Soyut Norm Denetimi

İdare Hukuku

Soyut Norm Denetimi / Somut Norm Denetimi

Anayasa yargısı, kanunların ve diğer bazı yasama işlemlerinin anayasaya uygunluğunun yargısal usullerle kontrol edilip, karara bağlanması faaliyetlerinin tümüne denir. Ülkemizde anayasa yargısı; soyut norm somut norm denetimi ve bireysel başvuru olarak uygulanmaktadır. Anayasa yargısının amacı, insan haklarının ve temel hürriyetlerin tam güvence altına alınmasıdır. Diğer bir ifadeyle anayasa yargısı insan…

Daha Fazla Bilgi
En yukarı çık