Trafik Kazası Sonrasında Sigortadan Para Alma

Trafik Kazası Sonrasında Sigortadan Para Alma

trafik kazasi sonrasinda sigortadan para alma

Çoğu zaman trafik kazası geçiren kişiler veyahut trafik kazası sonucu yakınını kaybetmiş olan kişiler yeterli bilgiye sahip olmamalarından dolayı hak kayıpları yaşamaktadırlar. Hak kaybı yaşanmaması için bu konuda bilinmesi gereken en önemli husus “Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Alma” hakkıdır.  Bu konuda kişilerin kusurlu tarafın trafik sigortasına dava açma hakkı mevcuttur. Trafik kazası sonrası sigortadan para alabilmek için sigorta şirketinin istediği gerekli tüm evrakları tamamlayarak sigorta şirketine iletmeniz gerekir. Şayet yaralanmalı bir kaza meydana geldiyse 6 aylık iyileşme süresinden sonra sigortaya trafik kazasına ilişkin heyet raporu sunarak ödeme alabilirsiniz. Sigorta şirketi bu tedavi süreci bitmeden ödeme yapmaz. 2024 yılı trafik sigortası teminatlarına göre, otomobiller için belirlenen araç başına teminat tutarlarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Maddi Hasar

Araç Başına Limit    200.000 TL

Kaza Başına Limit   400.000 TL

 • Sağlık Giderleri

Kişi Başına Limit      2.000.000 TL

Kaza Başına Limit   9.000.000 TL

 • Ölüm ve Sakatlanma

Kişi Başına Limit      2.000.000 TL

Kaza Başına Limit   9.000.000 TL

Sigorta şirketleri genellikle dava açılmadan önce karşı tarafa bir ödemede bulunurlar. Fakat yapılan ödemeler zararlara karşı cüzi miktarlı ödemeler olup mahkeme sonunda hak edilecek olan tazminatlar daha yüksek meblağlılardır. Ancak bu konuda bilgisi olmayan kişiler genellikle sigortadan gelen para ile yetinmek zorunda kalmaktadırlar. Kişilerin sigorta şirketinin ödemeyi taahhüt ettiği miktarı kabul ederek ibraname imzalamaları ileride bu konuya ilişkin dava açılmasının önüne geçmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu makalemizde kişilerin trafik kazası sonrasında sigortadan para almaya ilişkin haklarından bahsedeceğiz.

Kaza Anında Yapılması Gerekenler

Trafik kazası geçirenler elbette sigortadan para (tazminat) alabilir. Bunun için kusurlu araca ait trafik sigortasına karşı dava açılabilir. Sigorta şirketleri genellikle dava açtırmadan ödemeyi isterler. Ancak sigorta şirketlerinin yaptıkları hesaplarlar genellikle mahkeme sonunda alacakları miktardan düşük olmaktadır. Bu ise mağdur olan kişilerin farkında olmadan gerçekte alacakları paradan çok daha azını almalarına ve rıza göstermelerine neden olmaktadır. Hatta sigorta şirketleri böylesi durumlarda bir an önce ödeme yapmak istemektedirler. Çünkü imzalanan ibranameler veya ödenen paralar gelecekte dava açılmasını genellikle önlemektedir. Kişilerin trafik kazalarından sonra sigortadan para talep etme hakkına sahip olmaları için süreci doğru ve eksiksiz bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Şöyle sıralamak gerekir ise;

 • Kaza sonucunda ölü ve yaralıların bulunmaması durumunda kişilerin öncelikle tutanak tutmaları gerekmektedir.
 • Kazada meydana gelen maddi zararların tespit edilebilmesi için araçların ve kaza yerinin fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen hususlar kazaya ilişkin kusur oranlarının tespiti için önemlidir. Daha sonrasında sigorta şirketleri bu kaza oranına ilişkin olarak ödeme yapmaktadırlar.
 • Kazaya karışan tarafta alkollü veyahut ehliyetsiz bir sürücünün bulunması durumunda polis veya jandarmaya haber verilmesi gerekmektedir.
trafik kazasi sonrasinda sigortadan para alma nasil olur
trafik kazasi sonrasinda sigortadan para alma nasil olur

Sigortanın Ödeme Yapacağı Durumlar

Trafik kazası sonucunda kişiler karşı tarafın sigorta şirketine başvuru süreci içerisinde talepte bulunarak bazı tazminat kalemlerinin ödenmesini isteyebilirler. Kişilerin sigortadan talep edebilecekleri ise şöyledir;

 • Maddi Hasar Tazmini: Maddi hasara ilişkin tazmin talebinde kaza sonucunda kişinin aracında oluşan maddi tazminatla giderilebilecek hususlar talep edilebilmektedir. Aracın onarımı için gerekli miktarın tespiti sonucu bu bedel kişiye ödenmektedir.
 • Araç Değer Kaybı: Kazalı araçların satış fiyatları ile kazasız araçların satış fiyatı arasında ciddi farklar vardır. Kazaya karışmış olan araçların yaşamış olduğu değer kayıplarına ilişkin olarak kişiler bir ekspertiz raporu ile sigorta şirketine başvurur ve aradaki değer kaybı miktarını talep edebilirler.
 • Ölüm, Kalıcı Sağlık Sorunu Yaşama, Sağlık Giderleri: Kişinin yaşanan kaza sonucu bir yakınını kaybetmesi, kedisinde kalıcı sağlık sorunları yaşaması ve diğer sağlık sorunlarının mevcut olması durumunda tedavi giderleri sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Sigorta şirketleri kazaya ilişkin belgelerin eline ulaşması ile birlikte 8 günlük süre zarfında kişilerin giderlerini karşılaması gerekmektedir.

Maddi Hasarlı Kazalarda Sigortadan Para Almak İçin Sırası ile Yapılması Gerekenler

 • Kaza tespit tutanağı doldurulmalı.
 • Hasar tespit tutanağı ve aşağıda sayılan diğer belgeler 5 iş günü içerisinde kusurlu tarafın sigorta şirketine gönderilmeli.
 • Sigorta şirketi kaza tutanağını teslim aldıktan sonra hasar dosyası açarak TRAMER sistemine iletir.
 • Tramer incelemesi ardından kazaya ilişkin ödeme miktarı hesaplanır ve ilgili sigorta şirketine gönderilerek kişiye ödeme yapılması sağlanır.
 • Sigorta şirketi tarafından başvurudan itibaren 8 gün içerisinde para ödenmez ise kişi tahkime başvurabilir.
 • Kişi başvurudan itibaren 15 gün geçmesi ve tazminatın ödenmemesi sebebi ile tahkime başvuru zorunluluğu olmaksızın dava yoluna gidebilir.

Trafik Kazası Sonrası Sigortaya Başvurma ve Gerekli Belgeler

Trafik kazalarında kusursuz olan sürücü karşı tarafın sigortasından tazminat talebinde bulunabilir. Kişinin gerekli evraklar ve hasar tespit tutanağını kazadan itibaren 5 günlük süre içerisinde sigorta şirketine sunması halinde sigorta şirketi tarafından tazmin için gerekli işlemler yapılacaktır. Sigorta şirketi kazaya ilişkin değerlendirmeleri yapacak bunun sonucunda zararın karşılanıp karşılanmayacağı ve karşılanacak ise ne kadar ödeme yapılabileceğine karar verecektir. Bu konuda sigorta şirketine sunulması gereken evraklar şöyledir;

Maddi Zarar Tazminatı İçin Gerekli Belgeler

 • Poliçe
 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Hasara ait fotoğraflar
 • İfade ya da görgü tanığı tutanakları
 • Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Kazayla ilgili diğer belgeler
 • Gerek görülmesi durumunda ekspertiz raporu

Yaralanma Durumunda Tazminat Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Yaralının taburcu edildiğini gösteren hastane raporu
 • Reçete
 • Fatura, makbuz vb tedavi gider belgeleri

Sakatlanma Durumunda Tazminat Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Tam donanımlı bir hastaneden alınan ve sakatlığın durumunu gösteren rapor
 • Sakat kalan kişinin gelir durumunu gösteren belge
 • Olay mahkemeye intikal ettiyse mahkeme kararı
 • Kazayla ilgili diğer belgeler

Vefat Halinde Tazminat İçin Gerekli Belgeler

 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Ölüm muayene raporu
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilamı
 • Vefat eden kişinin gelir durumunu gösteren belge
 • SGK geliri bağlanmış ise gelirin peşin değerini gösteren belge
 • Kazayla ilgili diğer belgeler.

Trafik Sigortalarının Teminat Limitleri

Trafik kazaları sonucu yüksek meblağlı maddi ve manevi hasarlar gündeme gelmekte bunun neticesinde sigorta şirketleri yüksek tazminatlar ödemektedirler. Zorunlu araç sigortaları kaza neticesinde oluşan maddi ve manevi hasarları belli bir teminat limitine kadar karşılamaktadırlar. Bu teminat limitleri kusurlu tarafın sigorta şirketi ile yapmış olduğu sözleşmenin kapsamı ve sigorta şirketine göre değişmektedir. Ancak sigorta sözleşmelerinde asgari teminat limiti belirlenmiştir. Bu limitler 2024 yılı için şöyledir;

 • Araç başına asgari teminat 200.000 TL
 • Kaza başına asgari teminat  400.000 TL
 • Kişi başına Sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm teminatı 1.800.000 TL
 • Kaza başına Sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm teminatı 9.000.000 TL
Limitleri Buradan Öğrenebilirsiniz: https://www.guvencehesabi.org.tr/teminat-limitleri
trafik kazasi sonrasinda sigortadan para alma sartlari
trafik kazasi sonrasinda sigortadan para alma sartlari

Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Alma Süresi

Kaza ile birlikte araçta oluşan maddi hasarlar için gerekli belgelerin sigorta şirketine sunulmasının ardından şirketin 8 günlük süre içerisinde ödemede bulunması gerekmektedir. Sağlık giderleri için de süre aynı şekildedir. Fakat ağır yaralanmalı bir kaza mevcut ise bu konuya ilişkin tazminat talepleri 1 yıllık iyileşme süresinden sonra sigortaya trafik kazasına ilişkin heyet raporu sunarak talep edilebilir. Bununla birlikte belirtmek gerekmektedir ki parayı yatırıp yatırmamak sigorta şirketinin takdirinde olan bir durumdur. Sigorta şirketinin parayı yatırmaması durumunda kişinin tahkime gitmesi veya başvurudan sonra 15 gün geçmesi ile birlikte dava yoluna gidebilmesi mümkündür.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinde, “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların giderilmesine ilişkin istemler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak 2 yıl ve her halde kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zaman aşımına uğrar” deniliyor. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise “Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu bu eylem için daha uzun bir zaman aşımı süresini öngörmüş bulunursa, bu süre maddi tazminat istemleri için de geçerlidir” hükmü yer alıyor.

Buna göre, trafik kazasında mağdur olan taraf, bu sürelerin dışında lehine olan ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan sürelere göre; ölümlü trafik kazalarında geriye yönelik ve sonrası için 15 yıllık bir süreden, yaralanmalı trafik kazalarında ise geriye dönük ve sonrası için 8 yıllık süreden faydalanabilir. Maddenin devamında ise tazminatın iadesine ilişkin zaman aşımı sürelerine değiniliyor. Tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak 2 yılda zaman aşımına uğruyor.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Hesaplaması

Trafik kazalarından sonra tazminat miktarının belirlenmesindeki en önemli husus “kusur oranı”dır. Kazada tamamen kusurlu olarak görünen yani kusur oranı %100 olan biri için tazminat ödenmemektedir. Bunun dışında kişinin kusur oranı ile ters orantılı olarak alacağı tazminat miktarı artmaktadır. Bununla birlikte diğer önemli hususlar ölen kişinin yaşı, maaşı ve sigorta şirketi tarafından belirlenen poliçe veya teminat bedeli miktarı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kişinin elinde yukarıda bahsedilen verilen bulunması halinde kişi yaklaşık olarak ne kadar tazminat alabileceğini tazminat robotları ile hesaplayabilmektedir. Ancak pek tabi bulunacak sonuç kesin tazminat miktarı olarak algılanmamalıdır. Bunlar dışında farklı verileri gerektiren araç değer kaybı gibi tazminat hesaplaması yapılabilmesi için ekspertiz raporu gibi farklı verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Zamanaşımı

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda kişilerin tazminat talebinde bulunabilmeleri için gerekli yasal süreler düzenlenmiştir. İlgili kanunun 109. Maddesi şöyledir;

 • Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.
 • Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.
 • Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.
 • Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.”

Trafik Kazalarında Eksik Tazminat Ödemesine İtiraz

Trafik kazası sonucunda hasar gören tarafın karşı tarafın sigorta şirketine başvurusunun ardından eksik miktarda tazminatın ödenmesi durumu ortaya çıkabilir. Sigorta şirketleri Yargıtay’ın esas aldığı hesaplama yöntemlerinin dışına çıkarak kendi uzmanlarınca yapılan hesaplamalar üzerinden bir rapor hazırlayıp ödeme yaptıkları için zarar görenlere eksik ödemeler yapılabilmektedir. Böyle durumlarda kişi eksik tazminatın ödenmesi için ek ödeme talebinde bulunulabilir. Burada eksik ödemeye ilişkin talepte bulunulması belirli bir hak düşürücü süre ile sınırlandırılmıştır.

 Mağdur, ödenen tazminatın fiili zararı karşılamadığını ve yetersiz olduğunu öğrenirse veya buna inanırsa iki yıl içinde iptal talebinde bulunabilir. Bu iki yıl zamanaşımı değil, bir “hak düşürücü süre” olduğundan, kısmi ödeme yapmayı kabul edenler, Karayolları Kanunu’nun öngördüğü zamanaşımı süresinden artık yararlanamayacak ve iki yıllık hak düşürücü süreyi geçirmesi halinde zararın eksik kalan bölümü için dava açamayacaklardır.

Kişi yapılan ödemenin eksik olduğunu düşünmesi halinde tekrardan sigorta şirketine başvurabilir ancak şirketler tekrardan başvurulması halinde red kararı vermekte ve ödeme yapmamaktadırlar. Dava yolu ise giderler ve sürenin uzun olmasından dolayı çok tercih edilmemektedir. Bu sebeple kişiler genellikte tahkim yolunu tercih etmektedirler. Eksik kalan kısım için kişiler tahkime başvuruda bulunarak eksik kısmın ödenmesi talebinde bulunabilirler.

Trafik Kazasında Zararın Hiç veya Eksik Karşılanması Durumunda Tahkim Başvurusu

Trafik kazası ile bedensel veyahut maddi zararlar meydana gelmektedir. Bu zararların giderilmesinde sigorta şirketleri ile anlaşmazlıkların ortaya çıkması sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu anlaşmazlıkların giderilmesi amacı ile sigortacılık kanununun 30. Maddesinde düzenlenen Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonda sigorta hakemleri ve raportörleri yer almaktadır. Bu kişiler;

 • müsteşarlık temsilcisi,
 • iki birlik temsilcisi,
 • tüketici derneği temsilcisi
 • müsteşarlıkça seçilen akademisyen hukukçu temsilcisinden oluşmaktadır.

Tahkim başvuru yolu seçimlik bir yol olup kişilerin bu yola başvurmaları zorunluluk arz etmemektedir. Kişiler tahkime başvuruda bulunmadan da mahkeme aracılığı ile tazminat davası talebinde bulunabilirler. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13. maddesi hükmüne göre trafik kazaları sonucu oluşan tazminat uyuşmazlıklarda komisyona başvurulmasının ön koşulu olarak;

“Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir.”

Tahkim Kararlarına İtiraz Edilebilir mi?

Sigortacılık Kanununun 30.maddesinin 12.fıkrasındaki düzenlemeye göre;

 • Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir.
 • Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur.
 • İtiraz talebi münhasıran bu talepleri incelemek üzere Komisyon tarafından teşkil edilen hakem heyetlerince incelenir.  İtiraz talebi hakkında işin heyete intikalinden itibaren iki ay içinde karar verilir.
 • Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları bu madde uyarınca süresinde itiraz başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir.
 • Bu uyuşmazlıklar hakkında bu madde uyarınca yapılan itiraz üzerine verilen karar kesindir.
 • Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir.
 • Bunlarla birlikte, tahkim süresinin sona ermesinden sonra karar verilmiş olması, talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması, hakemlerin yetkileri dâhilinde olmayan konularda karar vermesi ve hakemlerin, tarafların iddiaları hakkında karar vermemesi durumlarında her hâlükarda temyiz yolu açıktır.

Trafik Sigortasının Tazminat Ödeme Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar

Sigorta şirketleri tarafından, sigortalı aracın neden olduğu maddi veya bedensel hasarlardan dolayı zarar gören kişinin kusur oranı ile bağlantılı olarak bir ödeme yapılmaktadır. Ancak bazı koşulların varlığı halinde sigorta şirketlerinin zarar gören kişilere tazminat ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumlar Türkiye Sigortalar Birliğinin genel şartlar yayımında açıklanmıştır. Buna göre teminat dışı haller;

 • Hareket halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
 • Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
 • İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
 • Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,
 • Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri,
 • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 • Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
 • Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,
 • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
 • Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler,
 • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,
 • Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları

Trafik Kazası Sonrasında Sigortadan Para Alma Sıkça Sorulan Sorular

 • Trafik Sigortası Hangi Tarafı Karşılar?

Sigorta yaptıran kişinin kazada kusurlu taraf olarak bulunması durumunda, kazada kusursuz olan tarafın zararları karşılanmaktadır.

 • Sigorta Tek Taraflı Kazaları Karşılar mı?

Tek taraflı kazalarda kazayı yapan kişi kusurlu olacağından dolayı sigorta şirketi zararı karşılamamaktadır.

 • Trafik Sigortası Ne Kadar Ödeme Yapar?

Sigorta şirketi sözleşmede yazan teminat bedeli ile bağlı olup teminat bedellerini aşan sınırlar için sorumluluğu yoktur.

 • Trafik Sigortası Manevi Zararları Karşılar mı?

Trafik sigortası kazadan kaynaklı manevi zararları karşılamamaktadır.

 • Trafik Kazasında Tahkime Başvuru Zorunlu mu?

Trafik kazalarında kişilerin tahkim yoluna başvurmaları zorunlu değildir.

 • Trafik kazasında sigorta şirketi ne kadar öder 2024?

Sigorta sahibinin poliçesinde yazan üst limit miktarı yani teminat miktarı kadar ödeme ile sorumudurlar. Teminat miktarının aşılmadığı durumlarda hasarın tamamını ödemekle zorunludurlar.

 • Trafik Kazası Geçirdim Sigortadan Para Alabilir miyim?

Trafik kazasında kişinin kusurlu olup olmaması ve kazanın teminat kapsamında olup olmamasına göre sigortadan para alabilmektedir. Bu sebeple yukarıdaki makalemizi okuyarak olayınızda tazminat talep hakkınızın olup olmadığını anlayabilirsiniz.

 • Sigorta Şirketi Parayı Ne Zaman Öder?

Sigorta şirketlerinin başvurunun doğru bir şekilde yapılmasından itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde ödemede bulunması gerekmektedir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık