Askeri Ceza Kanunu 84. Madde

Askeri Ceza Kanunu 84. Madde

askeri ceza kanunu 84 madde

Askeri Ceza Kanunu 84. Madde

Yalan Yere Şikayet

 1. Doğru olmadığını bildiği iddialarla şikayete kalkışan üç aya kadar hapis olunur.
 2. (Mülga: 31/1/2013-6413/45 md.)  

Askeri Ceza Kanunu 84. Madde Açıklaması

Korunan hukuki yarar askeri disiplindir. Disiplin, kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat, astının ve üstünün hukukuna uygun davranmayı gerektirir. Gerçeğe aykırı iddialarla şikayette bulunmak, saygısızlığın da ötesin de bir hukuka aykırılıktır. Bu tür eylemler, şikayet edilen her statüdeki asker kişiyi huzursuz eder, onun onurunu zedeler. Askerler arasında olması gereken birlik ve beraberliği, ast üst arasındaki güven duygusunu zayıflatır.

Bu suç, asker kişiler tarafından işlenebilir. Ancak sırf askeri suç değildir. Suçun maddi unsuru, gerçeğe aykırı, doğru olmayan iddiaların şikayet konusu yapılmış olmasıdır. Suçun manevi unsuru kasıttır. Failin şikayet konusu yaptığı iddiaların doğru olmadığını bilmesi ve gerçekmiş gibi soruşturulmasını istemesidir.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 84
askeri ceza kanunu 84

Askeri Ceza Kanunu 84. Madde Yalan Yere Şikayet Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 01.04.2005-28/33

 • Askeri Ceza Kanunu 84. Madde
 • Yalan Yere Şikâyet

Hem Bl. hem de Tb. K’nın uygulamalarından şikayetçi olan sanığın, bu kişilerle ilgili şikayet dilekçesini bir üst derecedeki müşterek amir durumundaki Alay Komutanına vermiş olmasında TSK İHK’nın 27 ve İçHY’nin 44.maddelerinin öngördüğü usul, silsile ve prosedürü ihlal eden bir yön bulunmamaktadır.


Askeri Yargıtay 2.Daire: 16.11.2016-296/592

 • Askeri Ceza Kanunu 84. Madde
 • Yalan Yere Şikayet

Sanığın üzerine atılı yalan yere şikayet suçu, 5237 sayılı TCK’nın 75.maddesi kapsamına girip ön ödemeye tabidir. Askeri Savcılıkça usulüne uygun ön ödeme ihtarı yapılmadan kamu davası açılmış olduğundan, Askeri Mahkemece, sanığa usulüne uygun şekilde ön ödeme ihtarı yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir.


Askeri Yargıtay 4.Daire: 12.05.2015-369/385

 • Askeri Ceza Kanunu 84. Madde
 • Yalan Yere Şikayet

Deneyimli bir pilotun, bir başka uçak tipinde başarısız olması sonrasında, haksızlığa uğradığını düşünmesi olağan karşılanmalıdır. Ayrıca dosya içerisinde sanığın iftira kastıyla hareket ettiğini gösteren herhangi bir delil de yoktur. Bu nedenlerle sanığın haksızlığa uğradığı zannıyla hareket ederek hak aramak amacıyla şikayette bulunduğu yönünde tam bir vicdani kanaate varılmıştır.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 01.04.2015-928/252

 • Askeri Ceza Kanunu 84. Madde
 • Yalan Yere Şikayet

Sanığın şikayeti yalan yere olmayıp makul bir suç şüphesine dayandığı takdirde yalan yere şikayet etmek suçu oluşmaz.


Askeri Kanunu 84. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık