Devlet Memurları Kanunu 49. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 49. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 49 madde

Devlet Memurları Kanunu 49. Madde (DMK)

Sınavlara Katılma

Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını yaparlar. Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir.

Devlet Memurları Kanunu 49. Madde Açıklaması

Bilindiği üzere, 30/01/1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği’nde 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçilmiştir.

Memur olabilmek için merkezi sınavlara girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlerine Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ile de Kamu Personel Seçme Sınavı’nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir.

Memur, 4/B sözleşmeli personel ve işçilerin işe girmelerinde KPSS sonuçları esas alınmaktadır. KPSS Sınav Kılavuzlarıyla ilan edilen kadrolar ve sözleşmeli personel pozisyonları bunlara ait nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığınca değerlendirilir. Bu Başkanlık merkezi yerleştirmelerde esas olacak uygulama birliğini de sağlayarak, kurumların almak istedikleri memur veya sözleşmeli personel adayları için belirledikleri nitelikleri mevzuata ve genel uygulamaya göre düzenler ve KPPS sınavı yapılmadan önce tüm adaylara yönelik “Sınav Kılavuzunu” merkezi sınavı gerçekleştirecek ÖSYM Başkanlığına gönderir. İlan edilen kadro veya pozisyonlara başvuracak adayların; Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmaları, yerleştirme yapılacak kadro veya pozisyon için aranılan genel şartların yanında kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında belirtilen ve tercih kılavuzunda yer alan şartlara da sahip olmaları gerekir.

Merkezi yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirmesi yapılan adaylar dan, süresi içinde gerekli belgelerle atanmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına başvuranların, burada teşekkül ettirilen Sınav Değerlendirme Komisyonlarınca yerleştirildikleri kadrolar için aranılan nitelikleri taşıyıp taşımadıkları kontrol edilerek, nitelikleri taşıyanların atamaları ÖSYM ve Devlet Personel Başkanlığının bildirimleri esas alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilir.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 
devlet memurları kanunu 49 madde dmk
devlet memurları kanunu 49 madde dmk
X