Yürütmenin Durdurulması

5 Eylül 2019
Yürütmenin Durdurulması

Yürütmenin Durdurulması

 Yürütmenin Durdurulması İdari işlemlerdeki kanunilik karinesinin geçici olarak askıya alınması şeklinde de tanımlanabilecek olan yürütmenin durdurulması kararları; idari işlemin iptal edilmesi anlamına gelmemekle birlikte yargılama boyunca işlemin hukuka uygun olduğuna ilişkin karinenin ve aynı zamanda işlemin uygulanmasının durdurulması anlamında gelmektedir. […]