Sosyal Medyada Hakaret

31 Aralık 2019
Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası

Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası

Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu’nun “Şerefe Karşı Suçlar” başlıkla Sekizinci Bölümünde 125. maddede düzenlenmiştir. Bu bağlamda hakaret suçuna verilecek ceza ile korunan menfaat insan şeref, onur ve haysiyetidir. Günümüzde kişiler daha kolay ve hızlı şekilde amaçlarına ulaşmak maksadıyla hakaret edecekleri kişiyi internet veya sosyal medya üzerinden hedef almaktadır. Böylece failler yüz […]