0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği

11

Savcılığa şikayet dilekçesi; mağdur edilen bir kişiye karşı işlenen suçu savcılığa bildirmek için verdiği dilekçedir. Bu dilekçe suçun işlendiği yerde bulunan müracaat savcılığına verilir. Kanunda sözlü bir şekilde başvurulabileceği söylense de uygulamada genelde yazılı yapılır. Türk Ceza Kanununda takibi şikayete bağlı olan ve olmayan suçlar ayrımı vardır. Takibi şikayete tabi olmayan suçlarda savcı re’sen araştırma yapabilir. Fakat şikayete tabi olan suçlarda savcı re’sen araştırma yapamaz.

Savcılığa şikayet dilekçesi, bir kişi veya kuruluşun yasalara aykırı bir eylem gerçekleştirdiğini düşünen kişinin, bu durumu yetkili mercilere bildirme amacıyla hazırladığı şikayet dilekçesidir. Şikayet dilekçesi, genellikle bir suçun mağduru kişi tarafından savcılığa sunulur ve soruşturma başlatılmasını talep eder. Şikayet dilekçesinde, şikayetçinin ve şüphelinin kimlik bilgileri, şikayetin konusu, şikayetin sebepleri ve deliller, olayın tarih ve yeri gibi önemli detaylar yer almalıdır. Ayrıca, şikayetçi şikayet dilekçesini yazarken, dilekçede anlatılan olayların doğru ve gerçek olması önemlidir. Çünkü dilekçe, resmi bir belge olarak kabul edilir ve gerçek dışı bilgiler içermesi durumunda şikayetçi hakkında yasal işlem başlatılabilir.

Günlük hayatımızda tarafımıza karşı işlenen herhangi bir suç ile karşı karşıya kalmamız durumunda, ilgili birimlere müracaattta bulunmak ve şikayetçi olmak gerekmektedir. Bunun için ister istemez bir dilekçe hazırlamak ve bu makamlara ibraz etmek gerekir. Bu makamlar kolluk birimleri ile adli merciilerdir. Adli merciiler deyince de Savcılıklardır diyebiliriz. Bugünkü yazımızda bu konuda işinizi kolaylaştırmak adına Savcılığa Şikayet İçin Dilekçe Örneği paylaşımında bulunmaya çalışacağız.

Takibi şikayete bağlı suçlar, bir suç için soruşturma veya kovuşturma yapılması için mağdurun veya suçtan zararı doğan kişinin şikayetçi olmasının gerektiği suçlardırTakibi şikayete bağlı suçlar, Türk Ceza Kanununda ve özel kanunlarda gösterilmiştir.

savciliga sikayet dilekcesi ornegi indir
savciliga sikayet dilekcesi ornegi

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nedir?

Savcılığa şikayet dilekçesi; bir suçtan mağdur olan müştekinin, maruz kaldığı bu fiili savcılık makamına bildirmek için verdiği dilekçedir. Şikayet suçun işlendiği yerdeki adliyede bulunan müracaat savcılığına yapılır. Yetkili savcılık suçun işlendiği yer savcılığıdır. Mağdur veya suçtan zarar gören kişinin hazırladığı savcılığa şikayet dilekçesinin müracaat savcılığına verilmesiyle şikayet, bir hazırlık esas numarası alır.

Yasada her ne kadar savcılığa şikayetin sözlü olarak da yapılabileceği düzenlenmişse de uygulamada savcılığa şikayetler yalnızca yazılı şekilde alınmaktadır. Bir suçun oluştuğu yönündeki şikayet cumhuriyet savcılıkları haricinde kolluk görevlilerine, valilik ve kaymakamlıklara veya şikayet eden taraf yurt dışında ise bulunan ülkedeki konsolosluğa yapılabilir.

Kişinin suç duyurusunda bulunmasının ardından cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatılacak, deliller toplanacak ve yeterli şüphenin söz konusu olması halinde şikayet edilen kişi veya kişiler hakkında iddianame düzenleyerek ceza mahkemesinde kamu davası açacaktır. Savcılıkça düzenlenen iddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından başlayan süreç kovuşturma olarak adlandırılmaktadır.

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Ücreti

Savcılığa şikayet dilekçesinin herhangi bir ücreti yoktur. Suçun mağduru olan kişiler tarafından yapılacak başvuru ile süreç herhangi bir masrafa tabi olmaksızın başlayacaktır. Sadece savcılığa şikayet dilekçesi ceza avukatı ile hazırlanması durumunda avukatın alacağı ücret olacaktır. Avukatın alacağı ücret ise avukattan avukata değişmektedir. Avukatlar tarafından verilen şikayet dilekçesinin ise baro pulu ve vekalet harcı nedeniyle toplamda 40,30 TL masrafı olmaktadır. Onun haricinde herhangi bir masrafa tabi değildir.

savciliga sikayet dilekcesi indir
savciliga sikayet dilekcesi indir

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği

T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına

Şikayetçi :  Z. A. ( T.C. NO:) Adres: Çankaya/ANKARA                                          

Şüpheliler:

  1. C. M. Çankaya/ANKARA  (Şüpheliler aynı adrestedirler.)
  2. S. M.
  3. S. M.

Suç            :  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK m.134/1 c.2)

Suç Tarihi ve Yeri    :  Farklı tarihlerde, zincirleme suç şeklinde – Çankaya/ANKARA

Açıklamalar

Şikayetçi Z. A. ve aile bireyleri, eşi İ. C. A., çocukları E. C. A. ve A. C. A. Çankaya/ANKARA adresinde ikamet etmektedirler. İkamet ettikleri konutun kendilerine ait bahçesi bulunmakta olup bu bahçe şüphelilerin bahçeleri ile yan yana/bitişik konumda bulunmaktadır. Bu iki bahçeyi ayıran 1 metreden kısa bir duvar bulunmakta olup bu duvarın üzerinde tel çit vardır. Daha önceleri bahçeler arasındaki bu çitle beraber, bahçelerin sınırlarını belli etmek ve özel alanların mahremiyetinin korunması adına duvar görevi gören ve bu tarz komşu bahçelerde sıklıkla kullanılan kısa ağaç tarzı bitkiler bulunmakta idi. (Ek-1: Duvar görevi gören bu bitkilerin olduğu zamandan çekilmiş fotoğraflar)

Daha sonra şüpheliler bahçeler arasında mahremiyeti sağlayan bu bitkileri, Mart 2020’de ortada gerektirici bir sebep olmaksızın kesmişlerdir. Bu durumun kendilerini rahatsız etmesi üzerine bu kez şikayetçiler, kendi bahçelerinin duvar tarafına çit oluşturacak şekilde çeşitli yetişkin bitkiler dikerek bahçelerindeki şahsi ve özel alanı korumak istemişlerdir. (Ek-2: Şikayetçilerin ektiği bitkiler sonucu bahçe sınırlarının yeni görünümü)

Şikayete konu olay şikayetçilerin özel hayatının şüpheliler tarafından ihlal edilmesidir. Şikayetçilerin özel yaşam alanı olan kendilerine ait bahçelerinde hatta ve hatta evlerinin içerisinde vakit geçirirken şüpheliler, son dönemlerde sık periyotlarla şikayetçilerin görüntülerini cep telefonu vasıtasıyla video çekimi yaparak kayda almışlardır.

Belirtmek isteriz ki şikayete konu bu durum bir veya iki kez yaşanmış olmayıp, süregelen bir durum haline gelmiştir. İşbu görüntü kayda alma durumunun sürekliliğinden ötürü şikayetçiler, bahçeye çıkmakta çekinir olmuşlardır. Şikayetçiler, evlerinin içindeyken dahi perdeleri açıkken şüpheliler tarafından görüntü alındığını görmüşlerdir ve bu durum kendilerinde psikolojik sorunlara neden olmuştur. Tüm bu olaylar sonucunda şikayetçiler bahçeye çıkamaz, evlerinin perdelerini dahi aralayamaz olmuşlardır. Şüphelilerin suç teşkil eden bu eylemi uyguladıklarını bizzat gören tanıklarımız bulunmaktadır. Tanıklarımızın bir kısmını aşağıda bildiriyoruz. Soruşturma evresinde diğer tanıklarımızın dinlenmesi adına isim ve adreslerini de ayrıca sunacağımızı belirtiriz.

Şikayetçiler kendilerinin görüntülerini çeken şüphelilerin bu eylemi gerçekleştirdikleri sırada fotoğraflarını çekmişlerdir. (Ek:3- Şüphelilerin şikayetçilerin bahçelerini hedef alarak video çekimlerini görüntüleyen fotoğraflar.)  Bunu kendilerine yapılan haksız fiili ispat etmek açısından yapmak zorunda kalmışlardır. Kaybolma olasılığı bulunan ve haksız bir saldırı altında ve başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken alınan bu deliller bakımından, Yargıtay’ın bu eylemin suç oluşturmadığı ve delil olarak kullanılabileceği yönünce çokça kararı bulunmaktadır. Örneğin;

T.C. Yargıtay 12. Ceza dairesi e. 2018/8187 k. 2019/6202 t. 15.5.2019

İddianamede ifade edilen ve dosyada örnekleri bulunan katılana ait haberleşme içerikleri ile fotoğrafları, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, kendisine ve aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırı altında ve başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken, kaybolma olasılığı bulunan delillerin muhafazasını sağlayıp, aleyhine açılan boşanma davasına sunarak, aile içi geçimsizliğin kaynağının, katılanın güven sarsıcı olumsuz tutum ve davranışları olduğunu ispatlama amacını taşıyan eylemlerinde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle davranmadığı anlaşıldığından, sanık hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından dolayı beraat kararı verilmesine dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir.

Haricen yaptığımız araştırma sonucunda şüphelilerden C. M. ve P. S. M.’in oğlu olan A. S.’in, Ankara Barosu’nda  Stajyer Avukat olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Hukuk eğitimi almış olan bir kimsenin yaptığı bu haksız eylemin sonuçlarını en iyi kendisinin bilmesi gerekir idi.

Kaldı ki ceza kanunları bağlayıcıdır ve bunları bilmemek kimse için mazeret sayılmaz. Bu haksız eylemin bir hukukçu tarafından işlenmesi bizlerde de derin bir üzüntü yaratmıştır. Avukat Stajyeri A. S. hakkında konu ile ilgili gerekli soruşturmayı yapması için Sayın Savcılığınızın Ankara Barosu’na bildirimde bulunmasını istemekteyiz. (Bu konuda bizim de ayrıca Baro’ya şikayette bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz.)

Şüphelilerin 1. Maddede belirttiğimiz bahçe sınırlarını oluşturan ve bahçeler arasındaki mahremiyeti sağlayan bitkileri keserek bahçe sınırları arasında açıklık oluşturmalarındaki amacın şikayetçileri rahatsız etmek ve sürekli uyguladıkları işbu haksız fiil olan görüntü kayda alma eylemini kolaylaştırmak adına yaptıkları kanaatindeyiz.

Yaptığımız açıklamalar doğrultusunda şüphelilerin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun cezayı arttırıcı bir neden olan “gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi” (TCK m.134/1 c.2) gereği cezalandırılması gerekmektedir.

Tanıklarımız :

  • F. Ç. (T.C. No) Çankaya/Ankara
  • Ç. (T.C. No) Çankaya/Ankara

Şüphelilerin suç oluşturan eylemlerini gören başkaca tanıkları da araştırmaktayız. Tespit ettiğimizde onları da ayrıca bildireceğiz.

Sonuç ve İstem: Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek sebeplerle; özel hukuka ilişkin tazminat ve sair talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şüpheliler hakkında soruşturma yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.10.10.2021

                     Mağdur/Müştekiler Vekili

                          Av. Umur Yıldırım

Ekler:

Ek-1: Duvar görevi gören bu bitkilerin olduğu zamandan çekilmiş fotoğraflar

Ek-2: Şikayetçilerin diktiği bitkiler sonucu bahçe sınırlarının yeni görünümü

Ek-3: Şüphelilerin cep telefonlarıyla şikayetçilerin bahçesini hedef alarak video çekimi yaptıklarını gösterir fotoğraflar.

Savcılığa şikayet dilekçesi ceza avukatı ile hazırlanırsa hak kaybına uğramazsınız. Bu nedenle bir avukat ile çalışmanız önerilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Savcılığa şikayet dilekçesi suçun işlendiği yerin müracaat savcılığına veya başka yer savcılığı üzerinden muhabere ile başvurabilirsiniz.

Savcılığa şikayette bulunulurken herhangi bir ücret alınmaz ve tamamen ücretsizdir.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
1 Yorum
Yorum Yazın