0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Devlet Memurları Kanunu 82. Madde (DMK)

11devlet memurları kanunu 82 madde

Devlet Memurları Kanunu 82. Madde (DMK)

Terhis Edilenlerin Görevlerine Dönmeleri

Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63. maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir.

Devlet Memurları Kanunu 82. Madde Açıklaması

Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamalarının 62 ve 63. maddelerde yer alan hükümlere tabi tutulacağı yasanın 82. maddesinde açıklanmıştır.

62. maddede aynı yerdeki görevlere atananların atama emirlerinin kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü içinde, başka yerdeki görevlere atananların ise atama emirlerinin kendilerine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları yazılıdır. 62. madde hükmünün, 82. maddede sayılanlara uygulanması sırasında uyulması gereken hususlar şöylece özetlenebilir:

Memur kurumunun bulunduğu yerde, hazarda veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alındıktan sonra, terhis edildiği günü izleyen iş günü içerisinde kurumundaki görevine başlamak zorundadır. Memur, kurumunun bulunduğu yerden başka bir yerde silah altına alınmış ve terhis edilmiş ise, terhis edildiği günden itibaren 15 gün içinde hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içerisinde eski kurumundaki görevine başlamak zorundadır. Memurun yasadaki bu zorunluluğa uymaması halinde uygulanacak müeyyide 63. maddede yer almıştır. Bu maddeye göre, terhislerini müteakip 62. maddedeki süre içerisinde kabul edilebilir bir özrü olduğunu belge ile kanıtlayamayan memurlar eski kurumlarınca görevlerine başlatılamazlar.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

Devlet Memurları Kanunu 82. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

devlet memurları kanunu 82 madde dmk
devlet memurları kanunu 82 madde dmk

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın