Askeri Ceza Kanunu 76. Madde

Askeri Ceza Kanunu 76. Madde

askeri ceza kanunu 76 madde

Askeri Ceza Kanunu 76. Madde

Tutukevi veya Cezaevinden Kaçmak veya Kaçmaya Aracı Olmak

Askeri tutukevi veya cezaevinden kaçmak veya kaçmaya aracı olmak suçlarını işleyen asker kişiler hakkında, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Dördüncü Bab Yedinci Faslında yer alan hükümler uygulanır. Ancak, askeri ceza ve tutukevlerinden altı gün veya daha fazla süre ile kaçan asker kişilere verilecek hapis cezası veya asıl cezaya ilave olunacak hürriyeti bağlayıcı ceza bir yıldan az olamaz.

Askeri Ceza Kanunu 76. Madde Açıklaması

Madde, askeri tutukevi ve cezaevinden kaçmak ve kaçmaya aracı olmak suçlarını askeri suç olarak düzenlemiştir.

Askeri mahkemelerce verilen tutuklama kararları ve asker kişiler hakkında verilen cezaların ve tutuklama kararlarının infaz yerini düzenleyen Askeri Ceza Kanunu’nun 39.maddesi 15.05.2017 tarih ve 694 sayılı KHK’nın 203.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece mahkemelerce verilen cezaların ve tutuklama kararlarının askeri ceza ve tutukevlerinde infazına son verilmiştir. 694 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 25.05.2017 tarihiden önce işlenmiş olanlar hariç, bu maddede yazılı suçların işlenmesinde fiilen olanak yoktur.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 76
askeri ceza kanunu 76. madde

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık