Devlet Memurları Kanunu 208. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 208. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 208 madde

Devlet Memurları Kanunu 208. Madde (DMK)

Ölüm Yardımı Ödeneği

Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez. Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156. maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

devlet memurları kanunu 208 madde dmk
devlet memurları kanunu 208 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 208. Madde Açıklaması

Ölüm Yardımı Verilebilecek Haller

Yasanın 208. maddesi ölüm yardımı ödeneğinin üç halde verileceğini öngörmüştür.

  • Memur Olmayan Eşin Ölümü

Memura, memur olmayan eşinin ölümü halinde, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı ödenir. Aylık deyiminden ek gösterge dahil, brüt tutarın anlaşılması gerekir. Memur olmayan eşin, 1475 sayılı Yasaya tâbi olarak kamu sektöründe işçi olarak çalışması halinde, toplu sözleşme gereğince ölüm yardımı yapılması gerekiyorsa, bu ödenekten daha fazla olanının ödenmesi gerekir. Memurun, memur olan eşinin ölümü halinde hakkında bu hüküm değil, memurun ölümü halinde verilmesi gereken ödenekle ilgili hüküm uygulanır.

  • Memurun Çocuğunun Ölümü

Memura, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukların ölümleri halinde, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı ödeneği ödenecektir. Aile yardımı ödeneğine hak kazanma hali yasanın 202 ve 206. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre evli çocuklar, 19 yaşını dolduran çocuklar (istisnaları hariç) yarar karşılığı çalışan çocuklar ve burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar aile yardımı ödeneği hakkını kaybedeceklerinden, ölümleri halinde bunlar için memura ölüm yardımı verilmemesi gerekmektedir. Bu savımızı doğrular mahiyetteki esasları 208. maddenin gerekçesinden bulmaktayız. Madde gerekçesinde “… kendileri için çocuk yardımı ödeneği verilen çocuklarının da ölümü halinde memura yardım esası kabul edilmiş” denilerek aile yardımı ödeneği hakkını kaybeden çocukların ölümleri halinde, memura ölüm yardımı verilmesi olanağını ortadan kaldırmıştır.

  • Memurun Ölümü

Memurun ölümü halinde, en yüksek Devlet memuru aylığının 2 aylık tutarı ölüm yardımı olarak yasada belirtilen kimselere ödenir. Ölüm yardımı; memurun sağlığında bildirim ile gösterdiği kimseye, eğer bildirim vermemişse eşine ve çocuklarına, eşi ve çocukları yoksa anne ve babasına, anne ve babası da yoksa kardeşlerine verilir. Kardeşleri de yoksa ölüm yardımı memurun diğer yakınlarına ödenmez.


Devlet Memurları Kanunu 208. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık