Haymana Avukat ve Hukuk Bürosu

Haymana Avukat ve Hukuk Bürosu

haymana avukat hukuk burosu

Haymana avukat ve hukuk büroları, Ankara Haymana bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşmelerin hazırlanması süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Haymana bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

yargı yerlerindeki davalara bakar. Kadim Hukuk ilk derece yargılaması ile başlayan tüm hukuki uyuşmazlıklara dair çözümlerin devam sürecinde de dosya ile ilgilenir. Özenle iş yürütülmesi bir yana, müvekkilleri de işin her aşamasında gelişmelerden haberdar eder. Hukukun uygulanması yönünde çalışmalarını sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık, tüm bilgi ve tecrübesi ile müvekkillerinin haklarını korumak için çalışır.

kadim hukuk avukat
kadim hukuk avukat

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ülkenin her yerinde faaliyetlerine devam eden Kadim Hukuk ve Danışmanlık, başta büyük şehirler olmak üzere her ildeki müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bir çok büro ile de koordineli çalışan Hukuk bürosu aynı zamanda hukukun çeşitli alanlarında hizmet vermekte ve ticari bir kaygı gütmemektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Haymana Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Haymana Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Haymana Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Haymana ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Haymana ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dâhil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekâlet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dâhil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
haymana avukat ucretleri
haymana avukat ucretleri

Haymana Avukat Ücreti

Haymana avukat ücreti, müvekkil ile Haymana avukat arasında Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir fakat bu meblağ asgari ücret tarifesi altında olamamaktadır. Ankara Barosu, her sene güncellediği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Belirtilen meblağlar genel nitelikte olup, takdir edileceği üzere her işin özelliğinden kaynaklanan farklılıklar da olabilmektedir.

Haymana avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 11.690,00 TL
 • Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 12.190,00 TL
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 12.190,00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davaları, Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi 19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 15.315,00 TL
 • Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 15.315,00 TL
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları 13.625,00 TL
 • Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 9.815,00 TL
 • Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.) 13.815,00 TL
 • Şikayet ve Takibi 11.500,00 TL
 • Müdahil Vekilliği 11.500,00 TL
 • Sanık Vekilliği 20.815,00 TL
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL
 • Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 8.190,00 TL
 • Sayıştay’da Görülen Davalar 11.690,00 TL
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 33.315,00 TL
 • Şirket Pay Devri 7.500,00 TL
 • Şirket/ Kuruluş/Tür Değiştirme/ Birleşme İşleri 20.815,00 TL
 • Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 5.500,00 TL
 • Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 8.000,00 TL

Ankara Haymana Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Haymana ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Haymana İş Hukuku Avukatı

Ankara Haymana bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİşçinin istifasına dair belge hazırlanması veya işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı, arabuluculuk sürecine başvuru, takip ve sonuçlandırılması, dava açmadan önce hazırlık, hizmet döküm doküman toplanması gerektiğinde SGK’ya başvuru
Davanın AçılmasıUyuşmazlığın tespiti ile birlikte iş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin eklenmesi ve sürecin başlatılması ile takibi ve neticelendirilmesi
İşçinin Alacaklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİşçilik alacakları, kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süreler, annelik izni, iş arama izni kullandırılmaması, ugbt gibi davalar, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması, sürece iştirak ve hazırlanan sözleşmelerin uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanması
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler, toplu iş sözleşmesi takibi, iş yeri uygulamaları

Haymana Boşanma ve Aile Avukatı

Haymana boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiÇekişmeli dosyalarda hukuki sorunun anlaşılması, taleplerin değerlendirilmesi, boşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, ön hazırlık ve delillerin toplanması, tanıkların belirlenmesi, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası ve tapuya şerh düşülmesi,
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
mal paylaşımının sağlanması, velayetin değiştirilmesi davası, kişisel ilişki davası

Haymana Ceza Avukatı

Ankara Haymana bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini en baştan ve etkili şekilde yürütülmesi, sorguya iştirak, belge ve delillerin toplanmasını sağlama
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, uzlaştırmaya yönlendirme,
sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi ve neticelendirilmesi
İstinaf

ve Temyiz Süreci

İstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci, hak ihlali halinde AYM başvurusu, infazın hesaplanması, sürecinin takibi, infaz erteleme talebi

Haymana Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere ve veri sorumlularına  KVKK eğitimi, açık rıza metninin hazırlanması, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, Koruma Tedbirleri,
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, çeşitli sosyal medyalar olan Google, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma,
şikayet sitelerinden şikayet kaldırma, Sosyal Medya Aracılığıyla Ortaya Çıkan Cezai Sorumluluk dolayısıyla hukuki danışmanlık vs gibi süreçler
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkânlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler, Kurumsal itibar yönetimi, elektronik ortamda itibar yönetimi

Haymana Yabancılar Avukatı

Haymana bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi, Mavi kart, Turkuaz kart
Deport ve İdari Gözetim Kararları,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi. Geri dönüş danışmanlığı
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Merkez değiştirme işlemleri, şirketlerin leh ve aleyhine açılacak dava takipleri, yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Haymana Gayrimenkul Avukatı

Haymana ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıOrtaklığın giderilmesi, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları, Devre Mülk – Devre Tatil, İstihkak ve El Atmanın Önlenmesi Davası vs
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, Akitli Tapu İşlemleri, Akitsiz Tapu İşlemleri, Tapu Müdürlüğüne Başvuru, Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi, muvazaaya dayalı davaların takibi

Haymana İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Haymana bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri, Kambiyo Senetleri – İtirazlar
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, tüm para ya da alacak hacizlerine ilişkin işlemler
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
memur muamelesini şikâyet, istirdat, istihkak, menfi tespit, borçtan kurtulma, ihalenin feshi vs. davaların açılması ve takibi.

Haymana Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Haymana ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti, haksız rekabetin önlenmesi, uluslararası distribütörlük sözleşmeleri, Şirket sermayesinin azaltılması ve artırılması işlemlerinde gerekli hukuk danışmanlığının sağlanması, Yönetim kurulu ve genel kurula ilişkin işlemlerin takibi,
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi, Yurtdışı alacakların takibi ve tahsili, Genel kurul kararlarının iptali davaları, Ortaklıktan çıkma ve çıkarılmaya ilişkin davaların takibi gibi süreçlerin takibi

Haymana İdare Hukuku Avukatı

Haymana ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Haymana Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Haymana avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, yürütme durdurma, yürütme durdurma kararına itiraz, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri, idari soruşturmaya iştirak ve savunma dilekçesi hazırlanması
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, İdareye başvuru, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Haymana Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Haymana ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık