astsubayliktan subayliga gecis sartlari

Sıklıkla astsubaylıktan subaylığa geçiş nasıl olur? Zor mudur? Astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı ne zaman? Şeklinde sorular geldiği için bu makaleyi yazmaya karar verdik. İyi okumalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylıktan subaylığa geçiş belirli dönemlerde ilan açarak gerçekleştirilir. Bu ilanlarda hangi birime ne kadar kontenjan açtığı ilan edilir. İlanda başvuru şartları, süresi ve usulü gibi detaylar belirtilir. Adaylar bu takvime uyarak başvurularını yapabilirler.

Astsubaylıktan subaylığa geçişte astsubaylara sadece 3 hak veriliyor. Fakat idare bu konuda esneklik tanıyabilmektedir. Bu sınavı geçmek için ciddi manada hazırlanmak lazım. Bunun için önce subaylığa geçiş sınav konularını bilmeniz gereklidir. İkinci olarak da doğru kaynaktan doğru bilgiyi almanız gerekli.

Astsubaylıktan subaylığa geçen askeri personel, tüm rütbelere yükselebilmektedir.

TSK bünyesinde astsubay olarak görev yapan personel subaylığa geçiş yapabilir. Bunun için aranan genel şartlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Astsubaylıktan subaylığa geçiş şartlarını açıklamadan önce şunu belirtmek isteriz. Şayet tüm şartları taşıyor ve subaylığa geçiş için başvurunuz reddedilmişse 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmanız gereklidir. Askeri avukat için bu https://kadimhukuk.com.tr/makale/askeri-ceza-avukati/ makalemizi okuyabilirsiniz.

Sıklıkla astsubaylıktan subaylığa geçiş nasıl olur? Astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı ne zaman? Şeklinde sorular geldiği için bu makaleyi yazmaya karar verdik. İyi okumalar dileriz.

astsubayliktan subayliga gecis sinavi

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Şartları

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 109. madde astsubaylıktan subay olma şartlarını düzenlenmiştir. 109. madde uyarınca;

 • Yeterli sayıda kontenjan açılmış olması (Alımlar piyade, tank, hava, istihkam, muhabere, ikmal ya da bakım gibi branşlarda yapılır. Her bir alan için ayrı ayrı kadro belirlenir. Hukuk sınıfında alım yapılmaz.)
 • En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirmiş olmak,
 • Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde olmak,
 • Astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak,
 • Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak,
 • Askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak,
 • Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak,
 • Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır. (Seçim hakkı en yüksek puanlı olandan başlar.)

Bu şartları taşıyanlar belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen olurlar.

Yukarıda sayılan şartları sağlayan astsubaylar kara ağı personel yönetim bilgi sistemi (PYBS) (https://pybs.kkk.tsk.tr/IntPybs/PagesAnonim/MainPage) üzerinden başvuru yapacaktır. Başvurusu kabul edilen astsubayların belge teslimini bağlı bulunduğu birliklerine yapması gerekir. Daha sonra ilan edilen gün ve saatte subaylık için yazılı sınav yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Daha önceden belirlenen kontenjan kadar subay alımı yapılır.

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı

Astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Kurmay Bakanlığının sitesinde duyurulur. İlanları takip etmek gereklidir. Aynı zamanda birliğinizde bu bilgi size verilir. İlan edilen takvim doğrultusunda başvuru, sınav, eğitim, mülakat gibi süreçler gerçekleştirir.

Şayet astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup harekat görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.

Astsubaylıktan subaylığa geçiş kontenjanları : Yukarıda da bahsettiğimiz gibi; Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylıktan subaylığa geçiş belirli dönemlerde ilan açarak gerçekleştirilir. Bu ilanlarda hangi birime ne kadar kontenjan açtığı ilan edilir.

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınav Soruları

 • İç Hizmet Kanunu
 • İç Hizmet Yönetmeliği
 • Askeri Ceza Kanunu
 • Askeri Disiplin Kanunu
 • TSK Personel Kanunu
 • KKK Devamlı Emirler Muhtırası
 • Karargah Hizmetleri Yönergesi
 • Anayasa
 • Tarih
 • Genel Kültür
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik için Kollukla İlgili Sair Mevzuat

Subay istihdam edilecek sınıf ilgili talimatname, yönetmelik, yönergelerde bilinmelidir. Her kuvvet üstteki ana konulara ek olarak kendi alanına özel mevzuattan da sorumlu tutmaktadır.

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Yaş Sınırı

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Geçici 47. maddesinde yaş sınırlarına ilişkin şu düzenlemelere yer verilmiştir:

‘’ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,

a) 3713 sayılı Kanun kapsamında icra edilen görevlerde yaralanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malulü kabul edilen ve ilgili mevzuata göre göreve devam etmesi uygun görülen astsubaylardan, müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla kırk yaşını bitirmemiş olanlara, hizmet yılı hariç 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,

b) Yedinci hizmet yılını tamamlamış ve on dördüncü hizmet yılını bitirmemiş olan bu Kanun kapsamında istihdam edilen astsubaylardan müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 40 yaşını bitirmemiş olanlara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,

müracaat hakkı verilir.

Astsubaylıktan Subaylığa Sınavsız Geçiş

Astsubaylıktan subaylığa sınavsız geçiş mümkün değildir. Üstte belirtilen şartlar doğrultusunda sınav ve mülakat yapılır. Başarılı olan adaylar sonrasında eğitime tabi tutulur ve atanır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında mülakat ile alım yapılmış olsa da bu tek sefere mahsustu.

Sınavı geçen personellerden; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler.

Bu personeller, astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subay nasbedilir.

Astsubaylıktan Subaylığa Geçişte Engel Suçlar

Astsubaylıktan subay olmaya engel haller aşağıda belirtilmiş olup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsalar da subay olamazlar.

astsubayliktan subayliga gecise engel suclar
Paylaş