0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Askeri Ceza Kanunu 104. Madde

11askeri ceza kanunu 104 madde

Askeri Ceza Kanunu 104. Madde

Askeri Fesat ve İsyana İştirak Edenlerden Önayak Sayılacak Diğer Askerler

Askeri fesat (M. 97) ve isyana (M. 100) iştirak edenlerden şunlar da reis ve müşevvik cezalarıyla cezalandırılırlar.

A: Amir ve mafevk tarafından şahsına vaki olan itaat emrine karşı itaatsizlikte söz ile veya fiilen ısrar eden;

B: Askeri işareti suiistimal ederek veya sair işaretler vererek isyanın vukuunu kolaylaştıran;

C: Asiler arasında en büyük rütbelisi veya en kıdemlisi olan;

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 104. Madde Açıklaması

Madde, fesat ve askeri isyan suçları bakımından ortak nitelikli unsurları düzenlemektedir.

104.maddede ise maddenin 1.fıkrasının (A), (B) ve (C) bentlerinde sayılanların fesat ve isyan suçunun reisi ve teşvik edeni olarak kabul edilerek cezalandırılacakları belirtmiştir. Önayak sayılan kişiler şunlardır:

  1. Amir veya üstün isyan sırasında verdiği itaat emrine karşı söz veya fiilleriyle ısrar edenler.
  2. Askeri işareti kötüye kullanarak veya başka işaretlerle askeri isyanı kolaylaştıranlar.
  3. Asiler arasında en yüksek rütbeye veya kıdeme sahip olan.

Askeri Ceza Kanunu 104. Madde Askeri Fesat ve İsyana İştirak Edenlerden Önayak Sayılacak Diğer Askerler Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 3.Daire: 18.12.2012-106/1114

  • Askeri Ceza Kanunu 104. Madde
  • Askeri Fesat ve İsyana İştirak Edenlerden Önayak Sayılacak Diğer Askerler

Somut olayda, suç tarihinde diğer sanıkların er, sanığın ise onbaşı rütbesinde olduğu göz önüne alındığında isyana önayak olanlardan sayıldığı ortadadır.


Askeri Kanunu 104. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın