0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Bilişim Hukuku Avukatı

11bilisim hukuku avukati

Bilişim hukuku avukatı; bilişim suçlarıyla ilgili davalara bakan avukata denir. Bilişim hukuku, özellikle bilişim araçlarının gelişmesiyle ve yayılmasıyla ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bilişim hukukunun gelişmesinde sosyal medya kullanımının çoğalması da etkili olmuştur. İnsanlar, özellikle bilişim araçlarının üzerinden suç işlenmesinin kolaylaşması sebebiyle bilişim hukuku alanında çalışan avukatlara ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda bilişim hukuku teknik bilgiyi de gerektirdiğinden bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlar, zamanla çoğalmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bilişim suçları, bilişim sistemlerine karşı veya bilişim sistemleri yoluyla  işlenebilir. Genel olarak, elektronik ortamda gerçekleştirilen tüm hukuka aykırı işlemler bilişim suçları olarak adlandırılır. Aynı zamanda bilişim sistemleri, tehdit ve risklere açıktır.  Bu sebeple çeşitli bilişim ortamlarda kişisel verilerinizi veya mali verilerinizi paylaşmanız halinde ve bu verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda birtakım mağduriyetler yaşayabilirsiniz. İşte bu anlarda bilişim hukuku alanında avukatlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bilişim hukuku özellikle birtakım hususlar ilgilendirir. Bunlar;

 • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması
 • Erişimin engellenmesi ve kaldırılması
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında danışmanlık ve her türlü hukuki hizmet
 • Bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçları
 • Bilişim sistemlerindeki kişisel hesaplarınızın kiralanması
 • E-ticaret sebebiyle yaşamış olduğunuz mağduriyetler
 • Haberleşmenin gizliliğinin ihlali (T.C.K. 132. Md)

Bilişim Hukuku Nedir?

 Bilişim hukuku, bilişim sistemleri vasıtasıyla yapılan tüm işlemlerde ihtiyaç duyulan hukuki yardımı kapsamaktadır. Bilişim suçlarını da kapsamakla beraber aynı zamanda bilişim sistemleri vasıtasıyla yapılan her türlü işlemler dahildir. Özellikle bilişim hukuku üç ayrı ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar;

 • İnternet ve Elektronik Ortamları Düzenleyen Hukuk
 • Bilgi ya da Bilişim Teknolojileri Hukuku
 • Bilişim Suçlarına dair Hukuk

Genel olarak bilişim hukuku bu üç ana başlıkta toplanmaktadır. 2000’lerden itibaren bu üç ana başlıkta yapılmakta ve gelişmektedir. Özellikle e-ticaret yoluyla yapılan ve uzaktan satış sözleşmesine tabii satışlar da bilişim hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Çeşitli uygulamalar üzerinden yapacağınız alışverişler ve çeşitli ödeme sistemleri üzerinden yapacağınız ödemeler de bilişim hukuku kapsamındadır. Bu yollar sebebiyle yaşayacağınız mağduriyetler de bilişim hukuku çerçevesinde çözümlenecektir.

bilisim hukuku avukati nasil olunur
bilisim hukuku avukati nasil olunur

Bilişim Hukuku Avukatı Nedir?

Bilişim hukuku avukatı, bilişim hukukunda uzmanlaşmış avukattır. Özellikle bilişim hukuku alanında uzmanlaşmış ve bu alanda tecrübeye sahip avukattır. Özellikle bilişim  hukuku avukatı, e- ticaret, erişimin engellenmesi veya bilişim suçlarıyla ilişkili davaları takip etmiş kişilere denmektedir. Özellikle bilişim hukukunda siber suçlar konusunda tecrübeye sahip avukatlarla çalışmanız yararınıza olacaktır.

Bilişim hukuku avukatı özellikle bilişim alanında hukuki sorularınıza cevap verir ve bu konuda danışmanlık yapar. Aynı zamanda bilişim sistemleri üzerinden maruz kaldığınız siber suçlar hakkındaki işlemlerinizi takip eder ve yürütür. Buna ek olarak yine bilişim ortamları ile ilgili dava ve takip işlemlerinizi takip eder. Son olarak, bilişim sistemlerini ilgilendiren sözleşmeleri hazırlar veya hazır olan sözleşmeleri inceler, düzeltir.

Bilişim Hukukunda Erişimin Engellenmesi

Erişimin engellenmesi, hukuka aykırı olarak yayın yapan internet sitelerinin kullanıcıların erişimine kapatılması anlamına gelmektedir. Erişimin engellenmesi İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Anılan kanuna göre erişimin engellenmesi 3 biçimde gerçekleşir. Bunlar;

İnternet ortamında yapılan yayından kasıt, internette yer alan ve herkesin ulaşımına sunulmuş olan her türlü paylaşımdır. Bu sebeple hakkınızda yapılan her türlü yayın hakkında erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Özellikle internette kişisel verilerinizin herkese açık bir şekilde paylaşılması da bu suç kapsamında değerlendirilebilir. Yine herkese açık bir ortamda hakkınızda yanlış haberlerin yayılması veya kişilik haklarınıza saldırı niteliğinde içeriklerin bulunulması durumunda da ilgili içeriğe erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz.

Kişilik haklarınızın ihlal edilmesi sebebiyle erişimin engellenmesi kararı sulh ceza hakimliğince verilir. Sulh ceza hakimliğine talebini içeren dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. Dilekçede özellikle kişilik haklarınızın ne yolla ihlal edildiğini gerekçelendirmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda dilekçenin ekinde de erişimin engellenmesini istediğiniz paylaşıma ilişkin delillere yer vermeniz gerekir.

Bilişim Hukukunda E-Ticaret

Özellikle sağladığı kolaylıklar sebebiyle günümüzde e-ticaret sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kişiler evlerinde oturdukları yerden alışveriş yapabilmektedir. Bu sebeple günümüzde e-ticaret sistemleri de oldukça gelişmiştir. Ancak bu gelişme beraberinde birçok mağduriyeti de beraberinde getirebilmektedir.  E-ticaret esnasında banka hesabı bilgilerinin siteler ile paylaşılması,  malvarlıklarınızı tehlikeye düşürebilmektedir. Bu sebeple yalnızca güvenilir sitelerden alışveriş yapmanız yararınıza olacaktır.

Aynı zamanda internet üzerinden satış yapan işyeri sahipleri tarafından da hukuki yardıma ihtiyaç duyulabilmektedir. Satıcıların özellikle müşterileriyle olan ilişkilerinde ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda avukat yardımına ihtiyaç duyulabilmektedir. Aynı zamanda uzaktan satış sözleşmeleri de uzmanlık gerektiren alanlardandır.

Bilişim Suçları

Bilişim suçlar, bilişim sistemlerine karşı veya bilişim sistemleri yoluyla işlenen suçlardır. Bu suçlar, çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Sayısı sınırlandırmamakla beraber aşağıda sayılan suçlar en bilinenleridir. Bunlar;

 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre başkasına ait banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse yarar sağlaması kaydıyla üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Banka ve kredi kartlarının kullanımı mutlaka bir bilişim sistemine bağlı olduğundan TCK 245 de bilişim suçları arasında yer almaktadır. Bu suçun gerçekleşmesi için başkasına ait banka veya kredi kartının nasıl kullanıldığının önemi yoktur. Ele geçiren kişi, kart ile harcama yaptığı takdirde, yani yarar sağladığı takdirde suç gerçekleşmiş olacaktır.
 • Nitelikli Hırsızlık: Hırsızlık, Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı zamanda 142. maddede de hırsızlık suçun nitelikli hallerine yer verilmiştir. Maddenin 2. fıkrasının e bendinde hırsızlık suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde beş yıldan on yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.
 • Nitelikli Dolandırıcılık: Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasının f bendinde dolandırıcılık suçunun “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” işlenmesi halinde suçun nitelikli halinden cezalandırılması gerekir. Bilişim sistemleri yoluyla kişinin dolandırılması halinde fail üç yıldan on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.
 • Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme ve Değiştirme: Bu suç, kanunun 244. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre herhangi bir bilişim sisteminin engellenmesi, bozulması, sistemde bulunan verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi halinde failler hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.
 • Bilişim Sistemine Girme: Bilişim sistemlerine girme suçu, TCK’nın 243. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak giriş yapılması ve orda kalmaya devam eden kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir. Bir yıla kadar hapis cezası kanunumuzda kısa süreli hapis cezası olarak nitelendirilmiştir. Bu sebeple verilen ceza adli para cezasına çevrilebilecektir.
 • Haberleşmenin Engellenmesi: Haberleşmenin engellenmesi, TCK’nın 124. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Bu suçta seçimlik olarak hükmedilebilecek adli para cezası öngörülmüştür. Failler hakkında hapis cezasına hükmedilebileceği gibi adli para cezasına da hükmedilebilir.
 • Hakaret: Hakaret suçu gündelik hayatta en çok karşılaşılan suçlardan bir tanesidir. Hakaret suçu, bilişim sistemleri üzerinden işlenebilmektedir. Kişiler özellikle sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek sosyal medya hesapları üzerinden hakaret suçunu işleyebilmektedir. Buna ek olarak, hakaret suçunun sosyal medya üzerinden işlenmesi halinde failin kimliğinin tespit edilmesi zordur. Hakaret suçu, TCK’nın 125. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre hakaret suçunu işleyen failler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedilecektir.
 • Müstehcenlik: Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenmiştir. Müstehcenlik suçu çok çeşitli biçimlerde işlenebilmektedir. Müstehcenlik suçu, çoğunlukla çocuklara karşı işlenmektedir. Özellikle bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren veya bunların içeriğini gösteren, okutan, okuyan veya dinleten kişiler müstehcenlik suçunun faili olacaktır. Müstehcenlik suçu özellikle sosyal medya üzerinden çocuklara ulaşımın kolay olması sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Müstehcenlik suçuna sebebiyet veren failler, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.
 • Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması: Ses veya görüntülerin kayda alınması, Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç, soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında işlenmektedir. Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan kişi altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.

Bilişim suçları yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Günümüzde özellikle bilişim sistemlerinin yaygınlaşması sebebiyle neredeyse Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tüm suçlar bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenebilir hale gelmiştir. Özellikle bilişim suçlarında soruşturma aşamaları farklı ilerlemektedir. Bu sebeple şikayet anından itibaren tüm aşamaların dikkatle izlenmesi gerekir. Bu sebeple bu suçların mağduru olmanız halinde alanında bilişim hukuku avukatı ile çalışmanız önerilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bilişim hukuku avukatı; bilişim suçlarıyla ilgili davalara bakan avukata denir. Bilişim hukuku, özellikle bilişim araçlarının gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.

Bilişim hukuku avukatı olabilmek için özel bir eğitim veya diploma programı yoktur. Bilişim hukuku alanında davalar alarak ve uzmanlaşarak bilişim hukuku avukatı olabilirsiniz.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın