Narsist Eşten Boşanma

Narsist Eşten Boşanma

narsist esten bosanma

Narsist eşten boşanma süreci oldukça zordur. Evliliklerde bencil ve narsist tavırlar sergileyen eşlere karşı boşanma aşaması akıllara gelmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından ‘’özsever’’ olarak çevrilen narsist kelimesi kişinin kendi benliğine duyduğu abartılı hayranlığı ifade eder. Birçok kişide narsist özellikler görülebilirken narsistik kişilik bozukluğu kişinin yaşamının her alanına yayılmış ileri seviye narsist özelliklerin görüldüğü bir psikolojik rahatsızlıktır. Ancak narsist davranışların aşırıya kaçması evlilik birliği içinde eşleri boşanmaya kadar götürebilir. Bundan dolayı eşin bu özelliği diğer eş üzerinde sirayet ederek psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, sosyal şiddet, duygusal şiddet olarak gün yüzüne çıkabilir.

Eşin ruhsal bu yapısı evlilik birliğini çekilmez hale getirdiği için tabii ki de diğer eş bakımından boşanma sebebidir. Kısaca açıklayacak olursak narsistlik boşanma sebebi olarak boşanma davalarında çokça karşılaşılan sebeplerdendir. Taraflar açısından artık çekilmez hale gelen bu durum en sonunda boşanma davası ile sonuçlanmaktadır. Özellikle narsistik kişilik yapısına sahip insanların boşanmayla karşılaşması daha olasıdır olmaktadır. Narsistik kişilik yapısına sahip bireyler genelde, düşük empati becerisine sahip, fedakarlık yapmayan, sabır göstermeyen bireyler olmaktadır. Bu durumlar da boşanmanın artışını oldukça arttıran durumlardır.

narsist esten bosanma sureci
narsist esten bosanma sureci

Narsizm Nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından ‘’özsever’’ olarak çevrilen narsist kelimesi kişinin kendi benliğine duyduğu abartılı hayranlığı ifade eder. Birçok kişide narsist özellikler görülebilirken narsistik kişilik bozukluğu kişinin yaşamının her alanına yayılmış ileri seviye narsist özelliklerin görüldüğü bir psikolojik rahatsızlıktır. Narsistik kişilik bozukluğu yaşayan insanlar kedilerini dünyanın merkezinde görürler. Etraflarındaki diğer herkesi küçümseyerek kendilerini onlardan üstün görme eğilimindedirler. Bu kişiler dış dünyada kendilerini aşırı güçlü, başarılı, güzel olarak gösterirken iç dünyalarında kendilerini oldukça yetersiz görürler. Bu sebeple sürekli takdir görme, övülme ihtiyacı duyarlar. Narsistik kişilik bozukluğu kişinin sosyal çevresiyle, arkadaşlarıyla, ailesiyle, partneriyle ilişkilerini de oldukça olumsuz etkilemektedir. Narsist kişilik bozukluğu olan bireylerde sıklıkla görülen özellikler:

 • Kendilerini diğer insanlardan üstün görme
 • Sıradan başarılarını ya da yeteneklerini abartma eğilimi
 • Sınırsız güç, güzellik, para, başarı arayışı
 • Empatiden yoksunluk
 • Eleştiriye karşı tahammülsüzlük
 • Her şeyin en iyisini hak ettiği konusunda ısrarcı olma
 • Sürekli övülme isteği
 • Ayrıcalık ve özel muamele bekleme
 • İstediği her şeye sahip olma hakkını kendinde görme
 • Manipüle edici davranışlar sergileme
 • Ortamdaki tek ilgi odağı olmak isteği
 • Aşırıya kaçan kibir
 • Başkalarının kendisini kıskandığına inanma

Narsistik Kişilik Bozukluğu Boşanma Sebebi Midir?

Her insanda az da olsa narsist özellikler bulunur. Ancak bu durumun bir psikolojik kişilik bozukluğu seviyesine gelmesi evlilik birliğinin devamını diğer eş için çekilmez bir hale getirebilir. Evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirlerine karşı yükümlülükleri bulunur. Bu birliğin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak, ortak yaşamlarında saygı ve sevgi içerisinde hareket etmek, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Ancak narsist eş, diğer eşi küçük görerek, aşağılayarak duygusal şiddet ; fiziksel özellikleriyle, giyim kuşamıyla alay ederek psikolojik şiddet; arkadaş ve aile ortamlarında, sosyal ortamlarda eşi yanında istemeyerek sosyal şiddet uygulamaya başladıysa boşanma davası açmak diğer eş için kaçınılmaz bir hale gelmiş olacaktır. Narsist eşten boşanmak inanılmaz derecede zor olabilir.

Narsistik kişilik bozukluğu başlı başına bir boşanma sebebi değildir. Narsist eş, diğer eş için ortak yaşamı çekilmez hale getirmeye başladıysa genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından boşanma davası açılabilir. Narsistik kişilik bozukluğu, psikolojik bir rahatsızlık olmasına karşın bir akıl hastalığı değildir. Bu sebeple özel boşanma sebepleri arasında yer alan akıl hastalığı nedeniyle boşanmadan dava açılamaz. Ancak narsist bireyin evlilik birliği içerisinde sürekli partnerini aşağılama eğiliminde olması, partnerini küçük görmesi evlilik birliğinin devamını çekilmez hale getirir.

narsist es nasil davranir
narsist es nasil davranir

Narsist Koca Eşine Nasıl Davranır?

Narsistik kişilik bozukluğu, hem erkekte hem kadında görülebilen bir kişilik bozukluğu olmasına karşın bu bozukluğa sahip olan kişilerin %75’i erkektir. Narsist erkekler, dış görünüşlerine oldukça özen gösterirler. Sporla ilgilenir, sağlıklarına dikkat ederler. Kendilerine dikkat ettiklerinden dışarıdan oldukça çekici gözükürler. Narsist kişi, eşini bu çekiciliğiyle etkisi altına alır. Daha sonrasında etkisi altına aldığı eşini değersizleştirerek kendi güç hislerini besler. Eşini elde ettiğine emin olduktan sonra ilişki içerisinde ona söz hakkı tanımaz, fikrini sormaz, kararlarına saygı göstermez. Diğer eş dünyasının merkezine narsist eşi koymak zorundadır. Narsist eşin istekleri, ihtiyaçları her şeyden önce gelmelidir. Eşinin ailesi, arkadaşları, kariyeri narsist eş için hiç önemli değildir. Kendisi dışında hiçbir şeyin eşi için de önemli olmasını istemez. Eşinin her daim onu bekliyor, onu arzuluyor olmasını ister.

Diğer eş tüm bunları fark edip ayrılmak istediğinde, narsist eş buna izin vermez. Kendisini vazgeçilmez gördüğünden bu durumu kabullenmek istemez. Bu yüzden türlü manipülasyonlarla eşini tekrardan kazanmaya, yanında tutmaya çalışır. Eşinin geri adım atmayacağını anladığında da oldukça acımasız olur, bu süreci zorlaştırmak için elinden geleni yapar. Bu yüzden narsist eşten boşanma sürecini en az hasarla atlatmak için davayı mutlaka bir avukatla yürütmenizi öneririz.

Narsistik Kişilik Bozukluğunu Nasıl İspat Ederim?

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip biriyle evliyseniz ve bu durum artık katlanılmaz bir noktaya gelmişse, psikolojik, duygusal ve sosyal şiddet kendini göstermeye başlamışsa boşanma davası açmak zaruri hale gelmiş olur. Bu durumda narsist eşin narsist tavırlarının ispatlanması şarttır. Her türlü delille ispat mümkündür. Delillerin hukuka uygun olması bu noktada önemlidir. Davacı eş, narsist eş aleyhine olan tüm delilleri hukuka uygun şekilde kullanabilir. Hangi delillerin hukuka uygun, hangilerinin hukuka aykırı olduğunun tespiti açısından bu süreci bir avukatla yürütmek daha faydalı olacaktır. Maddi durumunuz bu süreci  bir avukatla yürütmeye müsait değilse baro adli yardım servisine avukat atanması için başvurabilirsiniz.

Narsist eş; eşini küçük görme, aşağılama, hakaret etme gibi davranışlarını kök ailelerinin, arkadaşlarının yanında da devam ettiriyorsa bu kişilerin tanık ifadelerine başvurulabilir. Sosyal çevresinde eşinden utanıp, onu yanında istemeyerek eşini sosyal yalnızlığa mahkum eden narsist eşin sosyal çevresinin de tanık ifadeleri bu süreçte önem taşımaktadır.

Bir eşin narsist bir birey olduğunu ispatında hakimin bilgi ve görüşü yeterli olmayabilir. Bu yüzden hakim bu konuda uzman bilirkişilerin raporu doğrultusunda karar verecektir. Davalı eşin narsist kişilik özellikleri taşıyıp taşımadığı ve bunun boşanma nedeni olarak görülüp görülemeyeceği hakimin görevlendireceği adli psikiyatrın raporu neticesinde belirlenir. Adli psikiyatr bu raporu oluştururken başta davacı ve davalı eşin ifadeleri, tanık beyanları olmak üzere her türlü delili değerlendirerek bilimsel bir sonuca varır. Varılan bu sonuç davalı eşin narsist bir birey olduğu ve bu durumun evlilik birliğinin sürdürülmesini imkansız hale getirdiği doğrultusunda ise hakim oluşan kanaati sonucunda tarafların boşanmasına karar verir. Narsist kişilik özelliklerinin ispatlanması konusunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre uzman görüşüne de başvurabilir.

Narsist Eşten Boşanmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Narsist eşten boşanmak için evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına (TMK 166/1) dayanarak boşanma davası açılır.

 • Görevli Mahkeme: Görev 4787 sayılı kanunla hukukumuza girmiş olan Aile mahkemelerine aittir. Aile mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise bu davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye hukuk mahkemeleridir. Pek tabi Aile mahkemesi sıfatı ile bakacaktır.
 • Yetkili Mahkeme: Türk medeni kanununda 168.maddesinde ‘’Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.’’ olarak açıklanmıştır. Buna göre, boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Bu eşlerden birinin yerleşmek amacıyla oturduğu yer mahkemesinde boşanma davası açılabileceği anlamına gelmektedir.

Narsist Eşten Boşanma Süreci

Narsist eşin kendisini gereğinden fazla sevmesi, gereğinden fazla kendisine zaman ayırması, kendisini sürekli eşiyle yarış halinde tutması, kendisini eşinden üstün görmesi gibi durumlardan ötürü ilişki içinde problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi durumlar evlilik birliğini çekilmez hale getirmektedir ve mağdur eş için boşanma davası açmak gündeme gelebilmektedir. Narsist eşten boşanma süreci oldukça zor, yıpratıcı ve uzun bir süreçtir.

İlk olarak usulüne uygun bir boşanma davası açmak gerekir. Narsistik kişilik bozukluğu bir akıl hastalığı değildir. Diğer özel boşanma sebeplerinden birinin içine de dahil olmadığından dava, genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından açılmalıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nispi boşanma sebebi olduğundan bu durumun ortak yaşamı çekilmez hale getirdiği ispatlanmalı, hakimde kanaat uyandırılmalıdır. Bilirkişi raporları, tanıklar bu noktada önemlidir. Narsist eş, diğer eşe ailelerinin, arkadaşlarının yanında duygusal, psikolojik, sosyal şiddet uyguluyorsa buna şahit olan kişiler tanık olarak dinletilebilir. Davacı eş tam kusurlu olmamalıdır. Kusurlu tarafın narsist eş olduğu ispatlanmalı, narsistlik kişilik bozukluğu bir kusur olarak ispat edilmelidir.

Narsist Eşten Boşanma Sonrasında Yaşanacak Süreç

Narsist eşle birlikteliğin evlilik birliğini temelden sarması ve evlilik birliğini sürdürmeyi çekilmez hale getirmesi nedeniyle açılacak boşanma davası sürerken mahkemeden talep edilebilecek ilk husus tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası eşlerin bakım yükümlülüklerinin bir gereğidir. Boşanma davası sürmesine rağmen evlilik hukuken hala devam etmektedir. Eşlerin bakım yükümlülükleri hala varlığını korumaktadır. Davanın devam ettiği süreçte TMK 169’da da geçtiği üzere eşlerden birinin maddi olarak zor duruma düşmesi veya eşlerin müşterek çocuğunun bakımının maddi bir katkı gerektirmesi durumunda talep üzerine veya hakim tarafından resen tedbir nafakasına hükmedilebilir. Boşanma kararı verildikten sonraki aşamada ise narsist eşten boşanan kusursuz veya daha az kusurlu eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilebilir. TMK 175’te geçtiği üzere  boşanma davası sonucunda yoksulluğa düşecek olan kusursuz veya kusuru daha az olan eş tarafından talep edilmesi halinde hükmedilebilen nafaka türüdür.

Narsist eşten boşanma kararı verildikten sonra bu kararla birlikte hakim tarafından karara bağlanması gereken en önemli hususlardan biri müşterek çocukların velayetinin kime verileceği konusudur. Hakimin göz önünde bulundurması gereken en önemli konu çocuğun üstün menfaatidir. Boşanma davasından önceki süreçte ve dava sürerken narsist bir ebeveyn tarafından bakılmak ve yetiştirilmek çocuğun gelişimini etkileyerek birçok psikolojik travmaya neden olmuş olabilir. Bu durum çocuğun psikolojisini, gelişimini aile ve sosyal hayatını oldukça kötü etkilemiş olabilir. Bu sebeplerden dolayı hakim tarafından velayetin diğer eşe verilmesine hükmedilmesi gerekir. Velayetin kendisine verilmesi sonucu çocuğun bakımını üstlenen tarafın ise karşı taraftan iştirak nafakası isteme hakkı doğar. Velayet kendisine bırakılmamış olan eşin çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma yükümlülüğü devam eder. TMK 182 uyarınca boşanma sonucunda çocukların velayeti kendisine verilmeyen narsist eş, diğer eşe çocukların ihtiyacı için iştirak nafakası da ödemek zorundadır.

Narsist eş ile evlilik süreci onunla birlikte yaşayan ve daha sonra boşanan eş üzerinde manevi tahribat ve ızdırap yaşatmış olabilir. Evlilikte birlikteliği süresince diğer eşin ona karşı tavırları yüzünden duymuş olduğu üzüntü, maruz kaldığı davranışlar nedeniyle yaşadığı aşağılanmışlık hissi ve hayal kırıklığı bu evlilik sürecince eşin uğradığı manevi zararlardan sayılabilir. Dolayısıyla narsist eşten boşanan kişi TMK ve TBK hükümlerine göre manevi tazminat iddiasında bulunabilir. Bunun yanında bu sebepten kaynaklanan maddi zararları varsa maddi tazminat davası da açabilir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık