Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği

ceza istinaf dilekcesi ornegi word pdf

İstinaf kanun yoluna başvuru ceza istinaf dilekçesi ile yapılır. Bu nedenle dilekçenin hatasız ve doğru hazırlanması son derece önemlidir. İstinaf kanun yolu, ceza yargılamasında ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ceza davasına ilişkin son kararın, hem maddi hem vakıa hem hukuka aykırılık hususları yönünden yeniden incelenmesini sağlayan bir kanun yoludur. Ceza istinaf dilekçe örneği sanık ve katılan için aşağıda ayrı ayrı paylaşılmıştır. Paylaşılan istinaf dilekçesi örneği sadece taslak olup her davaya uygun özel şekilde hazırlanması gerektiğini unutmamak gerekir. Son olarak ceza mahkemesinde yerel mahkeme karar verdiğinde gerekçesini hemen paylaşmaz. Bu nedenle duruşmada verilen karara karşı ceza istinaf süre tutum dilekçesi verilmesi önerilir.

İstinaf ve temyiz ceza davaların çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü bir ceza mahkemesi kararı yargılamanın tarafları için hayati bir önem taşır. Bu nedenle kararın yeniden gözden geçirilmesi de fevkalade önemlidir. Bundan dolayı ilk derece mahkemesi kararının yeniden ele alınmasını sağlayan bir kanun yolu olan istinafın ceza yargılamasındaki yeri ve işleyişi bu makalemizde açıklanmaya çalışılmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından verilen hangi kararlara karşı istinaf yoluna gidilebileceği, süresi, usulü ve ceza istinaf dilekçesi ele alınacaktır. İstinaf incelenmesi Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Birinci derece mahkemesi tarafından verilen son kararın hukuka uygunluğunun denetlenmesi açısından  istinaf kanun yolu büyük bir önem arz etmektedir. Birinci derece mahkemesi tarafından verilen son kararın denetlemesinin gerçekleştirildiği istinaf, ikinci derece kanun yolu olarak da nitelendirilmektedir.

ceza istinaf dilekcesi ornegi indir
ceza istinaf dilekcesi ornegi

Ceza İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

                      ….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

                          Gönderilmek Üzere

……. ASLİYE/AĞIR CEZA MAHKAMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya No : 20…/… E.  20…/….. K.

Süre Tutum Talebinde

Bulunan Sanık : İsim Soyisim (T.C.:12345678910) – Adres Bilgileri Buraya Yazılacak.

Müdafii : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7, 06530 Çankaya

Konu   : Mahkemenizin verdiği ../../.. tarihli ve 20../….. E. 20../…. K. sayılı kararın istinaf edildiğine ilişkin istinaf için süre tutum dilekçemizin sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 1. Mahkemenizin verdiği ../../.. tarihli ve 20../….. E. 20../….. K. sayılı dosyası kapsamında yapılan yargılama neticesinde verilmiş olan kararın istinaf edildiğine ilişkin süre tutum dilekçemizin sunuyoruz.
 2. Ceza Muhakemesi Kanunu 295. maddesi uyarınca gerekçeli istinaf dilekçemizi, mahkemenizin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden itibaren yasal süresi içinde sunacağız.

Hukuki Deliller   : Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile diğer kanuni deliller

Hukuki Nedenler: Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

Sonuç ve İstem   : Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğ edilmesinden itibaren gerekçeli istinaf dilekçemizi sunma hakkımızı saklı tutarak hükmün bozulması talebiyle ….. Asliye/Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ../../.. tarihli ve 20../….. E. ve 20../….. K. sayılı kararı istinaf ettiğimizi saygılarımızla bildiririz.

                    Sanık Müdafii/Katılan Vekili

                         Av. Umur YILDIRIM


Katılan İstinaf Dilekçesi Örneği

                  ….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

                            Gönderilmek Üzere

……. ASLİYE/AĞIR CEZA MAHKAMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya No : 20…/… E.

Karar No : 20…/….. K.

Katılan     : İsim Soyisim (T.C.:12345678910) – Adres Bilgileri Buraya Yazılacak.

Suç             : …

Suç Tarihi : …

Suç Yeri    : …

Karar Tarihi  : …/…/…

Vekili                : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7, 06530 Çankaya

Konu            : Mahkemenizin verdiği ../../.. tarihli ve 20../….. E. 20../…. K. sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurumuzdan ibarettir.

Tebliğ Tarihi    :…./…./….

AÇIKLAMALAR

 1. Açıklamalar kısmında, birinci derece mahkemesi tarafından verilen kararın hukuka aykırılıklarına ilişkin açıklamalara bu kısımda yer verilmelidir.
 2. Sanığa ceza indirimleri uygulanmış ise buna karşı itirazlar ve gerekçelerinden bahsedilebilir.
 3. Hukuka aykırılık açıklanırken, hükme esas teşkil eden tüm ara kararlar da ayrıntılı açıklanmalıdır.
 4. Yerel Mahkeme aşamasında talep edilen hususlar doğrultusunda karar verilmesi gerektiğini ve bu gerekliliğin gerekçelerinden burada bahsedilebilir.

Hukuki Deliller     : Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile diğer kanuni deliller

Hukuki Nedenler : Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

Sonuç Ve İstem     : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 1. Ankara … Ağır/Asliye Ceza Mahkemesi’nin ../../20.. tarihli ve 20…/…. E. 20../…. K. sayılı kararına karşı İSTİNAF BAŞVURUMUZUN KABULÜNE,
 2. Söz konusu kararın kaldırılarak sanıkların iddianame ve esas hakkındaki savcılık mütalaası doğrultusunda, üst sınırdan uzaklaşılmadan, takdiri indirim uygulanmadan ve muhalefet şerhinin kaldırılarak CEZALANDIRILMASINA,
 3. Davanın İstinaf Mahkemesi’nde görülmesi mümkün değilse DOSYANIN YENİDEN KARAR VERİLMEK ÜZERE YEREL MAHKEMEYE İADESİNE,

karar verilmesini arz ve talep ederiz.

           Katılan Vekili

     Av. Umur YILDIRIM


Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği (Sanık Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği)

              ….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

                         Gönderilmek Üzere

……. ASLİYE/AĞIR CEZA MAHKAMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya No : 20…/… E. 

Karar No : 20…/….. K.

Sanık        : İsim Soyisim (T.C.:12345678910) – Adres Bilgileri Buraya Yazılacak.

Vekili        : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7, 06530 Çankaya

Suç               : …

Suç Tarihi : …

Suç Yeri     : …….

Karar Tarihi : …./…./….

Konu         : Mahkemenizin verdiği ../../.. tarihli ve 20../….. E. 20../…. K. sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurumuzdan ibarettir.

Tebliğ Tarihi :…./…./….

AÇIKLAMALAR

 1. Açıklamalar kısmında, birinci derece mahkemesi tarafından verilen kararın hukuka aykırılıklarına ilişkin açıklamalara bu kısımda yer verilmelidir.
 2. Özellikle yargılama esnasında değerlendirilen hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller varsa ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır.
 3. Olayın hukuki nitelendirmesinde yapılan hatalar ayrıntılı şekilde belirtilmelidir.
 4. Birinci derece mahkemesi tarafından verilen ve kesin hüküm niteliği taşımayan ancak son karara esas teşkil eden ara kararlar detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
 5. Karar usul ve hukuka aykırı olup istinaf başvurusunun kabulü ile söz konusu kararın kaldırılarak sanığın beraatına karar verilmesi gerekliliğinden bahsedilmelidir. Bu gerekçelerin dayandığı hususlara atıflarda bulunarak deliller açıklamalı bir şekilde ifade edilmelidir.
 6. Yerel Mahkeme aşamasında talep edilen hususlar doğrultusunda karar verilmesi gerektiğini ve bu gerekliliğin gerekçelerinden burada bahsedilebilir.

Hukuki Deliller     : Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile diğer kanuni deliller

Hukuki Nedenler : Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

Sonuç ve İstem     : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 1. Ankara … Ağır/Asliye Ceza Mahkemesi’nin ../../20.. tarihli ve 20…/…. E. 20../…. K. sayılı kararına karşı İSTİNAF BAŞVURUMUZUN KABULÜNE,
 2. Söz konusu kararın kaldırılarak kurulan kararın kaldırılarak müvekkilimin BERAATINA karar verilmesine,
 3. Davanın İstinaf Mahkemesi’nde görülmesi mümkün değilse DOSYANIN YENİDEN KARAR VERİLMEK ÜZERE YEREL MAHKEMEYE İADESİNE,

karar verilmesini arz ve talep ederiz.

                    Sanık Vekili                                                                                                                                                       

              Av. Umur YILDIRIM

ceza istinaf dilekcesi ornegi indir
ceza istinaf dilekcesi ornegi

Ceza İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Şartları Nelerdir?

Ceza davalarında hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilmektedir. Buna karşılık,

 • Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine,
 • Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,
 • Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,

karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

İstinaf kanun yoluna başvuru şartları 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ceza istinaf maddeleri 272. ve 285. arasında yer almaktadır. Ceza istinaf dilekçesi hazırlanırken bu maddelere dikkat edilmelidir. Ceza muhakemesinde, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kesin hüküm sonrası tarafların istinaf başvurusunda bulunabilmek için tarafların 7 günlük süreleri bulunmaktadır. Hükmün açıklanmasından itibaren yedi günlük süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde verilen hüküm kesinleşmektedir.

İstinaf incelemesi yapılması için tarafların talebi bulunması gerekmektedir. Ancak bu kuralın tek istisnası, on beş yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarına ilişkin kuraldır. Ceza Muhakemesi Kanunu 272 gereği, ilk derece mahkemesinin 15 yıl veya daha uzun süreli hapis cezaları tarafların talebi olmaksızın istinaf mahkemesi tarafından re’sen incelenmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanunun tamamını buradan okuyabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5271.pdf

Ceza Muhakemesinde İstinaf İncelemesi Ne Kadar Sürer?

Tüm ön incelemeleri geçen istinaf başvurularının esastan incelenmesi için bölge adliye mahkemesi önüne geldiğinde, bölge adliye mahkemesi dosyayı ilk derece mahkemesinde olduğu gibi inceler. Esastan inceleme sonrası, bölge adliye mahkemesinin verebileceği kararlar;

 • İstinaf başvurusunun esastan reddi,
 • Hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi,
 • İlk derece mahkemesi hükmünün bozulması
 • Davanın yeniden görülmesi (duruşma açılması) şeklindedir.

İstinaf Kanun yolu, mahkemelerin dosya yükünün artmasıyla her sene biraz daha uzun bir süreçte tamamlansa da içerisinde bulunduğumuz 2023-2024 yılı ceza istinaf mahkemesi süresi 1-1,5 yıl kadar bir süreçte tamamlanmaktadır. İstinaf süreci; dilekçelerin eksiksiz ve zamanında verilmiş olması, ceza istinaf dilekçesi içeriğinin anlaşılabilir taleplerin net olarak belirtilmiş olması, dosyanın takibinin yapılması adına kalem personeli ile gerekli görüşmelerin düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi, usulüne uygun tebligatların gerçekleştirilmesi, duruşmalı ya da duruşmasız yapılması gibi hususlar nedeniyle süresi değişebilecek, uzayacak ya da kısalabilecektir. Bu sürecin hızlı bir şekilde ve lehe sonuçlanabilmesi adına bir ceza avukatı ile ceza istinaf mahkemesi sürecinin yürütülmesi oldukça önem arz etmektedir.

Süre Tutumdan Sonra Gerekçeli İstinaf Dilekçesi Verme Süresi

Ceza davalarında, süreler tefhim ile yani son celsede verilen kararın sanığa okunması ile başladığı için istinaf kanun yoluna Ceza Muhakemesi Kanunu’nda da belirtildiği üzere 7 gün içerisinde başvurulması gerekmektedir. Fakat aleyhine karar verilmiş olan kişi için ne bu kadar kısa sürede kapsamlı bir ceza istinaf dilekçesi hazırlamak mümkündür ne de Mahkeme tefhim ile kararını okurken vermiş olduğu kararın gerekçelerinden bahsetmemiş olduğu için istinaf dilekçesinde nelere ilişkin açıklama yapılacağını bilmek mümkündür. Ceza istinaf kanun yoluna başvurma hakkına sahip olan kişiler; cumhuriyet savcısı, sanık, sanığın yasal temsilcisi ve eşi, avukat, katılan ve kanunda belirtilmiş diğer kişilerdir.

Belirtilen bu nedenlerle, 7 günlük istinaf süresinin kaçırılmaması için bu süreçte bir dilekçe verilmesi gerekmektedir. İşbu dilekçe süre tutum dilekçesi olarak isimlendirilmektedir. Aşağıda örneği de verilecek olan bu dilekçe ile geçerli bir istinaf başvurusu yapılmış olacak ise de gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra tekrardan bir 7 günlük süre içerisinde gerekçeli karara yönelik ek bir dilekçenin de verilmesi, istinaf başvurusunda bulunan kişi lehine bir durum olacaktır.

Verilecek istinaf dilekçesi, hükmü veren mahkemeye verilmektedir. Dilekçenin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere verilmesi gerekir. Hüküm birden fazla sanık hakkında verildiyse, her bir sanık hükmün kendi ile ilgili olan kısmı hususunda istinaf başvurusunda bulunabilir. Aynı zamanda bir sanık için birden fazla suç bakımından karar verildiyse, sanığın her bir suç bakımından istinaf başvurusunda bulunması önem taşımaktadır.

Başvuruda, başvurunun nereye yapıldığı konusundaki yanılmalar inceleme bakımından önem taşımamaktadır. Taraflar, verilen karara karşı bir üst dereceye başvurulduğunu belirttikleri takdirde istinaf başvurularının usulüne uygun yapıldığının kabulü gerekmektedir. Başvurunun yanlış mercie yapılması durumunda, başvurunun yapıldığı merci yetkili ve görevli merciye göndermek zorundadır.

Ceza istinaf başvuru süresi ise, 5271 sayılı CMK m.273’de gösterilmiştir. Bu maddeye göre;

 • İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır.
 • Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.
 • Ağır ceza mahkemelerinde bulunan cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkemelerinin hükümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler.
 • Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilekçe veya beyanında, başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına engel olmaz.
 • Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde bu husustaki cevaplarını bildirebilirler.
 • Yerel mahkemenin kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuruda; tefhim veya tebliğ ile başlayan süre 7 gün olup, bu sürede herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
 • Yukarıda geçen 7 veya 15 günlük ve 1 haftalık başvuru sürelerinin hesabı, “Sürelerin hesaplanması” başlıklı CMK m.39/1-2’ye göre yapılacaktır. Ceza istinaf dilekçesi ile başvuru yapılmalıdır.

Ceza istinaf dilekçesi, istinaf mahkemesine (bölge adliye mahkemesine) gönderilmek üzere, kararı veren yerel mahkemeye bir dilekçesi verilerek yapılır.  Ceza istinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye verildiğinde ceza davasına ait dosya yerel mahkeme tarafından Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir. Ceza istinaf başvurusu ceza avukatı tarafından yapılması kanun yolunun etkin kullanımını sağlayacaktır.

X
kadim hukuk ve danışmanlık