adli idari yargida parasal sinirlar 2021

İdari yargıda parasal sınırlar istinaf için 7.630 TL, temyiz için ise 225.850 TL olmuştur.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ek madde (Ek Madde 1) eklenerek hem miktarları artırılan istinaf ve temyiz parasal sınırlarının (HMK m. 341, 362), senetle ispat sınırı (HMK m. 200), senede karşı tanıkla ispat yasağı sınırı (HMK. m. 201) ve temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırların Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmüştür. Aynı şekilde İdari Yargılama Usulü Kanunu da benzer düzenlemeye yer vermiştir. 2021 yılı adli ve idari yargıda parasal sınırlar % 9,11 artmıştır.

İdare Mahkemeleri

 • Tek Hakim ve Duruşma Sınırı  : 57.820 TL
 • İstinaf Sınırı                                 : 7.630 TL
 • Temyiz Sınırı                               : 225.850 TL

Bölge İdare Mahkemeleri

 • Tek Hakimli Davalarda Sınır    : 57.820 TL

İcra Mahkemeleri

 • İstinaf Sınırı                                 : 13.740 TL
 • Temyiz Sınırı                               : 78.360 TL

Senetle İspat Sınırı (HMK 200)

Senete Karşı Tanıkla İspat Sınırı        : 4.880 TL

Asliye Hukuk / Asliye Ticaret/İş/Sulh Hukuk/Tüketici Mahkemeleri

 • Senetle İspat Zorunluluğu Sınırı               : 4.880 TL
 • Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı Sınırı  : 4.880 TL
 • İstinaf Sınırı                                                  : 5.880 TL
 • Temyiz Sınırı                                                : 78.360 TL
 • Temyizde Duruşma Sınırı                          : 117.960 TL
adli yargi 2021 yili temyiz istinaf siniri
adli yargi 2021 yili parasal sinirlar

İdari Yargıda Olağanüstü Kanun Yolları | İYUK 51-53. Madde hakkında detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/idari-yargida-olaganustu-kanun-yollari-iyuk-51-53/

İstinaf Sınırı (HMK m. 341)

2020 senesi için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır 5.390 TL olup, 521 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır, 5.390 x % 9,11 = 491,029 + 5.390 = 5.881,029 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2021 yılı için 5.880 TL olarak belirlenmiştir.

Temyiz Sınırı (HMK m. 362)

2020 sene için istinaf sonrası temyiz sınırı 72.070 TL olup, 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için % 9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için istinaf sonrası temyiz edilebilirlik sınırı, 72.070 x % 9,11 = 6.565,577 + 72.070 = 78.635,577 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2021 yılı için 78.630 TL olarak belirlenmiştir.

Senetle İspat ve Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağına İlişkin Parasal Sınır (HMK. m. 200 )

2020 senesi için senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 4.480 TL olup, 521 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için %9,11 oranında artırılarak uygulanacaktır. Şu durumda 2021 yılı için senetle ispat zorunluluğuna ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır, 4.480 x % 9,11 = 408,128 + 4.480 = 4.888,128 TL.’dir. Ancak 6763 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2021 yılı için 4.880 TL olarak belirlenmiştir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvurularda Bilinmesi Gerekenler

2021 yılı için;

 • 550 TL altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetine başvurulabilir. Ancak zorunlu değil, alternatif çözüm mercilerine başvurulabilir.
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde, 7.550 TL ve 11.330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda ise; il hakem heyetine başvurulabilir. Ancak bu da zorunlu değil, alternatif çözüm mercilerine başvurulabilir.
 • Bu değerlerin üzerinde bir parasal değer uyuşmazlığı söz konusuysa; tüketici hakem heyetine başvurulamaz.
 • Yetkili hakem heyeti: tüketicinin yerleşim yeri veya tüketicinin işleminin yapıldığı yer.