Askeri Ceza Kanunu 69-70. Madde

Askeri Ceza Kanunu 69-70. Madde

askeri ceza kanunu 69 madde

Askeri Ceza Kanunu 69. Madde

Düşman Tarafında, Düşman Karşısında, Mahsur Mevkiden Kaçanların Cezası

 1. Düşman tarafına kaçan ölüme mahkum edilir.
 2. Düşman karşısında veya mahsur bir mevkiden kaçan müebbet veya muvakkat ağır hapis ile cezalandırılır. Vahim hallerde ölüm cezası verilebilir.
 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 
askeri ceza kanunu 69
askeri ceza kanunu 69

Askeri Ceza Kanunu 69. Madde Açıklaması

Madde, düşman tarafına, düşman karşısında veya mahsur bir mevkiden kaçmak fiillerini, suç olarak düzenlemektedir. Söz konusu suçlar, sırf askeri suç olduğu gibi, niteliği itibarıyla, savaş zamanında işlenebilir. Dolayısıyla bu suçtan dolayı verilen hapis cezası ertelenemez, seçenek yaptırımlara çevrilemez ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.

Düşman tarafına kaçmış sayılmak için, suçun doğrudan doğruya düşman tarafına geçilmek suretiyle işlenmesi şart değildir, savaş sırasında garnizondan kaçarak ve firar hali devam ederken düşman tarafına geçmek suretiyle de suçun işlenmesi mümkündür. Suçun oluşması açısından, düşman tarafına kaçan failin, düşman askeri hizmetine girmek kastının bulunup bulunmamasının önemi yoktur. Failin, düşmanın egemen olduğu bölgeye girmesiyle suç tamamlanır. Ancak fal, ateş altında kalması nedeniyle geri dönecek olursa, suçun teşebbüs derecesinde kaldığı kabul edilir.

Madde geçen ölüm cezaları, “ağırlaştırılmış müebbet hapis” olarak, ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki “muvakkat ağır hapis” ibaresi de 5252 sayılı Kanunun 6/2-a ve Askeri Ceza Kanunu ek 9.maddesi uyarınca “bir yıldan yirmi dört yola kadar” hapis şeklinde okunmalıdır.


askeri ceza kanunu 70
askeri ceza kanunu 70

Askeri Ceza Kanunu 70. Madde

Sözleşerek Firar ve Cezası

 1. İkiden ziyade askeri şahıslar önceden kararlaştırarak toplu kaçarlarsa sözleşerek firar sayılır.
 2. Suçlular yabancı memlekete kaçmışlar ise ön ayak olanlar beş seneden yedi seneye kadar; ön ayak olanlar subay veya askeri memur ise beş seneden on seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılırlar.
 3. Suçlular vatan içine kaçmışlarsa ön ayak olanlar iki seneden beş seneye kadar, ön ayak olan subay veya askeri memur ise beş seneden yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılırlar.
 4. Sözleşerek kaçan diğer suçlular bir seneden üç seneye kadar hapis olunur. Firar yabancı memlekete ise ceza bir kat arttırılır.
 5. Seferberlikte sözleşerek firara ön ayak olanlar ölüm cezasıyla cezalandırılırlar, diğer suçluların cezaları muayyen cezanın yarısı kadar arttırılır.
 6. (Mülga: 14/6/1989-3574/4 md.)

Askeri Ceza Kanunu 70. Madde Açıklaması

Sözleşerek firar suçu çok failli bir suç olup en az üç kişinin önceden anlaşarak toplu olarak kaçmaları ile oluşur. Failler arasında birlikte kaçma konusunda anlaşma bulunması, suçun oluşması için yeterli olup bunun şekli önemli değildir. Sözleşerek firar suçunun teşekkülü için, faillerin her birinde görevi icabı bulunması gereken askeri mahalli izinsiz terk etmek şuur ve iradesinin bulunması yeterlidir. Sözleşerek firar eyleminin gerçekleştiren faillerin tamamının ya da bir bölümünün herhangi saik veya amaçla hareket etmiş olmaları, söz konusu suçun oluşması açısından önem ve değer taşımamaktadır. Buna karşılık faillerin önceden aralarında yapılan anlaşma olmaksızın birbirinden habersiz olarak aynı anda firar etmiş olmaları sözleşerek firar suçuna değil her biri açısından ayrı ayrı firar suçuna vücut verir.

Sözleşerek firar suçu ani suçtur, hareketin yapılması ile suç tamamlanır. Dolayısıyla suçun oluşması için gün unsuru aranmaz. Dolayısıyla bu suç kural olarak teşebbüse müsait değildir. Öte yandan suçun oluşması için faillerin firar etme konusunda anlaşmaları yeterli olmayıp icraya başlamaları dolayısıyla kışla sınırları dışına çıkmaları şarttır. Bu nedenle failler, kışla sınırları dışına çıkmadan fillerden vazgeçmişlerse, gönüllü vazgeçme hükümleri uyarınca, teşebbüsten dolayı cezalandırılmazlar.

Askeri Ceza Kanunu 70. Madde Sözleşerek Firar ve Cezası Asker Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 4.Daire: 15.05.2015-372/388

 • Askeri Ceza Kanunu 70. Madde
 • Sözleşerek Firar ve Cezası

Sanıkların olay günü yat içtimasından sonra R.A.’nın bazı sorunları nedeniyle kışla içerisinde bulunan gölet bölgesine gittikleri, bir süre burada kaldıktan sonra sabaha doğru saat 05.00 civarında koğuşlar bölgesine geldikleri yolundaki istikrarlı savunmalarının aksini ortaya konulamadığından, beraat hükümlerinin ayrı ayrı onanmasına karar verilmiştir.


Askeri Yargıtay 1.Dairesi: 05.05.2015-0332/0338

 • Askeri Ceza Kanunu 70. Madde
 • Sözleşerek Firar ve Cezası

Sanığın, temyize gelmeyen terhisli Hv.P.Er. U.K. ve hakkındaki mahkumiyet hükmü onanan terhisli Hv.P.Er. İ.’ye önayak olması sonucu, 09.09.2008 tarihinde akşam saatlerinde konuşarak beraberce birliklerinden kaçmaya karar verdikleri, akşaç içtimasından sonra birliklerini izinsiz olarak terk ederek firar ettikleri, böylece sanığın terhisli Hv.P.Er U. ve Hv.P.Er. İ ile birlikte sözleşerek firar suçunu işlediği anlaşılmaktadır.


Askeri Yargıtay 1.Dairesi: 24.04.2014-435/423

 • Askeri Ceza Kanunu 70. Madde
 • Sözleşerek Firar ve Cezası

Sanıklardan Çvş. Sefer Ç.’nin, Er M.A. ile Er M. H.D.’den ayrı olarak ve daha önce tek başına birlik dışına çıktığı, geriye dönüp tel örgüden birliğin içine nasıl gireceğinin belirlemeye çalıştığı sırada diğer sanıklarla karşılaştığı ve diğer sanıklara katılıp onlarla birlikte tekrar çarşıya gittiği dolayısıyla suçun maddi unsurunu oluşturan en az üç askeri şahıs tarafından önceden sözleşmesi unsurunun mevcut olayda gerçekleşmediği.


Askeri Yargıtay 3.Dairesi: 24.04.2014-435/423

 • Askeri Ceza Kanunu 70. Madde
 • Sözleşerek Firar ve Cezası

Sanıkların birlik dışına çıkma konusunda irade birliği içinde bulunmaları, sözleşerek firar suçunun “önceden anlaşma” koşulu bakımından yeterlidir.


Askeri Yargıtay 4.Dairesi: 18.02.2013-916/900

 • Askeri Ceza Kanunu 70. Madde
 • Sözleşerek Firar ve Cezası

Sanıkların, aralarında anlaşarak, bulunmak zorunda oldukları kışladan sigara almak maksadıyla beraberce izinsiz dışarı çıkmaları ve aynı gece geri dönmeleri, sözleşerek firar suçunu oluşturur.


Askeri Kanunu 69. ve 70. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

X