Kırşehir Boşanma Avukatı

Kırşehir Boşanma Avukatı

kirsehir bosanma avukati

Evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biri Medeni Kanunumuzun 161 ve 166. maddeleri arasında düzenlenen boşanmadır. Boşanma, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birisinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesine denir. Eşlerin boşanma ile evlilik birliğini sonlandırdığı ve günümüzde de bu oranın arttığı düşünüldüğünde, boşanma davaları önem arz etmektedir. Bu nedenle Kırşehir boşanma avukatı seçiminde son derece dikkatli davranılmalıdır. Boşanma davaları genel olarak ikiye ayrılır.

 • Anlaşmalı boşanma: Eğer iki taraf da boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaşması durumunda anlaşmalı boşanma davası söz konusu olur.
 • Çekişmeli boşanma: Taraflardan biri boşanmak istemiyorsa ya da taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte velayet, nafaka, tazminat gibi boşanmanın hukuki sonuçlarında anlaşamadı ise çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır.

Kırşehir Boşanma Avukatı – Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Kırşehir ilinde aile ve boşanma davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanma davası, evliliğin sona ermesine yönelik bir dava olup, mahkemeye başvurularak yenilik doğuran bir dava söz konusudur.

Kırşehir Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 • Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası
 • Zina Nedeniyle Boşanma Davası
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası
 • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası
 • Terk Nedeniyle Boşanma Davası
 • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası
 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası
 • Anlaşmalı Boşanma
 • İştirak Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • Yardım Nafakası
 • Tedbir Nafakası
 • Nafaka Cezası ve İcrası
 • 6284 Kapsamında Koruma Kararı
 • Şiddete Yönelik Suç Duyurusu
 • İddet Süresinin Kaldırılması
 • Velayet Davası
 • Mal Paylaşımı
 • Maddi ve Manevi Tazminat
 • Evlilik Sözleşmesinin Hazırlanması
kirsehir bosanma avukati ucretleri
kirsehir bosanma avukati ucretleri

Kırşehir Boşanma Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Kırşehir boşanma avukatı; aile hukuku ile ilgili birçok davaya bakar. Bunlardan boşanma davası en çok açılan davarlın başında gelmektedir. Ayrıca velayet davası, mal paylaşımı davası gibi davalara bakan ve taraflar arasındaki mal rejimi sözleşmesini hazırlanmasında görev alan avukattır. Avukat bir il barosuna kayıtlı olmak zorundadır. Bununla beraber UYAP  Portal’ın hukuk sistemimize sağladığı kolaylık sayesinde avukat online erişim ile başka illerde de  tüm dosyalarını inceleyebilir ve dosyada işlem yapabilir. Kırşehir boşanma avukatı hizmet verdiği yerler;

 • Kırşehir (merkez) (Kırşehir Adliyesi)
 • Akçakent (Kırşehir Adliyesi)
 • Akpınar(Kırşehir Adliyesi)
 • Boztepe(Kırşehir Adliyesi)
 • Çiçekdağı (Batı Adliyesi)
 • Kaman(Kaman Adliyesi)
 • Mucur (Mucur Adliyesi)

En İyi Boşanma Avukatı Kırşehir

Boşanma sebepleri, özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. Özel boşanma sebeplerinden olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk ve genel boşanma sebeplerinden olan eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması halinde, bu olayın ispat edilmesi durumunda hakim, bunun diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araştırmak zorunda olmaksızın boşanmaya karar verebilecektir. En iyi boşanma avukatı Kırşehir bu süreci yürütür.

Genel boşanma sebeplerinden olan evlilik birliğinin sarsılması ve özel boşanma sebeplerinden olan suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı halinde ise, bu olayın gerçek leşmiş ve ispatlanmış olması boşanma için yeterli değildir. Hakimin ayrıca ortaya çıkan ve ispatlanmış olan bu durumun diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araştırması ve ancak bu şart da gerçekleşmişse boşanmaya karar vermesi gerekecektir.

Özel Boşanma Sebepleri

 • Zina
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
 • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Terk
 • Akıl Hastalığı

Genel Boşanma Sebepleri

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
 • Eşlerin Anlaşması (Anlaşmalı Boşanma)
 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması (Fiili Ayrılık)

Kırşehir Boşanma Avukatı Ücreti

Kural olarak avukat ile müvekkil Kırşehir boşanma avukatı ücretini herhangi bir sınırlama olmaksızın serbestçe belirleyebilirler. Bu duruma getirilen istisna ise devletin koymuş olduğu asgari sınırdır ve bu sınır 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarife uyarınca 4.080 TL’dir. Belirlenen bu ücretin altında avukatın iş almaması gerekir. Ancak taraflar daha yüksek  bir ücret üzerinden anlaşabilirler. Davanın uzunluğu, avukatın verdiği profesyonel destek takip sürecine olan hakimiyeti Kırşehir boşanma avukatı ücreti belirlenmesinde en önemli kriterlerdir.

Ankara Barosu Tavsiye Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası: 28.500.00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davası: 44.500.00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Çekişmeli Boşanma Davası: 44.500.00 TL’den az olmamak koşuluyla dava değerinin %15’i

Devlet tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi:

 • Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi): 9.200.00 TL

Adli yardım; avukat seçebilecek durumda olmadığını beyan eden kişilere ücretsiz olarak devlet tarafından avukatlık hizmetlerinden yararlanmasına denir. Maddi durumu olmayıp, avukat tutamayacak kişiler adli yardıma başvurabilir.

Kırşehir Boşanma Avukatı Tavsiye ve Danışma

Eşler ve müşterek çocuklar için boşanma davasının açılmasıyla birlikte karmaşık ve yorucu bir dönem tarafları bekleyecektir. Bu zaman aralığında tarafların hak kaybına uğramamak adına yapılan yanlış yönlendirmelerden uzaklaşıp ayrıntılı bir araştırma ile süreci yönetmeleri gerekmektedir. Bunun için boşanma davası esnasında bir avukattan danışmanlık almak daha sağlıklı olacaktır. Davanın takibinin işinde profesyonel bir avukat tarafından yapılması  ise tarafı maddi (tazminat gibi) ya da manevi(velayetin kaybedilmesi gibi) olarak olası hak kayıplarından kurtaracaktır. Bu nedenle Kırşehir boşanma avukatı seçiminde iyi düşünmeli karar verirken iş etiğine sahip kişilerden hukuki destek alınmalıdır.

Kırşehir Boşanma Avukatı – Kadim Hukuk ve Danışmanlık avukat ve psikolog ekibi ile müvekkillerine boşanma davalarında profesyonel hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermektedir. Aile mahkemesine açılacak boşanma davasında; dilekçelerin hazırlanması ve mahkemeye sunulması, duruşmaların takibi, istinaf ve temyiz yollarına başvuru, nafakaların icraya konulması, gerekli suç duyurularında bulunulması ve diğer süreçleri yürütmektedir.

X