Askeri Ceza Kanunu 53. Madde

Askeri Ceza Kanunu 53. Madde

askeri ceza kanunu 53 madde

Askeri Ceza Kanunu 53. Madde

Şartla Salıverilme

Askeri mahkemeler tarafından mahkum edilen askeri şahıslar hakkında şartla salıverilme ve şartla salıverilme kararının geri alınması hususlarında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Gerek askeri mahkemelerden ve gerekse adliye mahkemelerinden şartla tahliye kararı alanların tamamlanacak askeri yükümlülükleri varsa, tahliyelerinde tamamlattırılır.

Askeri Ceza Kanunu 53. Madde Açıklaması

Şartlı salıverme, 5275 sayılı Kanunla yeniden düzenlendiğinden bu madde hükmü uygulanabilir olmaktan çıkmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, koşullu salıverilmenin esaslarını 107. maddesiyle düzenlemiştir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına da aynı maddede yer verilmiştir.

Koşullu salıverilen hükümlünün denetim süresi içine hapis cezasının gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasının sonuçları ise aynı maddenin 13. fıkrasında belirtilmiştir. Şartlı salıverilme hükümleri, askeri suç ve cezalar bakımından ayrı özellik taşımadığı gibi, infaz hukuku kapsamında ele alındığından burada incelenmemiştir.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Kanunu 53. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/
askeri ceza kanunu 53
askeri ceza kanunu 53

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık