Devlet Memurları Kanunu 58. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 58. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 58 madde

Devlet Memurları Kanunu 58. Madde (DMK)

Asli Memurluğa Atanma

Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

Devlet Memurları Kanunu 58. Madde Açıklaması

Aday memurların adaylıkları; temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin her birinden başarılı olmaları ve staj değerlendirmeleri olumlu ve disiplin cezası almama koşulu ve görevlerine devamsızlık yapmamaları şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde adaylıkları kaldırılır. Bu şartları taşıyan aday memurun adaylık statüsü en geç ikinci yılın son günü itibariyle kaldırılmak zorundadır. Bu şartları sağlayan aday memurların asil memurluğa atanmalarına disiplin amirleri ve atamaya yetkili amirler kayıtsız davranamaz. Disiplinli, başarılı ve liyakatli memur adaylarının kamuya kazandırılmasında amirlerinde sorumlulukları bulunmaktadır.

Adaylık süreci hem memur adaylarına, hem de kurum ve amirlere sorumluluk vermektedir. Bu süreçte sorumsuz, liyakatsiz ve başarısız olan memur adaylarının kamudan uzaklaştırılmasında amirlere sorumluluklar verilmiştir. Ayrıca aday memurların eğitilmesinde ve yetiştirilmesinde görev ve sorumluluğunu tam ve zamanında yerine getirmeyen amirlerinde cezalandırılması sağlanmalıdır. Yönetim araçlarından insan kaynaklarının yetiştirilmesinde gösterilen kayıtsızlık, kamu kaynaklarının iyi ve doğru yönetilememesini gösteren olumsuz idari bir tasarruftur. Görevlerinin yerine getirilmesinde kayıtsızlık gösteren idarecilerinde cezalandırılmasının önü açılmalıdır. Aday ve asil memurların eğitilmesinde ve yetiştirilmesinde kayıtsızlık veya kusurlu olan idarecilere disiplin müeyyidesi uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Devlet memurlarının hizmet içinde eğitilmesi ve yetiştirilmesinde; 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Personel Başkanlığına önemli görevler verilmiştir. Bu görevler memurların hizmet içindeki yetişme, eğitilme, denetim, gözetim ve uygulama birliğini sağlamaya yönelik görevlerdir. Devlet Personel Başkanlığının bu görevlerinin daha da etkinleştirilmesi sağlanmalıdır.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 


Devlet Memurları Kanunu 58. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/
devlet memurları kanunu 58 madde dmk
devlet memurları kanunu 58 madde dmk

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık