0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

İdari Yargılama Usulü Kanunu 39. Madde (İYUK)

11idari yargilama usulu kanunu 39 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 39. Madde

Bağlantının Danıştayca İncelenmesi

  1. Danıştay’ın dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar verir.
  2. Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde:

a) (Değişik: 5/4/1990-3622/14 md.) Davalardan biri Danıştay’da açılmış ve çözümlenmesi Danıştay’ın görevine dahil bir uyuşmazlıkla ilgili ise, davaların tümü Danıştay’da görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildirilir.

b) Davaların çözümlenmesi, ayrı bölge idare mahkemesinin yargı çevresindeki idare veya vergi mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarla ilgili ise Danıştay’ın ilgili dairesi yetkili mahkemeyi kararında belirtir ve dosyaları bu mahkemeye göndererek diğer mahkemeye veya mahkemelere durumu bildirir. Yetkili mahkeme de durumu ilgililere duyurur.

c) (Değişik: 10/6/1994-4001/19 md.) Danıştayca verilen karar bağlantı bulunmadığı yolunda ise, dosyalar İlgili mahkemelere geri gönderilir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 39. Madde Açıklaması

İdari Yargılama Usulü Kanununun 39.maddesinin l. fıkrasında, Danıştay’ın dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesinin, bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceleyip kararını vereceğini söylemektedir.

Danıştay ve bölge idare mahkemelerinin, bağlantı konusunda vermiş oldukları kararlar kesindir. Kesinlik, hem bağlantının varlığı, hem de bulunmadığı yolundaki kararlar; için geçerlidir. Bu kararlara karşı, herhangi bir başvuru yolu mevcut değildir. Mahkemeler, bu kararlara uymak zorundadırlar; ısrar edemezler. Ancak; kesinlik, davalarda verilecek nihai kararların temyiz başvurusuna konu edilmeleri halinde, temyiz başvurusunu incele yen Danıştay dava dairesinin, bağlantı yönünden yapacağı incele meye engel olmaz.

  • İlgili Makale: 
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 39. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

idari yargilama usulu kanunu 39 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 39 madde iyuk

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın