0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Kategori

Aile Hukuku
11evlilik sozlesmesi nedir
Evlilik sözleşmesi, aile içi işleyişi, eşlerin birbirlerine karşı konumunu, malların paylaşımını ve gelir ve giderlerin nasıl olacağını belirleyen, eşlerin iradelerine dayalı kurulan sözleşmedir. Evlilik sözleşmelerinin asıl önemi boşanma sonrası mal paylaşımının nasıl yapılacağını belirlemesidir. Evlilik sözleşmesi, eşlerin birbirlerine olan davranışlarının bir taahhüdü değil, sadece malvarlıklarını düzenlemek için yapılan bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesinin kanundaki karşılığı mal...
Devamını Oku
11anlasmali bosanmada nafaka
Anlaşmalı boşanmada nafaka eşler arasında serbestçe kendileri kararlaştırılır. Protokolde ne yazarsalar o geçerlidir. Fakat bazı durumlarda hakim müdahale edebilir. Tarafların tek başına karar verme iradesi mutlak değildir. Detaylı açıklamak gerekirse; anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası kararlaştırılması tarafların serbest iradesine bırakılmıştır. Yani eşlerin birbirine ödedikleri nafaka konusunda taraflar serbestçe karar verebilir. Fakat çocuk için ödenen iştirak nafakasına...
Devamını Oku
11babalik davasi nedir
Babalık davası; evlilik dışında dünyaya gelen bir çocuğun babası, baba olduğunu kabul etmediği takdirde, anne ya da çocuk tarafından babaya karşı açılan ve bunun sonucunda da babalığın mahkeme kararıyla tesis edilmesini sağlayan davaya denir. Babalık davasının amacı çocuğun biyolojik babasının çocuğu hukuken tanımasıdır. Çocuğun başka bir erkekle soybağının bulunması tanımanın gerçekleştirilmesi önünde engeldir. Çocuğun başka...
Devamını Oku
11velayetin degistirilmesi kaldirilmasi davasi
Velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması davası çocukları ilgilendiren konuların en başında gelir. Velayet davası, çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türüdür. Kanunen reşit olmayan çocukların doğumundan reşit olana kadar olduğu dönem içerisinde çocuğun anne ve baba tarafından bakılması, eğitimi, korunması, yetiştirilmesi, sahip olduğu hakları, mallarının yönetilmesine kadar hepsine velayet...
Devamını Oku
11istirak nafakasi davasi
İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine bırakılmayan eşin, velayet hakki kendisine verilen eşe, çocuğun bakım ve giderleri karşılığı gücü oranında yapacağı katkıya denir. İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine bırakılan eş tarafından çocuk adına istenir. İştirak nafakası TMK m. 182/2 ve 3. fıkra hükümlerinde düzenlenmiştir. Buna göre, TMK m. 182/2 ve 3. fıkra: velayetin kullanılması kendisine verilmeyen...
Devamını Oku
11bosanma davasi avukatlik ucreti
Boşanma davası avukatlık ücreti; boşanma davasını yürütecek olan avukatlar tarafından, 21 Eylül 2023 tarihinde 32316 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış ve 2023-2024 tarihleri arasında geçerli olacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde en az 17.900,00 TL tayin edilmiştir. Ancak avukatlar genel olarak tayin edilen ücretin altında olmamak kaydıyla işin zorluğuna ve müvekkil ile karşı tarafın durumuna göre bir...
Devamını Oku
11isim degistirme davasi
İsim değiştirme ve soyadı değişikliği davası; davacı, ad veya soyadını tümüyle değiştirmekte veya mevcut isminin önüne veya arkasına yeni bir isim eklenmesi davasına denir. Yani davacının ismi Mehmet iken, Mustafa olmakta ya da Mehmet ismine ek olarak Ümit ismi eklenerek Mehmet Ümit olmaktadır. Türk Hukukunda isim değiştirmeye ilişkin düzenleme 4721 sayılı TMK 27. maddesinde yer...
Devamını Oku
11nafaka artirim davasi harc
Nafaka artırım davası; değişen ekonomik durum sonucunda nafaka alacaklısının, nafaka ödemek ile yükümlüğü olduğu kişiden nafakanın artırılmasını talep ettiği davadır.
Devamını Oku
11nisanlilik nedir
Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Evlilik vaadi içermeyen, sonucunda evlenme niyeti taşımayan birliktelik hukuken nişanlılık sayılmaz. Tarafların geleneklere uygun törenle veya törensiz şekilde ailelerine, akrabalarına ve topluma nişanlandıklarını duyurmuş olmalarını, birbirlerine evlenme vaadinde bulunmaları olarak kabul etmek gerekir.
Devamını Oku
11evlilik birliginde eslerin mali hak yukumlulukleri
Evlilikle birlikte bireylerin sosyal ve kişisel durumları yanında mali durumlarında da birtakım değişiklikler oluşur. Tarafların evlenmiş olmakla mali çıkarlarının zedelenmemesini, dahası evlilik birliğinin getirdiği mali külfetle orantılı mali haklara kavuşmalarını sağlamak gereklidir. Bu nedenle evlilik birliğinin kurulması anından başlayarak evlilik suresince ve evlilik sonrasında ortaya çıkabilecek tüm durumların taraflara getireceği hak ve yükümlülükler kanunlarımızda ayrıntılı...
Devamını Oku
11tek celsede bosanma
Tek celsede boşanma, bir diğer adıyla anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma davasının ilk duruşmasında boşanmaları ile sonuçlanmaktadır. Tek celsede boşanma diğer bir anlatımla ilk duruşmada hâkimin karar vermesi ve davanın sonuçlanması anlamına gelmektedir. Tek duruşmada boşanma genellikle tarafların boşanma davasından önce davanın sonucuyla ortaya çıkabilecek hukuki konular üzerinde anlaşmalarıyla mümkün olmaktadır. Tarafların anlaşmaya varamama durumlarında bir...
Devamını Oku
11narsist esten bosanma
Narsist eşten boşanma süreci oldukça zordur. Evliliklerde bencil ve narsist tavırlar sergileyen eşlere karşı boşanma aşaması akıllara gelmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından ‘’özsever’’ olarak çevrilen narsist kelimesi kişinin kendi benliğine duyduğu abartılı hayranlığı ifade eder. Birçok kişide narsist özellikler görülebilirken narsistik kişilik bozukluğu kişinin yaşamının her alanına yayılmış ileri seviye narsist özelliklerin görüldüğü bir psikolojik...
Devamını Oku
11soybaginin reddi davasi nedir
TMK. 286. maddesi hükümlerine göre babalık karinesinin çürütülmesini sağlayan dava “soybağının reddi davası” dır. Bu davası Aile Mahkemesinde açılır.
Devamını Oku
11bosanma davasinda cocugun velayeti
Boşanma davasında çocuğun velayeti en fazla uyuşmazlık yaşanan konulardan biridir. Çocuklar üzerindeki velayet hakkını anne ve baba birlikte kullanırlar. Velayetin birlikte kullanılması durumuna ortak velayet denir. Ortak velayet; çocuğun anne ve babasının velayet hakkının kapsamındaki hak ve sorumluluklarda, çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak şartıyla müştereken karar alması demektir. Anne veya babadan birinin vefatı gerçekleşirse velayet...
Devamını Oku
11yoksulluk nafakasi
Yoksulluk nafakası, boşanma sonucunda eşlerden birinin yoksulluğa düşecek olması halinde, diğer eşten talep ettiği nafaka türüdür. Boşanmanın mali sonuçlarından biri de nafakadır. Nafakayı talep eden eş kadın veya erkek olabilir. Nafakayı talep eden eş çalışmıyorsa ya da serveti yoksa bu nafakayı talep edebilir. “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için...
Devamını Oku
11hayata kast pek kotu onur kirici davranis
Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış TMK m. 162’de özel bir boşanma davası olarak düzenlenmiştir. Madde 3 fıkradan oluşmaktadır. ‘’Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı...
Devamını Oku
1 2 3 4 6