Bedelli Askerlik İşlemleri ve Ücreti

Bedelli Askerlik İşlemleri ve Ücreti

bedelli askerlik

Bedelli askerlik, bedelli askerlik süreci ve bedelli askerlik ücreti askerlik çağına gelmiş kişiler ve aileleri tarafından merak edilmektedir. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun tanımlar başlıklı 3. Maddesi hükmüne göre Bedelli askerlik: Kanunda belirtilen yararlanma şartlarını taşımak kaydıyla bedelli askerliğe seçilenlerin belirlenen bedeli ödemesi ve temel askerlik eğitimi yapması şartı ile yerine getirilen askerlik hizmetini”  ifade eder. Yine aynı kanuna göre askerlik çağı nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayan ve 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süreyi ifade etmektedir. İlgili kanun hükmüne göre 20 yaşını dolduran her erkek vatandaş 41 yaşına kadar geçen süreçte askerlik görevini yapmakla yükümlüdür. Anayasamızda vatan hizmeti olarak yerini bulan askerlik hizmeti, her Türk için hak ve aynı zamanda ödev olarak tanımlanmıştır. Askerlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğinin veya getirilmiş sayılacağının kanunla düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. 1111 sayılı Askerlik Kanunu ülkemizdeki askerlik hizmetini düzenleyen temel mevzuattır. Bu Kanun’un 1’inci maddesi gereği ülkemizde zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. 2024 yeni bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısına göre 182.609,04 TL olarak belirlendi.

Bedelli askerlik Cumhuriyet tarihimizde 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 olmak üzere günümüze kadar beş kez uygulanmıştır. Yukarıda bahsedildiği gibi bu düzenlemelerin tamamında yükümlülerde farklı şartlar aranmış ve hiçbirinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç fazlası yükümlü bildirmesi söz konusu olmamıştır. Bu nedenledir ki, ihtiyaç fazlası yükümlü olduğunda uygulanabilecek hali hazırda bir Kanun maddesi (1111/10’uncu madde) mevcut iken, her bedelli askerlik uygulamasında yeni bir kanun çıkarmak suretiyle Askerlik Kanunu’na geçici maddeler eklenmiştir. Bedelli askerlik uygulamalarında genel olarak, temel askerlik yapmak ve nakit bedel ödemek şartıyla askerlik hizmetinin yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Askerlik hizmeti süresi genel olarak erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır.  Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli savunma bakanlığı tarafından uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere Askeralma Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Ancak şartların sağlanması durumunda bedelli askerlik yapılması mümkündür. Bedelli askerlik başvuru şartlarını sağlayan kişiler belirlenen bedeli peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

bedelli askerlik ucreti
bedelli askerlik ucreti

Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konuların başında ise bedelli askerlik ücreti gelmektedir. 2024 yılı için bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı belirlenmiştir. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için belirlenen ücret geçerli olacaktır. 08.01.2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığının 05 Ocak 2024 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,760871 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

 • 2024 yeni bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısına göre 182.609,04 TL olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücreti 240.000 *memur aylık katsayı formülünden hesaplanır.
 • Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,760871 (memur aylık katsayısı) = 182.609,04 TL

Bedelli askerlik hizmetine müracaat ederek iki aylık ödeme sürenin bitim tarihi 30 Haziran 2024 tarihi saat 23.59’dan sonraya kalan yükümlüler, ödemelerini yeni bedel tutarı üzerinden yapacak ve celp tercihlerini e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) kapısından veya askerlik şubesi aracılığı ile güncelleyebilecektir. Ayrıca bu yükümlülere  başvuru işlemlerinin durdurulduğu süre kadar olan ilave ödeme süresi merkezi olarak verilecektir.

Yıllar Göre Bedelli Askerlik Ücretleri:

DönemBedelli Askerlik Ücreti
2024 (1 Ocak -30 Haziran)182.609,04 TL
2023 (1 Temmuz -31 Aralık)122.350,80 TL
2023 (1 Ocak -30 Haziran)104.084,16 TL
2022 (1 Temmuz -31 Aralık)80.064,72 TL
2022 (1 Ocak -30 Haziran)56.506,80 TL
2021 (1 Temmuz -31 Aralık)43.151,28 TL
2021 (1 Ocak -30 Haziran)39.788,64 TL
2020 (1 Temmuz -31 Aralık)37.070,64 TL
2020 (1 Ocak -30 Haziran)35.054,64 TL
2019 (1 Temmuz -31 Aralık)33.230,16 TL
2019 (1 Ocak -30 Haziran)31.343,28 TL

2024 Yılı Bedelli Sevk Tarihleri Nelerdir?

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.

 • 08 Şubat 2024
 • 07 Mart 2024
 • 18 Nisan 2024
 • 16 Mayıs 2024
 • 27 Haziran 2024
 • 25 Temmuz 2024
 • 22 Ağustos 2024
 • 19 Eylül 2024
 • 17 Ekim 2024
 • 14 Kasım 2024
 • 12 Aralık 2024

Bedelli Askerlik Celp ve Sevk Dönemi Değiştirilebilir Mi?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı duyuru ile bedelli askerlikte celp ve sevk dönemi değişikliği yapılabileceğini belirtmiştir. Bakanlıkça yapılan duyuru gereğince yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2024 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilir. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmamaktadır. E-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilir.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlülerin ayrıca 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nda yazılı ve diğer statüde askerlik yapacak yükümlüler için de gerekli şartları taşımalıdırlar. Yükümlüler Kanunda yazılı askerlik çağı içinde ve sağlık yönünden askerlik yapmaya elverişli olmalıdırlar. Askerlik çağına girmeden yapılacak başvurular geçersiz olacağı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilen yükümlülerin de başvurması mümkün değildir. Ancak bu konuda 2014 yılında düzenlenen bedelli askerlik uygulamasında bir istisna getirilmiştir. Şöyle ki; bu uygulamada tüm yükümlüler temel askerlikten muaf olduğu için, gönüllü olmak kaydıyla sağlık yönünden askerliğe elverişli olmayan yükümlülerin de bu haktan faydalanması mümkün olmuştur. Bu durumdaki yükümlülerin Anayasanın 72’nci maddesinde yazılı “Hak ve Ödev” olarak tanımlanan vatan hizmetinden daha çok “Hak”
olarak yararlanmaları sağlanmıştır.

Bedelli Askerliğe Başvurabilme Şartları Nelerdir?

Bedelli askerlik hizmetinin temel esasları, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile 16.4.1987 tarih ve 3358 sayılı Kanun’a (R.G.: 28.4.1987- 19444) istinaden hazırlanan 10.7.1987 tarih ve 87/11945 sayılı BKK’da (R.G.: 12.7.1987- 19515) yer almaktadır. Bu yasal düzenleme esasen Askerlik Kanunu’nun 10’uncu maddesinde yer verilen ve ihtiyaç fazlası yükümlü olduğu takdirde uygulanacak bedelli askerlik esaslarını düzenler. Ancak Kanun’un bu maddesine göre bugüne kadar bedelli askerlik uygulaması yapılmamıştır. Her seferinde Askerlik Kanunu’na geçici madde eklenerek yeni ve farklı şart ve usuller benimsenmiştir. Bedelli askerliğe başvurabilmek Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmiş müracaat şartlarını sağlamak gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
 • Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.
 • Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
 • Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.
bedelli askerlik islemleri
bedelli askerlik islemleri

Bedelli Askerlikten Yararlanabilme Şartları Nelerdir?

Bedelli askerlik hükümlerinden yararlanabilmek için Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmiş şartları sağlamak gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
 • Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Askeralma Kanun’unun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
 • Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.
 • Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

Bedelli Askerliğe Nasıl Başvuru Yapılabilir?

 • Müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,
 • Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan, bu tarih dâhil, istekli olanlar askerlik şubelerinden kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.
 • Yükümlüler bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunabilir ve müracaat yılının son mesai günü, mesai bitimine kadar celp dönemi tercihini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar sadece askerlik şubesinden güncelleyebilir.

 Bedelli Askerli Celp ve Sevk Dönemi

 • Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
 • İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.
 • Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
 • Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Bedelli Askerlik Ertelenebilir Mi?

Bedelli askerlik hizmetinin ertelenmesi istisnai hallerde mümkündür. Askeralma Kanunu ve Yönetmeliği’nde belirtilen şartların bulunması durumunda bedelli askerlik ertelenebilir. Şartların bulunmadığı hallerde erteleme yapılması mümkün değildir. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

 • Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,
 • Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,
 • Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,
 • Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,
 • Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
 • Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

Bedelli Askerlikten Vazgeçmek Mümkün Müdür?

Bedelli askerlikten vazgeçmek mümkündür. Vazgeçme hükümleri kişinin müracaat tarihinde kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olup olmamasına göre değişkenlik gösterir.

 1. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dahil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerden bedelli askerlik hizmetinden vazgeçenler:
 • Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevk döneminde silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilirler.
 • Bedelin ödendiği tarihten kura veya sınıflandırma tarihine kadar vazgeçenlere, müracaat şartlarını taşımaları halinde bedelli askerlikten yararlanması için yeni bir hak verilecektir.
 • Kura veya sınıflandırma tarihinden sonra vazgeçmeleri durumunda bedelli askerlikten yararlanması için yeni bir hak verilmeyecektir.
 • Vazgeçenlerin işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecektir. Talep etmeleri halinde erteleme hakları varsa ertelemeleri yapılacaktır.
 1. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olan yükümlülerden,
 • Bedelli askerlik kapsamında olanların; bedelin ödendiği tarihten bedelli askerlik hizmeti kapsamında tabi oldukları celp ve sevk döneminde silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları hâlinde bedelli askerlik hizmetinden vazgeçebileceklerdir.
 • Bedelin ödendiği tarihten kura veya sınıflandırma öncesi veya sonrasında vazgeçenlere bedelli askerlikten yararlanması için yeni bir hak verilmeyecektir.
 • Vazgeçenlerin işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecektir.
 • Daha önceden bedelli askerliğe müracaat ederek ödemesi gereken bedel tutarını ödeyenlerden vazgeçenlerin; yararlanma şartları esasları doğrultusunda yeniden bedelli askerliğe başvurmak istemeleri halinde daha önceden ödemiş oldukları bedelin iadesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın müracaatları kabul edilmeyecektir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık