0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Askeri Ceza Kanunu 62. Madde

11askeri ceza kanunu 62 madde

Askeri Ceza Kanunu 62. Madde

Müstahkem Bir Mevkii veya Kendi Mevkiini veya Kendisini veya Bir Gemiyi, Bir Tayyareyi Düşmana Teslim Eden Kumandanların Cezası

  1. Aşağıda yazılı olan askeri şahıslar ölüm cezasıyla cezalandırılır:
  2. Müstahkem bir mevkii; müdafaasına hizmet eden bütün vasıtaları kullanıp bitirmeksizin düşmana teslim eden mezkûr mevkiin kumandanı;
  3. Emri altında bulunan müdafaa vasıtalarını ihmal ile kendisine mevdu mevkii terk eden veya düşmana teslim eden kumandan;
  4. Vazifesinin kendisinden talep eylediği her şeyi evvelden yapmayarak emri altına tevdi edilen kıtaatın teslimi silah etmesini intaç edecek surette açık sahrada düşmanla mukavele yapan kumandan;
  5. Askeri bir gemi ve tayyareyi ve yahut mürettebatını düşmana teslim etmemek için vazifenin kendisinden talep ettiği her şeyi evvelden yapmayarak düşmana teslim eden gemi ve tayyare kumandanı;
  6. B ve C fıkralarında yazılı olan cürümlerin failleri az vahim hallerde, beş seneden az olmamak üzere, muvakkat ve yahut müebbet ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.

Askeri Ceza Kanunu 62. Madde Açıklaması

Maddede yazılı suç, sadece asker kişiler tarafından işlenebilen, unsurları ve yaptırımı sadece Askeri Ceza Kanunu’nda gösterilmesi sebebiyle sırf askeri suçlardandır. Ancak bu suçun Devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan bulunduğundan da kuşku yoktur. Bu nedenle Anayasanın 145.maddesi uyarınca barış zamanında asker olmayan kişiler tarafından işlenen bu suça ilişkin davaya, adli yargı ceza mahkemelerinde bakılır. Maddenin 1.fıkrasının (A), (B), (C) ve (D) bentlerinde, hem suçun maddi unsurları hem faili gösterilmiştir.

Ancak tahkim edilmiş, mevki veya uçağın komutanı, maddede sayılan suçların faili olabilir. Komutan, sorumluluğunda bulunan mevkiin savunmasından yalnız başına sorumludur. Daha alt seviyedeki birlik komutanlarının böyle bir sorumluluğu yoktur. Maddenin (B) bendinde yazılı suç bakımından failin kasten hareket etmesi aranmamıştır. Maddenin 1.fıkrasındaki “ölüm “ cezası, “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası şeklinde, 2.fıkradaki “muvakkat veyahut müebbet hapis ağır hapis” ibareleri de, “bir seneden yirmi dört yıla kadar hapis” ve “müebbet hapis” cezası şeklinde okunmalıdır.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın