Aile Hukuku

Tek Celsede Boşanma

Tek celsede boşanma, bir diğer adıyla anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma davasının ilk duruşmasında boşanmaları ile sonuçlanmaktadır. Tek duruşmada boşanma genellikle tarafların boşanma davasından önce davanın sonucuyla ortaya çıkabilecek hukuki konular üzerinde anlaşmalarıyla mümkün olmaktadır. Tarafların anlaşmaya varamama durumlarında bir diğer adıyla çekişmeli boşanma davaları genellikle daha uzun bir süreç almaktadır.

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Anlaşmalı boşanmada tarafların dosyanın görüleceği ilk duruşmada boşanmalarını sağlamak için öncelikle taraflar arasında boşanma davasından önce davanın sonucuyla ortaya çıkabilecek hukuki konularla ilgili olarak anlaşma protokolü imzalanmalıdır ve Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasındaki şartlar sağlanmalıdır. Bu şartlar şu şekildedir;

  1. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  2. Eşlerin birlikte mahkemeye başvurmalı ya da eşlerden birinin açtığı anlaşmalı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmelidir.
  3. Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir.
  4. Eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de ilgili düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir ( tazminat, nafaka, velayet vb. hususlarda anlaşmalıdırlar.)

Dolayısıyla taraflar arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolü ve kanundaki gerekli şartların varlığıyla birlikte dava açıldığı takdirde yüksek ihtimalle taraflar tek celsede boşanacaktır.

Tek Celsede Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma protokolünün mevcudiyetiyle birlikte dava dilekçesi mahkemeye verildiği anda dava açılacaktır. Mahkeme iş yükü yoğunluğuna göre duruşma/celse günü belirleyecektir. Bazı durumlarda hakim tanık da isteyebilir. Ortalama olarak bu süreç 3-6 ay arasında sürmektedir. Anlaşmalı boşanma süresi tamamen hukuki sürecin doğru yürütülmesi ile alakalıdır. Anlaşmalı boşanma davası açarak bahsedilen tüm hukuki prosedürlerin uzman bir el tarafından işletilmesi ile tek duruşmada boşanma gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu sebeple, tek celsede boşanmak isteyen bireylerin her konuda mutabık olmaları büyük önem taşımaktadır.

Kişilerin anlaşmalı boşanma davasının şartı olan 1 seneyi taşımamış olması halinde, boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak açılmalıdır. Fakat burada da tek celsede boşanmak mümkün kılınmıştır. Böyle bir durumda, taraflar karşılıklı olarak boşanmak hususunda anlaşmışlar, boşanmanın ferilerine ilişkin karşılıklı talepler bulunmamakta ise ve taraflardan birinin davayı kabul etmesi halinde uzman avukatların da yardımıyla boşanma davasının tek celsede bitmesi mümkündür.

Çekişmeli Boşanma Tek Celsede Biter mi?

Tarafların dava açmadan önce anlaşmaya varamamaları halinde çekişmeli boşanma davası açılacaktır. Çekişmeli boşanma davalarının tek celsede bitmesi hayli zor iken, imkansız değildir. Anlaşmalı boşanmalarda protokol uygun görüldüğü takdirde tek celsede sonuçlanabilen dava, çekişmeli olduğunda 4-5 celseye kadar uzayabilmekte bu durum da zaten yıpratıcı bir süreç olan boşanmayı daha da içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Söz konusu durumla karşılaşmamak için alanında uzman bir avukat desteği şarttır.

En yukarı çık