Soyut Norm Denetimi

20 Ağustos 2019
Soyut Norm Denetimi / Somut Norm Denetimi

Soyut Norm Denetimi / Somut Norm Denetimi

Soyut Norm Denetimi / Somut Norm Denetimi Soyut Norm Denetimi (İptal Davası) Dava Açma Yetkisi 1982 Anayasasının 150. maddesi uyarınca iptal davası olarak adlandırılan denetim türünde dava açma hakkı sınırlı sayıda organ tarafından kullanılabilir. Sayılan organlar dışında kimse kanunların anayasaya […]