Ankara Marka ve Patent Avukatı

Ankara Marka ve Patent Avukatı

ankara marka patent avukati

Ankara Marka ve Patent Avukatı I Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimize; başta marka, patent olmak üzere endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, alan adları, telif, bilgisayar yazılımları da dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet konusuna giren hususların tamamında fikri ve sınai haklar hukuku avukatlarımız ile hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerin ticari marka ve ürünlerini uluslararası düzeyde koruma altına alma odaklı çalışma prensibimiz kapsamında fikri mülkiyet alanındaki hizmetlerimiz; hukuk ve ceza alanında davaların yürütülmesi, alternatif çözüm yolları aşamalarında temsil, fikri mülkiyet haklarının tescil edilmesi, fikri mülkiyet haklarına ilişkin sözleşme hazırlanması, tescil başvurularına itirazların yapılması ardından dava aşamasında temsil edilmesi ile gerekli diğer tüm hukuki işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır. Bu aşamaların tamamında fikri ve sınai haklar hukukunda tecrübeli avukatlarımız müvekkillerimize her türlü desteği verecektir. Fikri ve sınai haklar hukukunda başlıca dava türleri;

 • Fikri ve Sınai Haklardan Kaynaklanan Menfi Tespit Davası
 • Tecavüzün Ref’i Davası
 • Tecavüzün Men’i Davası
 • YİDK Kararının İptali Davası
 • Marka Hükümsüzlük Davası
 • Marka İptal Davası
 • Fikri ve Sınai Haklardan Kaynaklanan Tazminat Davaları
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hukukundan Kaynaklı Ceza Davaları
 • Fikir ve Sanat Eserleri ile İlgili Sözleşmeden Kaynaklı Alacak Davaları
 • Fikir ve Sanat Eserleri Davaları
 • Patent Davaları
 • Endüstriyel Tasarım Davaları
 • Entegre Tasarım Davaları
 • Entegre Devre Topografya Davaları
 • Faydalı Model Belgesi Davaları
 • Coğrafi İşaretten Kaynaklı Davalar
 • Telif Hakkından Kaynaklı Davalar

Ankara marka patent avukatı çalışmaları, Kadim Hukuk ve Danışmanlık marka patent hukuku alanında deneyimli olan avukatları tarafından yürütülmektedir. Makalemizde Ankara marka patent avukatı çalışmalarından, sürecin işleyişinden, Ankara marka patent avukatı ücreti ve iletişim bilgilerini hakkında bilgi verilecektir.

ankara marka patent avukati kimdir
ankara marka patent avukati kimdir

Marka – Patent Avukatı Ne İş Yapar?

Avukatlar genel itibariyle iş hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, aile hukuku vb. gibi her alanda faaliyet gösterebilmektedirler. Dolayısıyla, marka-patent avukatı gibi özel bir avukatlık türü de bulunmamaktadır. Ancak, kimi avukatların marka ve patent alanında daha yoğun bir şekilde uğraştığı ve özel olarak bu alanda uzmanlaştığı görülmektedir. Bu nedenle bu avukatlar uygulamada marka patent avukatı olarak bilinmektedir. Marka Patent avukatlarının en çok kullandığı kanun Sınai Mülkiyet Kanunudur. Bu kanun kapsamında marka patent avukatları müvekkillerini savunur, müvekkillerinin yararına olacak en uygun çözümü bulmaya çalışırlar.

Marka-Patent alanında uzmanlaşan tecrübe sahibi avukatlar müvekkillerine şu hizmetleri vermektedirler:

 • Marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması,
 • Marka ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti
 • Marka tescil işlemleri,
 • Marka tescilinin reddedilmesi halinde itiraz için gerekli mercilere başvuru yapma,
 • Tescil edilmiş markanın hak sahibi olmayan üçüncü kişilerce ihlal edilmesi durumunda gerekli yasal yollara başvurma,
 • Baskın ve el koyma,
 • Marka, patent ve tasarım rehni, lisansı ve haczi,
 • Marka hakkına tecavüz edilmesi halinde ihtiyati tedbir konulması, tazminat sorumluluğu ve cezai sorumluluk için gerekli başvuruların yapılması,
 • Markada unvan ve adres değişikliği yapılması,
 • Markada yenileme ve marka devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti
 • Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin gerekli belgelerin temin edilerek başvuru yapılması,
 • Tasarım ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Tasarım ile ilgili tescil başvurusu işlemleri,
 • Tasarım hakkına tecavüz durumunda gerekli hukuki ve cezai sürecin takip edilmesi,
 • Patente ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Buluşun patent verilmeye uygun olup olmadığını denetleme uygun görüldüğü takdirde patent başvuru sürecini yürütme,
 • Buluşun ilerletilmesi durumunda ek patent başvurusu veya gizlilik hallerinde gizli patent başvurusu ve sürecin takibi
 • Haksız rekabet halinde dava sürecinin yürütülmesi,

Yukarıda da yer verildiği üzere, marka patent avukatı fikri sınai haklara ilişkin hemen hemen her işi yapabilmektedir. Ancak yapılacak işlemler uzun, zahmetli ve belli bir süreye tabi olduklarından dolayı mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bir avukattan yardım alınması gerekmektedir. Aksi takdirde telafisi olmayan hak kayıpları ortaya çıkabilmektedir.

Marka – Patent Avukatlık Ücretleri 2023 Ne Kadardır?

Ankara’da marka patent davalarına ilişkin tek bir avukatlık ücreti bulunmamaktadır. Her dosya türüne göre avukatlık ücretleri de farklılık göstermektedir. Bu konuda Ankara Barosu’nun yayınladığı ücret tarifesi tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı olmamakla birlikte önemli bir referans noktası olarak kabul edilmektedir.

Ancak burada belirtilen miktarlar somut olayın şartları ve işin mahiyetine göre artırıp azaltılabilmektedir. Ankara Barosu’nun belirlediği tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifesi şu şekildedir:

Uyuşmazlık Türü2022 Asgari Avukatlık Ücreti
Delil Tespit Davası7.815,00 TL
Tedbir Talepli Delil Davası11.500,00 TL
YİDK Karar İptali Davası7.690,00 TL
Hükümsüzlük Davası13.315,00 TL
Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası17.125,00 TL
Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Şikayet ve Takibi11.500,00 TL
Müdahil Vekilliği11.500,00 TL
Sanık Vekilliği20.815,00 TL

Ankara’da Marka-Patent Davaları Ne Kadar Sürer?

Her marka patent dosyası işin niteliği ve mahiyetine göre farklı unsurlar içerir. Bu nedenle hangi dosyanın ne zaman sona ereceği konusunda kesin bir şey söylemek oldukça güçtür. Bu nedenle marka- patent dosyalarının ne kadar süreceğini her dosya için ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

Marka-patent davaları genel olarak uzun ve zahmetli bir süreç içermektedir. Ayrıca mutlaka sürelerin takip edilmesi ve gerekli başvuru yahut itirazların o süreler içerisinde yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu sürelerin kaçırılması telafisi olmayan zararlara sebep olabilir. Ancak tüm bu süreç bir uzman avukat tarafından kolaylıkla halledilebilmektedir. Bu nedenle uzman bir avukattan yardım alınması önemle tavsiye edilmektedir.

ankara marka patent avukati ucretleri
ankara marka patent avukati ucretleri

Marka – Patent Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ülkemizde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu ile ilgili hukuki ilişkilerden doğan dava ve işler Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından görülmektedir. Nitekim, marka ve patent ile ilgili davalar da Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde görülmektedir.

Ancak her ilde fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri yer almamaktadır. Bu tür durumlarda dava açılacak ilde yer alan Asliye Hukuk Mahkemeleri, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla dosyalara bakmakla görevli mahkemelerdir.

Ankara Marka Patent DavalarıGörevli Mahkeme
YİDK Karar İptali DavasıAnkara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
Tecavüzün Önlenmesi DavasıFikri ve Sınai Haklar Hukuk
Delil Tespit DavasıSulh Hukuk Mahkemesi
Hükümsüzlük DavasıFikri ve Sınai Haklar Hukuk
Şikayet ve TakibiFikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
Coğrafi İşaret DavalarıFikri ve Sınai Haklar Mahkemesi

Marka – Patent Davaları Masrafları Ne Kadardır?

Marka-Patent konulu dava masrafları her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Ancak dava açılışı için yapılacak masraflar genel olarak şu şekildedir:

Harç TürüHarç Masrafı
Başvurma Harcı80,70 TL
Vekalet Harcı11,50 TL
Peşin Harç80,70 TL
Gider Avansı550,00 TL
Vekalet Pulu18,15 TL

Marka – Patent Davalarında Avukatın Önemi

Bir markanın tescil edilebilmesi uzun ve çetrefilli bir iştir. Kanunda marka ve patente ilişkin işlemler için belirli süreler öngörüldüğünden bu sürelerin takip edilmesi oldukça elzemdir. Aksi takdirde sürelerin kaçırılması hak sahibi açısından telafisi olmayan zararlara neden olabilmektedir. Ancak bu işlemler işinde uzmanlaşmış avukatlar aracılığıyla daha kolay bir hale gelmektedir.

Marka-patent avukatları sayesinde başvuru için gerekli süreler takip edilir, bu süreler içerisinde gerekli bilgi ve belgeler hazır bir an önce hazır edilir ve başvuru kolay bir şekilde yapılır. Marka hakkının ihlal edildiği durumlarda işinde uzmanlaşmış marka-patent avukatları tarafından ivedilikle gerekli yasal yollara başvurulur. Dolayısıyla marka-patente ilişkin tüm soru ve sorunlarda uzman bir avukata müracaat edilmesi büyük önem arz eder.

Ankara Marka – Patent Avukatı İletişim ve Adres Bilgileri

Fikri ve sınai haklar hukuku, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakları koruyan ve bu hukuki durumlar hususunda yasal düzenlemeler yapan hukuk dalıdır. Eserlerin izinsiz kullanılmasından pazarlanmasına, patent işlemlerinden lisansa kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi eserler üzerinden sahip olunabilecek haklardır.

 • Ankara Marka-Patent Avukat Telefon Numarası : 0312 911 9553
 • Ankara Marka-Patent Avukat Adres : Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA
 • E-Posta Adresi : [email protected]
 • Mesai Saatleri  : Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)
kadim hukuk danismanlik
kadim hukuk danismanlik

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık