemeler sonucunda alınan kararlar uygulanır. Bıçak taşımanın yasak olup olmadığı konusunda, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna bakmak gerekir. Bu kanuna göre, belirli tipte aletlerin taşınması tamamen yasaktır. Ancak bazı durumlar için istisnalar vardır. Bıçak taşımanın yasak olması için kanunda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikleri taşımayan bir bıçağı taşıyan kişilerin cezalandırılması hukuken mümkün değildir. 6136 sayılı kanun bıçak ve diğer yasaklı aletler hakkında olup, 10.07.1953 tarihli 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’la Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması hususunu düzenlenmiştir.

Bıçak Taşımak Suç mu?

Bıçak taşımak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında suçtur. 6136 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine göre: “Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.” Günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan bıçak, çakı vb. kesici aletleri, çoğu kişi dışarı çıkarken bile yanında bulunmaktadır. Örneğin; dağcılık, kampçılık veyahut izcilik sporları ile uğraşan bireylerin mutlaka yanında bulundurdukları bu aletler, son zamanlarda adeta gündelik bir eşya gibi ya da güvenlik amaçlı olmak üzere vatandaşlar tarafından da muhafaza ediliyor. Ancak bu noktada, söz konusu delici aletlerin bireylerin muhafaza etmesinde, üstünde bulundurmasında kanunen bir sakınca  olup olmadığı husus veyahut böyle bir yasak var mıdır var ise suç sayılacak mıdır konularına değinmek gerekecektir. Bıçak taşımak suç mu sorusunun cevabı bu nedenle önemli bir konudur. Ceza hukuku bakımından bir suçun 6136 sayılı kanun kapsamında sayılan aletler ile işlenmesi suçun ağırlaştırıcı sebebi olabilir. Aynı şekilde 6136 sayılı kanun kapsamında suç teşkil eden aletler ayrıca cezalandırılmaktadır. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu  bıçak türleri şunlardır;

 • kama,
 • hançer,
 • saldırma,
 • şişli baston,
 • sustalı çakı,
 • pala,
 • kılıç,
 • kasatura,
 • süngü,
 • sivri uçlu ve oluklu bıçaklar,
 • topuz,
 • topuzlu kamçı,
 • boğma teli veya zinciri,
 • muşta,
 • salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerdir.

Toplumun barış, huzur, güvenliğini sağlamak adına bazı aletlerin taşınması, satılması, üretilmesi gibi fiiller suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler 6136 sayılı kanun bıçak Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ile yapılmıştır.

 • 6136 Sayılı Kanun’un 15. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adl. para cezasına hükmolunur.”
 • 6136 sayılı Kanunun 15. maddesinin 2. fıkrasına göre “Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.”
 • 6136 sayılı kanunun 15. maddesinin 3. fıkrasına göre “Bu Kanunun 4’üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.”
 • 6136 sayılı kanunun 15. maddesinin 4. fıkrasına göre “Bu Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”

6136 sayılı kanunun 4. maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 6136 sayılı kanunun 1. fıkrasına göre cezalandırılır. Yani altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur. Bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde ikinci fıkradaki cezalara hükmolunur. Yani 1. fıkraya göre verilecek cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.

6136 sayılı kanunun 4. maddesinin 3. fıkrasında “Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerleri…” şeklinde sayılmıştır. Bu fıkrada belirtilen yivli ve yivsiz silah, bıçak ve diğer aletleri hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar üç aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

bicak tasimak yasak mi
bicak tasimak yasak mi

Bıçak Taşımak Yasak Mıdır?

Bu konuda 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununda düzenlenmiştir. İlgili kanuna göre; ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı ve bulundurulması özel kanunla veya kararla yetki verilmedikçe yasaktır. Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması söz konusu Kanun hükümlerine tabi değildir. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu aynı Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir. Bıçak taşımak yasak mı ? Yasal düzenlemeler bakıldığında yasaktır.

Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanunu ile bu yasağa bir takım istisnalar getirilmiş olup; yalnızca sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması serbest bırakılmıştır. Ayrıca yukarıda belirtili bıçak ve aletlerden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verileceği de düzenlenmiştir.

Örneğin, Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından 2019 / 27628 E. 2020/357 K. sayılı ve 08.01.2020 tarihli karar: Olay günü sanığın yanında arkadaşı Şahin Ş…. ile kolluk güçlerince yakaladıkları, şahısların üzerinde yapılan aramada Şahin Ş… isimli şahsın üzerinden 440 staınless steel ibareli sustalı çakı, sanığın üzerinde ise kelebek tabir edilen bıçağın çıktığı, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarının 05.04.2012 tarihli raporu ile Şahin Ş…’nin üzerinde çıkan bıçağın taşımakta olduğu nitelikler bakımından 6136 sayılı Yasanın 4. maddesine yasak olarak belirtilen sustalı çakı benzerlerinden olduğu, ancak; sanıkta ele geçen bıçağın 6136 sayılı Yasanın 4. maddesinde belirtilen yasak niteliğe haiz bıçaklardan olmadığının belirtilmesi karşısında sanığın atılı suçtan, beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 08.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.” Şeklinde olup söz konusu nitelikleri taşımayan bıçağı taşıyan kişiye ceza verilmemesi gerektiğini, söz konusu nitelikleri taşıyan bıçağı taşıyan kişiye ise ceza verilmesi gerektiğine ilişkindir.

Bıçak taşımak suç mu konusunda emsal kararları Yargıtay’ın sitesinde ulaşabilirsiniz. https://www.yargitay.gov.tr/
bicak tasimak cezasi
bicak tasimak cezasi

Bıçak Taşımanın Cezası

Kabahatler Kanunu’na göre 189 TL idari para cezası kesilir. Bu cezalar çakı, muşta, bıçak, sopa, delici, kesici ve zarar verecek bütün aletler için geçerlidir. Kanun koyucu bazı bıçakların taşınmasını ve bulundurulmasını yasaklamış ve karşılığında ceza öngörmüştür. Buna göre 6136 sayılı kanun md.15 yasak bıçakları satanlar, satın alanlar taşıyanlar ve bulunduranlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası alacaklardır. Ayrıca bu kişilere yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacaktır.  2024 yılında Bıçak Taşımanın Cezası ise yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezasıdır. Dolayısıyla en düşük miktar para cezası 500 TL olacaktır. En yüksek bıçak taşıma ise TCK md.52’ye göre 730 gün karşılığı para cezasıdır. Bu nedenle en yüksek bıçak taşıma cezası 73.000 TL’dir. Bıçağın büyüklüğü ve zarar verici özelliğine göre en düşük ve en yüksek ceza arasında bir ceza verilecektir.

6136 numaralı kanunun 4. maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. Bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ceza yarıdan bir katına kadar artırılır . 6136 numaralı Kanunun 4. maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kaç Cm Bıçak Taşımak Yasaktır?

Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı ve bulundurulması özel kanunla veya kararla yetki verilmedikçe yasaktır. Söz konusu çakı, bıçak vb. gibi suç aleti vasfında olan aletlerin bulundurulması yasak olduğu kadar da suç sayılmaktadır.

Kabahatler Kanunu’na göre delici, kesici, öldürücü, yaralayıcı alet taşıyan kişiler işleme tabi olup, söz konusu kişilere 189 Türk Lirası para cezası ya da Adli Sicil Kayıtları incelenerek ya da hal ve şartlara göre kişinin  saldırıda kullanma amaçlı bulundurma durumuna göre  3 aya kadar hapis cezası verilmektedir. Bu noktada yasal işlem yapma ya da ceza verme hususunda pratikte işleyen sistem;  kesici, delici ve bereleyici her türlü aletin kamu güvenliği açısından oluşturduğu tehlike, yer, zaman ve taşıyan kişinin suç eğilimi gibi kıstasların göz önünde bulundurulması ile oluşmaktadır.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre, aşağıdaki bıçakların taşınması yasaktır: Kama, hançer, saldırma, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ve buna benzer saldırı veya savunmada kullanılan aletler
Bu bıçakların boyutu ne olursa olsun, taşınması yasaktır. 6136 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre, aşağıdaki bıçakların taşınması, belirli koşullara tabi olarak yasaldır:

 • Ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletler
 • Bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzeri kesici ve delici aletler
 • Bu bıçakların boyutu, bıçakların kullanım amacına göre değişebilir. Örneğin, mutfak bıçakları genellikle 10-15 cm uzunluğundadır. Bu nedenle, mutfak bıçakları, ev gereçleri olarak kabul edildiği için, 10 cm’den uzun olsalar bile taşınması yasaldır.

Sonuç olarak, kaç cm bıçak taşımanın yasak olduğu, bıçağın boyutuna ve türüne bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, saldırı veya savunmada kullanılabilecek nitelikte olan bıçakların taşınması yasaktır.

X
kadim hukuk ve danışmanlık