İdare Hukuku

Bekçilik Güvenlik Soruşturması

Bekçilik güvenlik soruşturması bekçi alımlarının son zamanlarda artması ile sıkça tarafımıza sorulmaya başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırılıklar içerdiği gerekçesiyle iptal edilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yeni yasa tasarısı ile birlikte aykırılıkların giderilmesi suretiyle yeniden düzenlenerek gündeme gelmiştir.

Bu yasa kapsamında kimlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulacağı, hangi yakınlık derecesindeki akrabaların inceleneceği, kişisel verilerin korunması kapsamında elde edilen bilgilerin ne şekilde elde edilip hangi süre zarfında kullanılabilir olacağı gibi hususların tümü açık olarak düzenlenmiştir. İlk defa memurluğa ya da kamu hizmetine girecek olan adaylar hakkında uygulanacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması prosedürü bu yasa ile bekçi güvenlik soruşturması şeklinde de uygulanabilecektir.

Yeni güvenlik soruşturması kanunu ile bekçi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulacaktır.

Bekçilik güvenlik soruşturması tıpkı kamu görevine ya da memurluğa ilk defa atanacak olan adaylarda olduğu gibi belli şartların sağlanıp sağlanmadığının ve adayın bu şartları haiz olup olmadığının tespiti ile ilgilidir. Bekçilik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması gereken kurumlardandır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kişinin hakkında devam eden bir adli yargılamanın, mevcut durumunda memur olmasına engel teşkil edecek bir güvenlik probleminin olup olmadığının, adli sicilinin tespiti ile devletin bekasına aykırı faaliyetler yürüten terör örgütleri ile kendisinin yahut yakın çevresinde etkisi altında kalabileceği insanların herhangi bir iltisakının varlığının tespiti şeklinde gerçekleşmektedir.

Bekçiler İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alırlar. Yaptıkları görev kolluk görevidir. Bu nedenle güvenlik soruşturmaları detaylı araştırılır. Polis ve asker güvenlik soruşturmalarında nelere dikkat ediliyorsa bekçi güvenlik soruşturmasında da bu hususlar irdelenir. Bu kapsamda bekçi olmak isteyen adayların da otel kayıtları, sosyal medya paylaşımları, etkisinde kalabilecekleri yakın çevreleri, anne baba kardeş ve alt üst soyları incelenebilecek, olumsuz bir kanaat oluştuğu takdirde atamaları ya da göreve başlamaları iptal edilebilecektir. Yine bu adayların geçmişte okuduğu okullar, gittikleri dershane ve kaldıkları yurtlar da önem arz edecek ve bu kurumların herhangi bir FETÖ/PDY işbirliği içinde olduğu durumlarda adaylar güvenlik soruşturmalarının olumsuz neticelendirilmesi suretiyle ilişiklerinin kesilmesi durumuyla karşılaşabileceklerdir.

Güvenlik Soruşturması Süreci

Bekçi güvenlik soruşturması süreci alım yapan valilik veya kaymakamlığa yapılacak bir başvuru ile birlikte başlayan ve çeşitli aşamalar içeren bir süreçtir. Adayın bekçilik için gerekli şartları taşımasının akabinde yapacağı başvuru ve geçirilecek mülakatların sonucunda asil aday olarak göreve başlamaya hak kazanan bekçi adayı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması da tamamlandıktan ve olumlu sonuçlandıktan sonra görevini icra etmeye başlayabilir hale gelmektedir.

Güvenlik soruşturması süreci, yönetmelikte belirli sürelere tabi tutulmasına rağmen bazı hallerde çok uzun bir zaman alabilmektedir. Bu gibi durumlarda adayın yapması gereken ilk şey kurumla bağlantıya geçmek olacaktır. Bu iletişim telefonla kurulabileceği gibi yazılı bir dilekçe ile başvurulması ve başvuruların bu şekilde kanıtlanabilir olması açısından daha yerinde olacaktır. Adayın olumsuz bir yanıt alması güvenlik soruşturmasının iptali ile ilgili dava açabilmesi için belge niteliğinde sayılacaktır.

Bekçilik güvenlik soruşturması olumsuz gelen adayların 60 gün içerisinde işlemin iptaline ilişkin bir idari dava süreci başlatmaları gerekmektedir.

Bekçilik Güvenlik Soruşturması Nasıl Olumsuz Olur?

Bekçilik güvenlik soruşturması nasıl olumsuz olur şeklinde tarafımıza çok sayıda soru yöneltilmektedir. Bu soruya verilecek belli başlı yanıtlar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Kapatılan kurumlarda SGK, yurt, okul, dershane, ev kaydı,
  • Bankasya hesabına talimatla para yatırılması durumu,
  • Otel kayıtları,
  • Facebook ve twitter paylaşımları,
  • Aileniz ve yakın çevrenizde ihraç edilen akrabalarınız olması.
  • Hakkınızda açılmış soruşturma veya kovuşturma dosyası olması. (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ buradan hakkınızda açılmış davaları görebilirsiniz.)

Her olumsuzluk sebebin farklı somut sebeplere dayandığı unutulmamalıdır. Dava dilekçenizin size özel ve durumunuzu açıklar nitelikte belgeleri içermesi hak kaybınızı en aza indirgemek için kullanılması gereken bir yoldur. Bekçilik güvenlik soruşturmanız olumsuz geldiği takdirde ivedilikle idare hukuku avukatı ile irtibata geçebilir ve izlemeniz gereken yol hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bekçilik güvenlik soruşturmasına takılan adaylara valilik veya kaymakamlık tarafından tebligat yapacaktır. Tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmanız gereklidir. Bu süre hak düşürücü süredir.

Başa dön tuşu