Askeri Ceza Kanunu 92. Madde

Askeri Ceza Kanunu 92. Madde

askeri ceza kanunu 92 madde

Askeri Ceza Kanunu 92. Madde

Tahrik Suretiyle Madunun Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği

 1. Bir amir veya mafevk, askeri nizamlara ve askerlik kaidelerine mugayir muamelede bulunmak, yahut makam ve mevkiinin salahiyetini tecavüz etmek suretleriyle madunu tahrik eyler ve madun bu tahrik sebebiyle 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ve 91 inci maddelerde yazılı suçlardan birini hemen yaparsa, Türk Ceza Kanununun elli birinci maddesine göre madunun cezası hafifletilir.
 2. Birinci fıkradaki tahriki yapanlar tahrikin nevi ve mahiyetine göre 116, 117 ve 118. maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılır.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 92
askeri ceza kanunu 92

Askeri Ceza Kanunu 92. Madde Açıklaması

Astın, amir veya üstüne karşı işlediği maddede sayılan suçlar nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilmesi için, haksız tahrike ilişkin tüm şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu şartlar:

 1. Amir veya üst, tahrik teşkil eden bir fiili gerçekleştirmiş olmalıdır.
 2. Bu fiil haksız fiil olmalıdır.
 3. Bu fiil astta öfke veya şiddetli bir elem doğurmuş olmalıdır.
 4. Suç, bu öfke ve şiddetli elemin tepkisi olmalıdır.

Kişilerin haksız bir harekete gösterdiği tepki le haksız tahriki teşkil eden fiil arasında bir nedensellik bağı bulunmalıdır. Yani haksız hareket ile gösterilen tepki arasında açık ve kesin bir ölçüsüzlük varsa, haksız fiil ile failin ruhsal durumu arasındaki nedensellik bağının bulunduğu ileri sürülemeyeceğinden haksız tahrikin varlığından da söz edilemez.


Askeri Ceza Kanunu 92. Madde Tahrik Suretiyle Madunun Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 17.01.2008-10/10

 • Askeri Ceza Kanunu 92. Madde
 • Tahrik Suretiyle Madunun Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği

Astın disiplin cezasını gerektirebilecek şekildeki davranışına karşı amir veya üstün aşırı tepki göstererek tahribat oluşturacak derecede astına karşı müessir fiilde bulunması astın işlediği üste fiilen taarruz suçu bakımından haksız tahrik teşkil eder.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 15.03.2007-23/18

 • Askeri Ceza Kanunu 92. Madde
 • Tahrik Suretiyle Madunun Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği

Astın disiplin cezasını gerektiren saygısızca davranışlarını uyarıya rağmen ısrarla sürdürmesi, üstüne bu kişiye karşı işlediği asta müessir fiil suçu yönünden haksız tahrik oluşturur.


Askeri Yargıtay 3.Daire: 12.11.2013-1228/1226

 • Askeri Ceza Kanunu 92. Madde
 • Tahrik Suretiyle Madunun Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği

Er olan sanığın, “Yardım et de işimizi bitirelim!” demesi üzerine mağdurun “Bana kelime oyunu yapma lan, sen kim oluyorsun, ben onbaşıyım, ben iş yapmam, sen yapacaksın, s.krim işini de seni de” şeklinde konuşması kendisine karşı sanığın işlediği üste fiilen taarruz suçu bakımından haksız tahrik oluşturur.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 25.07.2013-481/944

 • Askeri Ceza Kanunu 92. Madde
 • Tahrik Suretiyle Madunun Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği

İlk haksız hareket sanıktan gelse dahi; küfür ile yumruk arasındaki oransızlık gözetildiğinde sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılması gerekir.


Askeri Kanunu 92. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık