Tek Celsede Boşanma

Tek Celsede Boşanma

tek celsede bosanma

Tek celsede boşanma, bir diğer adıyla anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma davasının ilk duruşmasında boşanmaları ile sonuçlanmaktadır. Tek celsede boşanma diğer bir anlatımla ilk duruşmada hâkimin karar vermesi ve davanın sonuçlanması anlamına gelmektedir. Tek duruşmada boşanma genellikle tarafların boşanma davasından önce davanın sonucuyla ortaya çıkabilecek hukuki konular üzerinde anlaşmalarıyla mümkün olmaktadır. Tarafların anlaşmaya varamama durumlarında bir diğer adıyla çekişmeli boşanma davaları genellikle daha uzun bir süreç almaktadır.

Çekişmeli olarak da tek celsede boşanmak mümkündür. Tarafların dava açmadan önce anlaşmaya varamamaları halinde çekişmeli boşanma davası açılacaktır. Çekişmeli boşanma davalarının tek celsede bitmesi hayli zor iken, imkansız değildir. Anlaşmalı boşanmalarda protokol uygun görüldüğü takdirde tek celsede sonuçlanabilen dava, çekişmeli olduğunda 4-5 celseye kadar uzayabilmekte bu durum da zaten yıpratıcı bir süreç olan boşanmayı daha da içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Söz konusu durumla karşılaşmamak için alanında uzman bir avukat desteği şarttır. Halk arasında yaygın tabir ile bilinen “Tek Celsede Boşanma Kavramı” boşanma davasının açılmasından sonraki ilk celsede karara bağlanmasını ifade etmektedir. Genellikle anlaşmalı boşanma davası olarak ikame edilen dava türleri açısından “Tek Celsede Boşanma” mümkün olabilmektedir.

tek celsede bosanma sartlari
tek celsede bosanma sartlari

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Anlaşmalı boşanmada tarafların dosyanın görüleceği ilk duruşmada boşanmalarını sağlamak için öncelikle taraflar arasında boşanma davasından önce davanın sonucuyla ortaya çıkabilecek hukuki konularla ilgili olarak anlaşma protokolü imzalanmalıdır ve Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasındaki şartlar sağlanmalıdır. Bu şartlar şu şekildedir;

  1. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  2. Eşlerin birlikte mahkemeye başvurmalı ya da eşlerden birinin açtığı anlaşmalı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmelidir.
  3. Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir.
  4. Eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de ilgili düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir ( tazminat, nafaka, velayet vb. hususlarda anlaşmalıdırlar.)

Dolayısıyla taraflar arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolü ve kanundaki gerekli şartların varlığıyla birlikte dava açıldığı takdirde yüksek ihtimalle taraflar tek celsede boşanacaktır.

Tek Celsede Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Tek celsede boşanmak için anlaşmalı boşanma davası açmak gerekir. Anlaşmalı boşanmada eşlerin dosyanın görüleceği ilk duruşmada boşanmalarını sağlamak amacıyla, evleviyetle eşler arasında boşanma davası açılmadan önce davanın neticesiyle meydana gelebilecek hukuki hususlarla alakalı olarak anlaşmalı boşanma protokolünün imzalanması ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.166/3’te hüküm altına alınan koşullar sağlanmalıdır. TMK madde 166/3′ göre:

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

TMK m.166/3’te hüküm altına alınan şartların sağlanmasıyla birlikte, anlaşmalı boşanma davası açılarak tek celsede boşanmak  mümkündür.

Anlaşmalı boşanma protokolünün mevcudiyetiyle birlikte dava dilekçesi mahkemeye verildiği anda dava açılacaktır. Mahkeme iş yükü yoğunluğuna göre duruşma/celse günü belirleyecektir. Bazı durumlarda hakim tanık da isteyebilir. Ortalama olarak bu süreç 3-6 ay arasında sürmektedir. Anlaşmalı boşanma süresi tamamen hukuki sürecin doğru yürütülmesi ile alakalıdır. Anlaşmalı boşanma davası açarak bahsedilen tüm hukuki prosedürlerin uzman bir el tarafından işletilmesi ile tek duruşmada boşanma gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu sebeple, tek celsede boşanmak isteyen bireylerin her konuda mutabık olmaları büyük önem taşımaktadır.

tek celsede bosanma ne kadar surer
tek celsede bosanma ne kadar surer

Kişilerin anlaşmalı boşanma davasının şartı olan 1 seneyi taşımamış olması halinde, boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak açılmalıdır. Fakat burada da tek celsede boşanmak mümkün kılınmıştır. Böyle bir durumda, taraflar karşılıklı olarak boşanmak hususunda anlaşmışlar, boşanmanın ferilerine ilişkin karşılıklı talepler bulunmamakta ise ve taraflardan birinin davayı kabul etmesi halinde uzman avukatların da yardımıyla boşanma davasının tek celsede bitmesi mümkündür.

Boşanma sürecinizi iyi yönetecek bir avukatla çalışmak, tek celsede boşanmak için ne yapmalı diye soran kişilerin ilk etapta halletmesi gereken bir durumdur. Boşanma avukatları hakkında bilgi alabilir, kısa bir araştırma yapabilirsiniz ve doğru bir hukuki danışmanlık hizmetini alarak tek celsede boşanabilirsiniz.  Tek celsede boşanma konusunda destek almak için hukuk büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

X
kadim hukuk ve danışmanlık