Askeri Ceza Kanunu 94. Madde

Askeri Ceza Kanunu 94. Madde

askeri ceza kanunu 94 madde

Askeri Ceza Kanunu 94. Madde

İsyan Muharriki ve Cezası

  1. Birden ziyade askeri şahısları hep birlikte amire veya mafevke itaatsizliğe veya mukavemete veyahut fiilen taarruza sevk ve tahrik eden isyan muharriki sayılır. Suç yapılmamış veyahut yapılmağa teşebbüs edilmemişse isyan muharriki beş seneden az olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.
  2. Tahrik sebebiyle, askeri hizmete ehemmiyetli bir zarar gelmişse isyan muharriki on seneden az olmamak üzere ağır hapisle cezalandırılır.
  3. Seferberlikte isyan muharriki ölüm cezasıyla cezalandırılır.

Askeri Ceza Kanunu 94. Madde Açıklaması

İsyan muharriki suçunda sevk ve tahrik edilen iki veya daha fazla asker kişidir. Sırf askeri suçtur. Failin iki veya daha fazla asker kişileri maddede yazılı suçları işlemeye sevk ve tahrik etmekle isyan muharriki suçu oluşur. Bu yönüyle sırf hareket suçu niteliğindedir. Dolayısıyla bu suça teşebbüs mümkün değildir.

Maddenin birinci fıkrasında isyan muharriki suçunun temel şekline yer verilmiştir. Suçun oluşması bakımından amaç suçun icrasına başlanmış olması gerekmez. Amaç suçu işlenmiş veya teşebbüs edilmişse, failin bu fiili, isyan muharrikinden ayrı bir suç oluşturur. Yani isyan muharriki suçu oluşacağı gibi ayrıca yapılan amaç suç da oluşur.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 94
askeri ceza kanunu 94

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık